Ana Menü
scapbottom
 

Modl Veritaban

Yeni Dosyalar

· Haber-2013 Temasý
· FP News Panel v1
· Skitter Manþet...
· Etiket Sistemi ...
· Red Car Tema

En Çok İndirilen 5 Dosya

· The Kroax - Vid... [1533]
· Video Galeri Mo... [1506]
· Hayaletsevgili ... [1341]
· Google Sitemap ... [1278]
· Devira Haber Panel [1119]
scapbottom
 
En Son Makaleler
· .htaccess ile site y...
· Sayfalarda müzik ç...
· CSS Açýklamalarý
· Veritabaný Önekini...
· Css'te mouse ( fare ...
scapbottom
 
Çevrimiçi Kullanıcılar
· Çevrimiçi Ziyaretçiler: 14

· Çevrimiçi Üyeler: 0

· Toplam Üye Sayısı: 4,888
· En Yeni Üye: Murat_Canakci
scapbottom
 
Sitemize Destek Olun
paypal
scapbottom
 
Last Seen Users
kiosk 06:24:09
DDAMATT 07:09:42
yusufyazan24 2 days
ilhan38 3 days
mhicabisahin 4 days
mbaysal 4 days
Murat_Can... 1 week
nicolasca... 1 week
fisci 2 weeks
Admin 3 weeks

scapbottom
 
Sitemizi Ekleyin
Aþaðýdaki kod ile sitemizin linkini kendi sitenize ekleyebilirsiniz. Kodu alýp sitenize eklemeniz yeterlidir.
scapbottom
 
Beslemeler
Haber RSS Beslemesi
Modül Veritabaný RSS Beslemesi
Makeleler RSS Beslemesi
twitter
Haber Beslememizi Google Hesabýnýza Ekleyin
Makale Google Hesabýnýza Ekleyin
Modül Veritabaný Beslememizi Google Hesabýnýza Ekleyin
scapbottom
 
Bot Şaplak Panel
· Son Kontrol: 22/01/2018 17:27
· Spam sayısı: 0
· Son Kontrol Eden: 4985
scapbottom
 

Makale Hiyerarşisi
Makaleler ana sayfası » Yararlý Makaleler » Sayfalarda müzik çaldýrmak
   
Sayfalarda müzik çaldýrmak
Arkadaþlar bu makalemde sayfalarýmýzda nasýl müzik çaldýrabiliriz ve bu uygulamayý nasýl istediðimiz gibi özelleþtirebiliriz ona deðinmek istiyorum.
Bu uygulama için bizlere gerekli olan html kodu:

<bgsound src="muzikyolu.mp3" loop=1>

Bu html kodu bu haliyle normal bir html sayfasýnda sorunsuzca çalýþýrken, php sayfalarýmýzda kullanýrken öncelikle týrnak iþaretlerini deðiþtirmemiz gerekiyor.
Olmasý gereken:

<bgsound src='muzikyolu.mp3' loop=1>

þeklinde php sayfalarýna yazýlmalýdýr.
Php sayfalarýna yazýlýrken de dikkat edilmesi gereken kodumuzdan önce gelen koda bakarak bu kodu yazmaktýr.
Önce gelen kodumuz php kodu ise þayet yukarýdaki koda þu þekilde bir ekleme daha yaparak sayfalarýmýzda uygularýz.

echo "<bgsound src='muzikyolu.mp3' loop=1>";

Çalacak müziðin süreklimi, yoksa 1 kere çaldýktan sonra durmasýný kontrol altýna almak:
Yukarýdaki kodu olduðu gibi uygularsak;

<bgsound src='muzikyolu.mp3' loop=1>

Müzik sayfalarýmýzda bir kere çalacak ve duracaktýr.
Kodu þu þekilde deðiþtirdiðinizde ise müzik sayfalarýmýzda sürekli çalacaktýr.

<bgsound src='muzikyolu.mp3' loop=-1>

Kodun sayfalarda uygulanmasý:
Bu kodumuz sayfalarda görüntülenmeyen bir kod olduðu için hem <head> </head> hemde <body> </body> etiketleri arasýnda kullanýlabilir.
Php fusion da tüm site içeriðinin yer aldýðý bu etiketler ana dizinde bulunan ve site temalarýnýn yer aldýðý themes / templates klasörü altýnda header.php ve footer.php dosyalarýnda yer alýr.
Header.php dosyasý sitemizin baþlangýç kodlarýný tanýmlarken, footer.php dosyasýda bitiþ kodlarýný tanýmlar.
Bu kodu <head> </head> <body> </body> etiketleri arasýnda kullanýrsanýz þayet sitelerinizde dolaþým sýrasýnda týklanýlan her sayfa baðlantýlarýnda ( linklerinde ) çalacaktýr.
Ve her týklamada müzik tekrar tekrar baþlayacak buda kullanýcýlarýnýzýn kulaðýna hiçte hoþ gelmeyecektir.

Peki ne yapabiliriz?
Örneðin sitemizin giriþinde çalmasýný istiyoruz bunun için standart açýlýþ dosyasý olan news.php dosyasýný kullanýyorsak kodumuzu bunun içine yazarak sadece ana sayfada çalmasýný saðlayabiliriz.
Kodumuzu news.php dosyasýnda en altta bulunan ?> üzerine þu þekilde yazarsak müzik sadece ana sayfamýza giriþlerde çalacaktýr.

echo "<bgsound src='muzikyolu.mp3' loop=1>";
?>

Dahada özelleþtirilmiþ kullaným alanlarý:
Bu kodun kullaným alanlarý bizlerin hayal gücüne baðlý olarak geliþtirebilinir.
Örneðin üye giriþlerinde hoþgeldiniz merhaba ve çýkýþlarýnda hoþçakalýn güle güle þeklinde seslendirilmiþ efekt ler yardýmýyla bu kodu kullanarak üyelerimize çeþitli sunumlarda yapabiliriz.
Ben kendi sitemde bu þekilde bir uygulama yaparak islami bir site olmasý nedeniyle üye giriþlerinde Besmele efekti, çýkýþlarýnda ise selam efekti kullandým.
Peki nasýl yaptým?
Bu uygulama içinde ben ana dizinimizde bulunan locale klasörü altýndaki türkçe dil dosyalarýný kullandým.
Turkish yada kullanýyorsanýz Turkish-UTF8 klasörleri altýnda global.php dosyasýný açalým ve þu satýrlarý bulalým.

$locale['global_192'] = "Çýkýþ Yapan Üye: ";
$locale['global_193'] = "Giriþ Yapan Üye: ";

Þu þekilde deðiþtirelim.

$locale['global_192'] = "<bgsound src='muzikyolu.mp3' loop=1>Çýkýþ Yapan Üye: ";
$locale['global_193'] = "<bgsound src='muzikyolu.mp3' loop=1>Giriþ Yapan Üye: ";

Þeklinde yazdýðýnýzda üyelirinizi giriþlerinde ve çýkýþlarýnda farklý bir sunumla karþýlamýþ ve uðurlamýþ olursunuz.
Ne demiþtik herþey hayal gücümüze baðlý kodumuzu üye kayýt formunda kullanabiliriz örneðin formdaki bir hata sonucu bir hata uyarýsý kayýt iþlemi baþarý ile tamamlandýðýnda alkýþ efektti gibi.
Ben zaman zaman haberlerde kullanýyorum bu kodu haberin devamý baðlantýsýna týklanýldýðýnda müzik çalmaya baþlýyor.
Haberimizi yazarken haberin devamýný yazdýðýmýz yazý alanýna bu kodu yazmamýz yeterli.

Bu kodun desteklediði müzik formatlarý:
Arkadaþlar tarafýmdan tek tek denenmiþ olan formatlar;
.mp3, .wav, .wma, .mid uzantýlý formatlar sorunsuz olarak bu kodumuzda çalýþýyor.

Umarým faydalý bir makale olmuþtur, iyi çalýþmalar.
Yorum
#1 | duTCe - Aralk 10 2010 16:56:01
teþekkürler kariha
#2 | BalakenliR - Mart 03 2011 23:52:33
kariha.
Kardeþim ben denedim ancak istenilen sehifede okumadi.
mesela: bele bir Ýncelemelerde
#3 | sagopa_001 - Austos 16 2011 01:44:47
Ellerine saðlýk daha önce müzik yerine Çýkýþ yapan üye yazýsýný deðiþtirmiþtim kendim uzun uraþlar sonucu Smile giriþ cýkýþlarda ses olayý da aklýma gelmedi deil Pfft
#4 | holly - Haziran 20 2012 17:08:33
iyide biz bu giriþ çýkýþ seslerini nerden bulacaz
#5 | Arda - Eyll 11 2012 15:58:15
@holly - zevkinize kalmýþ.
#6 | muff34212 - Ekim 27 2012 06:37:40
ben bu olayý bir türlü yapamadým yukarýda yazýlanlarýn hepsini yaptým siteme mp3 klasörü açýp içine kendimden mp3 müzikler koydum kodlarýnýda yapýþtýrdým ama bende çalmýyor neden acaba
#7 | Arda - Kasm 07 2012 10:50:42
@muff34212 - mp3ün tam yolunu girmeyi deneyin, çalýþmalý. ayrýca hangi tarayýcýda deniyorsunuz?
   
Yorum yaz
Yorum göndermek için lütfen üye girişi yapın.
   
Oylama
Sadece üyeler oylayabilir.

Oy verebilmek için lütfen üye olun ya da üye girişi yapın.

Harika! Harika! 100% [4 Oylar]
Çok İyi Çok İyi 0% [Oylanmamış]
İyi İyi 0% [Oylanmamış]
Fena Değil Fena Değil 0% [Oylanmamış]
Kötü / Berbat Kötü / Berbat 0% [Oylanmamış]
   
Forum Threads Cloud
fusionBoard 4, Facebook ve Twitter'da paylaþ kodlarý gerekli, Foruma Teþekkür Et BB Kodu, No input file specified., Google Adsense Arama Motoru, BANNER, Ajax Üye Kayýt Sistemi 0.9 Türkçe, tema boyutu ayarlama, Radyo Tema arýyorum Inc0gnit0s theme, Haberler Listesini 2 Blok Yapmak, Admin paneli giremiyorum, Kitap Tanýtýmý Bloðuna Ýstek, kýsa mesaja resim, bu nedir, video galeri
   
Üye Girişi
Kullanıcı Adı

ParolaHenüz Üye Değil Misiniz?
Buraya Tıklayarak Üye Olabilirsiniz.

Parolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
scapbottom
 
Son Sürüm
Türkçe

Kısa Mesajlar
Mesaj göndermek için giriş yapmalısınız.

19-01-2018 12:23
öldü mü ?

07-08-2017 15:41
ben de çok direndim fusiondan kopmamak için fakat baktim ki herhangi bir gelisme yok mecburen fusionu birakip worpresse geçtim

22-07-2017 09:58
sadece ani olarak kaldi. eskiden nasil hevesle girerdik siteye. simdi ise herkes farkli yazilimlara yoneldi.

30-06-2017 00:35
Vay be, ne günlerdi ama. Fusionla yat?p fusionla kalkard?k. Güzel, zevkli bir u?ra?t?. ??, güç, sosyal medya uzakla?t?rd? kullan?c?lar?.. Yine de site aç?k kald??? sürece u?rayaca??z. Ne emekler var n

18-05-2017 06:11
uzun bir bekleyisten sonra fusion 9 çikti, çok da güzel yapmislar, fakat ne yazik ki bu uzun süre sonunda fusioncu kalmadi galiba

27-04-2017 23:49
Fusion 9.0 stabil sürüm yay?nland?. Arda, sendeyiz

07-01-2017 11:36
Karakter sorunu benim bir sitemde de oldu. Yeniden kurdum. Bunun sebebi nedir?

scapbottom