Ana Menü
scapbottom
 

Modl Veritaban

Yeni Dosyalar

· Haber-2013 Temasý
· FP News Panel v1
· Skitter Manþet...
· Etiket Sistemi ...
· Red Car Tema

En Çok İndirilen 5 Dosya

· The Kroax - Vid... [1533]
· Video Galeri Mo... [1506]
· Hayaletsevgili ... [1341]
· Google Sitemap ... [1279]
· Devira Haber Panel [1119]
scapbottom
 
En Son Makaleler
· .htaccess ile site y...
· Sayfalarda müzik ç...
· CSS Açýklamalarý
· Veritabaný Önekini...
· Css'te mouse ( fare ...
scapbottom
 
Çevrimiçi Kullanıcılar
· Çevrimiçi Ziyaretçiler: 10

· Çevrimiçi Üyeler: 0

· Toplam Üye Sayısı: 4,888
· En Yeni Üye: Murat_Canakci
scapbottom
 
Sitemize Destek Olun
paypal
scapbottom
 
Last Seen Users
k3ph3n 5 days
efsane_faye 6 days
apograph 1 week
mbaysal 1 week
yusufyazan24 1 week
nuti 1 week
kenancete 1 week
yusufdj 3 weeks
DDAMATT 3 weeks
kiosk 3 weeks

scapbottom
 
Sitemizi Ekleyin
Aþaðýdaki kod ile sitemizin linkini kendi sitenize ekleyebilirsiniz. Kodu alýp sitenize eklemeniz yeterlidir.
scapbottom
 
Beslemeler
Haber RSS Beslemesi
Modül Veritabaný RSS Beslemesi
Makeleler RSS Beslemesi
twitter
Haber Beslememizi Google Hesabýnýza Ekleyin
Makale Google Hesabýnýza Ekleyin
Modül Veritabaný Beslememizi Google Hesabýnýza Ekleyin
scapbottom
 
Bot Şaplak Panel
· Son Kontrol: 18/02/2018 03:45
· Spam sayısı: 0
· Son Kontrol Eden: 4985
scapbottom
 

Başlığı Görüntüle
Who is here? 1 guest(s)
 Başlığı Yazdır
Meta Etiketleri Sistemi
Arda
Türkçeleþtirme : SoulSmasher www.soulsmasher.net
bu modül ile forum, haberler ve incelemelere meta etiketleri ekleyebilirsiniz

sadece dosyalarý atýp yönetici paneli/sistem yönetimi/modüller den kurulumu gerçekleþtirin, ve de yönetici paneli/sistem yönetimi/bloklardan meta_tag_panel i aktifleþtirin

Modl Veritabanndan ndir!

Düzenleyen Arda Düzenleme Tarihi: 12-05-2010 18:29
Sevgi ve Saygýnýn anlamýný bilenlere Wink
 
http://www.soulsmasher.net
CileKervani
özel sayfalara etiket ekleniyor mu bu modülden?
[img]http://www.phpfusionturkiye.com/userbar2/userbar-44.png[/img] is not a valid Image.
 
http://www.cilekervani.gen.tr
e-baris
ben bunu baya zaman önce kurdum ama çalýþtýðýný nasýl anlýyacaðýz kulanýmý ve test edilmesi ile ilgili Resimli bilgi verebilirmsisn tþk ederim ...
 
http://www.hanefikoyu.com
Mehmet
Bloðu aktif etmeden meta taglar gözükmüyor sayfa kaynaðýnda. Aslýnda çok güzel fakat bloðun kullanýlmasýnýn zorunlu olmasý hoþuma gitmedi.

Bloksuz olsa çok güzel olacak. Bu yapýlabilir mi?

SelaleGrubu tarafýndan yazýlan metin:
özel sayfalara etiket ekleniyor mu bu modülden?

Evet ekleniyor.

e-baris tarafýndan yazýlan metin:
ben bunu baya zaman önce kurdum ama çalýþtýðýný nasýl anlýyacaðýz kulanýmý ve test edilmesi ile ilgili Resimli bilgi verebilirmsisn tþk ederim ...

Çalýþtýðýný anlamanýz için sayfanýn kaynaðýna bakmanýz gerekli, örnek olarak mozillada sayfaya sað týklayýp "sayfa kaynaðýný göster" derseniz orada görürsünüz.
Düzenleyen Mehmet Düzenleme Tarihi: 26-03-2010 01:05
Akýl süsü dil, dil süsü sözdür. Ýnsanýn süsü yüz, yüzün süsü gözdür. Ýnsan sözünü diliyle söyler. Sözü iyi olursa yüzü parlar. (Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip)
 
http://fusion.derbentcioglu.com/
Mehmet
Tamam sorunu çözdüm.
Eðer meta taglarýn blok gözükmeden çalýþmasýný istiyorsanýz. Modül ayarlarýndan "Panel aktif" seçeneðini "Hayýr" olarak yapýn. O zaman panele gerek kalmadan çalýþýyor.

Eline saðlýk Arda. Teþekkürler.
Akýl süsü dil, dil süsü sözdür. Ýnsanýn süsü yüz, yüzün süsü gözdür. Ýnsan sözünü diliyle söyler. Sözü iyi olursa yüzü parlar. (Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip)
 
http://fusion.derbentcioglu.com/
CileKervani
SelaleGrubu tarafýndan yazýlan metin:
özel sayfalara etiket ekleniyor mu bu modülden?


karakecili tarafýndan yazýlan metin:
Evet ekleniyor.


teþekkürler, kurayým bunu o zaman.
[img]http://www.phpfusionturkiye.com/userbar2/userbar-44.png[/img] is not a valid Image.
 
http://www.cilekervani.gen.tr
Mehmet
Buda son versiyonu,
http://www.4share...panel.html
Türkçe dil dosyasýný ekledim.

Yenilik olarak özel sayfalarada etiket ekleyebiliyoruz. Ayrýca, dosyalar, web linkleri gibi düzenlemelerde var ancak .php dosyalarý yok.

Bir tane video.php dosyasýný diðer dosyalara bakarak uyarlamaya çalýþtým ama yapamadým.
Kodlarý buraya ekliyorum üstatlar bakarsa sevinirim. Video isimlerini çekemedim.
Ve modülde þu uyarýyý aldým;
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'tn ON tm.m_itemid=tn.kroax_id && m_type='V' GROUP BY kroax_id ORDER BY m_type' at line 1

video.php ;
Kaynağı İndir  Kod
<?php
/*
   meta & tags v.1.0
   http://www.wadday.com
   http://www.dtawebdesign.com
   
   Developer: Abdullah Waheed (wadday)
   [email protected]
   2009 14th January
*/


require_once "../../maincore.php";
require_once THEMES . "templates/admin_header.php";
require_once LOCALE . LOCALESET . "admin/settings.php";

include INFUSIONS."meta_tag_panel/infusion_db.php";

if (! checkrights ( "MT" ) || ! defined ( "iAUTH" ) || $_GET ['aid'] != iAUTH) {
   redirect ( "../index.php" );
}$version = " <a href='http://www.wadday.com' title='Wadday.com'>&copy;</a>";


// Check if locale file is available matching the current site locale setting.
if (file_exists ( INFUSIONS . "meta_tag_panel/locale/" . $settings ['locale'] . ".php" )) {
   // Load the locale file matching the current site locale setting.
   include INFUSIONS . "meta_tag_panel/locale/" . $settings ['locale'] . ".php";
} else {
   // Load the infusion's default locale file.
   include INFUSIONS . "meta_tag_panel/locale/English.php";
}

if (isset($_GET['status']) && !isset($message)) {
   if ($_GET['status'] == "ok") {
      $message = $locale['met_added'];
   } elseif ($_GET['status'] == "up") {
      $message = $locale['met_update'];
   } elseif ($_GET['status'] == "del") {
      $message = $locale['met_delete'];
   }
   if ($message) {   echo "<div class='admin-message'>".$message."</div>\n"; }
}

if (isset($_POST['save'])) {
   $keywords = stripinput($_POST['keywords']);   
   $itemid = stripinput($_POST['itemid']);
   $type = stripinput($_POST['type']);
   $description = stripinput($_POST['description']);
   
         $result = dbquery("INSERT INTO ".DB_META." (m_itemid, m_type, m_keywords, m_description) VALUES ('$itemid', '$type', '$keywords', '$description')");
   
         redirect(FUSION_SELF.$aidlink."&status=ok");      
}
else if (isset($_POST['delete']) && (isset($_POST['m_id']) && isnum($_POST['m_id']))) {
   $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_META." WHERE m_id='".$_POST['m_id']."'");
   redirect(FUSION_SELF.$aidlink."&status=del");
}


$result = dbquery("SELECT * FROM ".DB_META." tm INNER JOIN ".DB_prefix."kroax WHERE kroax_id='$url' tn ON tm.m_itemid=tn.kroax_id && m_type='V' GROUP BY kroax_id ORDER BY m_type");
   if (dbrows($result) != 0) {
      $editlist = ""; $sel = "";
      while ($data = dbarray($result)) {
         if (isset($_POST['m_id'])) { $sel = ($_POST['m_id'] == $data['m_id'] ? " selected='selected'" : ""); }
         $editlist .= "<option value='".$data['m_id']."'$sel>".$data['kroax_titel']."</option>\n";
      }
opentable ($locale['met_exist']);   
echo "<div style='text-align:center'>\n<form name='selectform' method='post' action='".FUSION_SELF.$aidlink."'>\n";
      echo "<select name='m_id' class='textbox' style='width:200px;'>\n".$editlist."</select>\n";
      echo "<input type='submit' name='edit' value='".$locale['met_edit']."' class='button' />\n";
      echo "<input type='submit' name='delete' value='".$locale['met_dele']."' onclick='return DeletePage();' class='button' />\n";
      echo "</form>\n</div>\n";
      
closetable();

}

include INFUSIONS."meta_tag_panel/nav.php";

$result = dbquery("SELECT * FROM ".DB_prefix."kroax WHERE kroax_id='$url'");
   if (dbrows($result) != 0) {
      $url = ""; $sel = "";
      while ($data = dbarray($result)) {
         if (isset($_POST['itemid'])) { $sel = ($_POST['itemid'] == $data['kroax_id'] ? " selected='selected'" : ""); }
         $url .= "<option value='".$data['kroax_id']."'$sel>".$data['kroax_title']."</option>\n";
      }
      
opentable($locale['video']);
      echo "<div style='text-align:center;'>\n<form name='inputform' method='post' action='".FUSION_SELF.$aidlink."' onsubmit='return ValidateForm(this);'>\n";
      echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' class='center'>\n<tr>\n";
      echo "<td width='100' class='tbl' valign='top'>\n</td>\n";
      echo "<td width='80%' class='tbl' align='left'><input type='hidden' name='type' value='V' class='textbox' />\n</tr>\n<tr>\n";
      echo "<td width='100' class='tbl' valign='top'>".$locale['met_video']."\n</td>\n";
      echo "<td width='80%' class='tbl' align='left'>\n";
      echo "<select name='itemid' class='textbox'>".$url."</select>\n";

      echo "</tr>\n<tr>\n";
      echo "<td width='100' class='tbl' valign='top'>".$locale['met_text']."</td>\n";
      echo "<td width='80%' class='tbl' align='left'><textarea type='text' name='keywords' value='' class='textbox' style='width:250px;height:100px;' /></textarea><br>".$locale['set_8']."\n</td>\n</tr>\n<tr>";
      echo "<td width='100' class='tbl' valign='top'>Description</td>\n";
      echo "<td width='80%' class='tbl' align='left'><textarea type='text' name='description' value='' class='textbox' style='width:250px;height:100px;' /></textarea><br>".$locale['set_9']."\n</td>\n</tr>\n<tr>";
      echo "<td width='100' class='tbl'></td><td class='tbl' width='80%' align='left'><input type='submit' name='save' value='".$locale['met_save']."' class='button' />\n</td>\n\n";
      echo "</tr>\n</table>\n";
      echo "</form>\n</div>\n";
closetable();


}
else { echo $locale['emp_a']; }
   echo "<script type='text/javascript'>\n"."function DeletePage() {\n";
   echo "return confirm('".$locale['met_con']."');\n}"."\n";
   echo "function ValidateForm(frm) {\n"."if(frm.keywords.value=='') {\n";
   echo "alert('".$locale['met_key']."');\n"."return false;\n}\n";
   echo "\n}\n";
   echo "</script>\n";

   
   require_once THEMES."templates/footer.php";
?>Bu beni aþtýðý için þimdi dosyalar ve weblinklerini uyarlamaya çalýþýyorum.
Düzenleyen Mehmet Düzenleme Tarihi: 10-04-2010 23:02
Akýl süsü dil, dil süsü sözdür. Ýnsanýn süsü yüz, yüzün süsü gözdür. Ýnsan sözünü diliyle söyler. Sözü iyi olursa yüzü parlar. (Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip)
 
http://fusion.derbentcioglu.com/
Mehmet
Arkadaþlar ben diðer dosyalara bakarak kroaxa ve weblinklerine uyarlamaya çalýþtým ama olmadý. Yapabilecek arkadaþlar var mý acaba?
Akýl süsü dil, dil süsü sözdür. Ýnsanýn süsü yüz, yüzün süsü gözdür. Ýnsan sözünü diliyle söyler. Sözü iyi olursa yüzü parlar. (Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip)
 
http://fusion.derbentcioglu.com/
Deep
Ben ilk defa uygulamýþ bulunuyorum, karakecili'nin son surum olarak paylaþtýðýný indirdim kurdum. Ancak panelde üst tarafda hata yazýsý çýktý. Ekran görüntüsü aþaðýda.

[img]http://i40.tinypic.com/2r5dvna.jpg[/img] is not a valid Image.
[img]http://i56.tinypic.com/2cgkmqo.jpg[/img] is not a valid Image.
 
www.serbestdalis.com
Mehmet
Yukarýdaki (7. mesajda) dosyayý güncelledim. Dosyalarý yeniden yükelerseniz sorun kalmayacaktýr.

Yalnýz ben kroax ve weblink kategorileri içinde dosyalar oluþturmuþtum onlarý þuan çalýþtýramadým.

Resim galerisi ise çalýþýyor ondasorun yok.
Düzenleyen Mehmet Düzenleme Tarihi: 10-04-2010 23:03
Akýl süsü dil, dil süsü sözdür. Ýnsanýn süsü yüz, yüzün süsü gözdür. Ýnsan sözünü diliyle söyler. Sözü iyi olursa yüzü parlar. (Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip)
 
http://fusion.derbentcioglu.com/
okeania
Kurdum ancak hazýrladýðým keyword ve descriptionlarý düzenle dediðimde eskileri gelmiyor.
 
www.pinkfloydturk.net
Mehmet
okeania tarafýndan yazýlan metin:
Kurdum ancak hazýrladýðým keyword ve descriptionlarý düzenle dediðimde eskileri gelmiyor.


Modülde normalde düzenle tuþu çýkmýyor. O düzenle tuþu kodlamalarda kapalýydý yani kodlar aktif deðildi aktif etmiþtim denemek için ancak çalýþmýyordu, sanýrým bunu sonraki versiyonda düzelteceklerdir.
Akýl süsü dil, dil süsü sözdür. Ýnsanýn süsü yüz, yüzün süsü gözdür. Ýnsan sözünü diliyle söyler. Sözü iyi olursa yüzü parlar. (Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip)
 
http://fusion.derbentcioglu.com/
okeania
ok mersi
 
www.pinkfloydturk.net
moker
Sehidim tarafýndan yazýlan metin:

Arkadaþlar Otomatik Bir Meta Ta kodu yok mu acaba örneðin girilen sayfanýn içeriðini alacak bir meta tag...

þuanki orjinal sistemde siteye açýklama kýsmýna yazýlan içeriði cagýrýyor baska bir yerde paylasým vs yapýnca.

bir haber paylasýldýgýnda haberin kýsa özetini almak için bir düzenleme iþte bunu anlatmaya calýsdým insallah vardýr..Evet dediðin gibi olsa süper olur
 
www.tasrim-asmasinda.com
HaYaLeT
Henüz yok..
[img]http://c1111.hizliresim.com/r/k/l3y2.png[/img] is not a valid Image.
Þehir Portalý-Ýl,Ýlçe,Kasaba Temasý-Haber Paketi Detaylar Ýçin Týklayýn!
 
http://www.hayaletsevgili.com
HaYaLeT
kodu aþaðýdaki gibi deneyin ayrýca þunlara da göz atýn..Son sürümler için bunlar..


Aranacak Kelime: etiket sistemi paneli Aranacak Yer: Forum Mesajları
Aranacak Kelime: seo dostu Aranacak Yer: Forum Mesajları

//add_to_title($locale['global_201'].$news_subject);
//anahtar kelime açýklama kodlamasý UniCoRN http://burak.berkturk.com
$description = trimlink($news_news,255);
$key = stripslashes($data['news_news']);
$key = trimlink($key, 100);
$key = str_replace(", ", ",",$key);
$key = str_replace(" ", ",",$key);
$key = str_replace(" ,", ",",$key);
$key = explode(", ", $key);
foreach ($key as $keywords) {}
set_title($news_news);
set_meta("keywords", $keywords);
set_meta("description", $description);
//anahtar kelime açýklama kodlamasý UniCoRN http://burak.berkturk.com
[img]http://c1111.hizliresim.com/r/k/l3y2.png[/img] is not a valid Image.
Þehir Portalý-Ýl,Ýlçe,Kasaba Temasý-Haber Paketi Detaylar Ýçin Týklayýn!
 
http://www.hayaletsevgili.com
caqlaryildiz
yalnýz þunlarý düzenlemen lazým:

Kaynağı İndir  Kod
$key = str_replace(", ", ",",$key);
$key = str_replace(" ", ",",$key);
$key = str_replace(" ,", ",",$key);
Örnekler:

Kaynağı İndir  Kod
$s=str_replace("â&#8364;&#8482;","_",$deger);
       $s=str_replace("â&#8364;&#65533;","_",$key);
       $s=str_replace("â&#8364;œ","_",$key);
       $s=str_replace("â&#8364;i2;","_",$key);     
       $s=str_replace("â&#8364;&#8482;","_",$key);     
       $s=str_replace("ç","c",$key);                           
       $s=str_replace("ç","c",$key);
       $s=str_replace("þ","s",$key);
       $s=str_replace("ÅŸ","s",$key);
       $s=str_replace("ý","i",$key);
       $s=str_replace("ı","i",$key);
       $s=str_replace("ö","o",$key);
       $s=str_replace("ö","o",$key);                                     
       $s=str_replace("ð","g",$key);
       $s=str_replace("ÄŸ","g",$key);
       $s=str_replace("ü","u",$key);
       $s=str_replace("ü","u",$key);
       $s=str_replace("Ç","C",$key);
       $s=str_replace("Ã&#8225;","C",$key);               
       $s=str_replace("Þ","S",$key);
       $s=str_replace($k1,"S",$key);
       $s=str_replace("Ý","I",$key);
       $s=str_replace("Ä°","I",$key);                           
       $s=str_replace("Ö","O",$key);
       $s=str_replace("Ã&#8211;","O",$key);                                 
       $s=str_replace("Ð","G",$key);
       $s=str_replace($k2,"G",$key); 
www.caglaryildiz.net
caqlaryildiz
herhangi bi habere gir, kaynak görüntüle, keywords ve desciriptiona bak bakalým gerek varmý yok mu Smile
 
www.caglaryildiz.net
caqlaryildiz
$key = str_replace("ç", "c",$key);

gibi bi dener misin?

yanlýþ olabilir, daha önce fusionda yapmadým.
 
www.caglaryildiz.net
caqlaryildiz
bunu kose_yazarlarý'na nasýl yaparýz Smile
 
www.caglaryildiz.net
Atlanılacak Forum:
   
Similar Threads
Başlık Forum Cevaplar En Son Mesaj
[Yardým] PHP - Satýn alma sistemi PHP 2 09-03-2016 14:37
Anketlere Yorum ve Oylama Sistemi Çeþitli Modifikasyonlar 5 07-07-2015 10:26
Akismet Yorum Spam Engelleme Sistemi Çeþitli Modifikasyonlar 9 19-06-2015 08:43
Php Fusion Cacheleme Sistemi Öneriler ve Ýstekler 5 25-12-2014 15:31
Geliþmiþ Ajaxlý anket Sistemi Çeþitli Modifikasyonlar 2 14-02-2014 01:18
   
Forum Threads Cloud
Oyun Modülü, makaleler kategorisi çýkmýyor?, formuda gönderici kýsmý, Kayýt olurken parola alaný boþ býrakmayýn sorunu Yardým ediniz lütfen, atatürk temasý, Ti Blog System 1.51 Türkçe, Avatarý özelleþtirmek istiyorum., Üye olurken kan grubu sormak, Manþet haber, Sayfalarý Türkçeleþtirme?, Jquery ile Twitter tarzý login alaný oluþturma, ShoutBox Block, Alýntý Yapýldýðýnda nicke link verme, YAZILARIN "Okunma ve Sayý miktarý" SÝLÝNMESÝ, Sitemi Bakým Moduna Aldým Beyaz Sayfada Kaldý.