Ana Menü
scapbottom
 

Modl Veritaban

Yeni Dosyalar

· Haber-2013 Temasý
· FP News Panel v1
· Skitter Manþet...
· Etiket Sistemi ...
· Red Car Tema

En Çok İndirilen 5 Dosya

· The Kroax - Vid... [1533]
· Video Galeri Mo... [1506]
· Hayaletsevgili ... [1341]
· Google Sitemap ... [1279]
· Devira Haber Panel [1119]
scapbottom
 
En Son Makaleler
· .htaccess ile site y...
· Sayfalarda müzik ç...
· CSS Açýklamalarý
· Veritabaný Önekini...
· Css'te mouse ( fare ...
scapbottom
 
Çevrimiçi Kullanıcılar
· Çevrimiçi Ziyaretçiler: 9

· Çevrimiçi Üyeler: 0

· Toplam Üye Sayısı: 4,888
· En Yeni Üye: Murat_Canakci
scapbottom
 
Sitemize Destek Olun
paypal
scapbottom
 
Last Seen Users
korkufan 11:25:31
kiosk 17:31:53
k3ph3n 1 week
efsane_faye 1 week
apograph 1 week
mbaysal 1 week
yusufyazan24 1 week
nuti 1 week
kenancete 2 weeks
yusufdj 3 weeks

scapbottom
 
Sitemizi Ekleyin
Aþaðýdaki kod ile sitemizin linkini kendi sitenize ekleyebilirsiniz. Kodu alýp sitenize eklemeniz yeterlidir.
scapbottom
 
Beslemeler
Haber RSS Beslemesi
Modül Veritabaný RSS Beslemesi
Makeleler RSS Beslemesi
twitter
Haber Beslememizi Google Hesabýnýza Ekleyin
Makale Google Hesabýnýza Ekleyin
Modül Veritabaný Beslememizi Google Hesabýnýza Ekleyin
scapbottom
 
Bot Şaplak Panel
· Son Kontrol: 20/02/2018 02:57
· Spam sayısı: 0
· Son Kontrol Eden: 4985
scapbottom
 

Başlığı Görüntüle
Who is here? 1 guest(s)
 Başlığı Yazdır
Biyografiler Modifikasyonu (Articles.php'den)
Mehmet
Ben articles'ý biyografiler olarak deðiþtirdim. sizde baþka amaçlar için kullanmak isterseniz kendinize göre düzenlersiniz.

Düzenlemede "articles" "biyografiler" olarak, "article" "biyografi" olarak, "DB_ARTICLES" "DB_BIYOGRAFILER" olarak, "DB_ARTICLE_CATS" "DB_BIYOGRAFI_CATS" olarak, deðiþtirdim.
Sayfalarýda "artciles.php" "biyografiler.php" olarak, "article_cats" "biyografi_cats" olarak deðiþtirin.

Tablo oluþturmak için veritabaný anasayfasýnda SQL'ye girerek tablolarý oluþturuyoruz.

fusion_biyografi_cats tablosu için bu kodlarý kullandým;
Kod
Kaynağı İndir  Kod
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `fusion_biyografi_cats` (
  `biyografi_cat_id` mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment,
  `biyografi_cat_name` varchar(100) NOT NULL default '',
  `biyografi_cat_description` varchar(200) NOT NULL default '',
  `biyografi_cat_sorting` varchar(50) NOT NULL default 'biyografi_subject ASC',
  `biyografi_cat_access` tinyint(3) unsigned NOT NULL default '0',
  `biyografi_cat_parent` tinyint(3) NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`biyografi_cat_id`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=48 ;
ve

fusion_biyografiler tablosun içinde bu kodlarý;

Kaynağı İndir  Kod
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `fusion_biyografiler` (
  `biyografi_id` mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment,
  `biyografi_cat` mediumint(8) unsigned default '0',
  `biyografi_subject` varchar(200) NOT NULL default '',
  `biyografi_snippet` text NOT NULL,
  `biyografi_biyografi` text NOT NULL,
  `biyografi_draft` tinyint(1) unsigned NOT NULL default '0',
  `biyografi_breaks` char(1) NOT NULL default '',
  `biyografi_name` smallint(5) unsigned NOT NULL default '1',
  `biyografi_datestamp` int(10) unsigned NOT NULL default '0',
  `biyografi_reads` mediumint(8) unsigned default '0',
  `biyografi_allow_comments` tinyint(1) unsigned NOT NULL default '1',
  `biyografi_allow_ratings` tinyint(1) unsigned NOT NULL default '1',
  PRIMARY KEY  (`biyografi_id`),
  KEY `biyografi_datestamp` (`biyografi_datestamp`),
  KEY `biyografi_reads` (`biyografi_reads`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=264 ;
Son olarakta bu kodu ekledim ki Yönetici panelinde linklere Biyografiler ve Biyografi Kategorileri þeklinde ekleme yapýlsýn ;
Kaynağı İndir  Kod
INSERT INTO `fusion_admin` (`admin_id`, `admin_rights`, `admin_image`, `admin_title`, `admin_link`, `admin_page`) VALUES
(67, 'AC', 'article_cats.gif', 'Biyografi Kategorileri', 'biyografi_cats.php', 1),
(68, 'A', 'articles.gif', 'Biyografiler', 'biyografiler.php', 1);
Kýrmýzý ile iþaretli rakanmlarýný fusion_admin tablosu içerisinde olmayan id'lerden seçiniz. En son sayfada id numarasý kaçta bitiyorsa ondan sonraki deðerleri veriniz.

EN SON OLARAK EN ÖNEMLÝSÝ
DB_BIYOGRAFI_CATS ve DB_BIYOGRAFILER tanýmlamalarý includes/multisite_include.php dosyasýndan yapmanýz gerekiyor.
multisite_include.php'yi açýp en alta ekleyin;
Kaynağı İndir  Kod
define("DB_BIYOGRAFI_CATS", DB_PREFIX."biyografi_cats");
define("DB_BIYOGRAFILER", DB_PREFIX."biyografiler");
Öneriler Bölümüne ekleme Yapmak Ýçin
Submit.php'yi açýn bunu bulun;
Kaynağı İndir  Kod
echo "<script type='text/javascript'>
Üstüne ekleyin;
} elseif ($_GET['stype'] == "b") {
   if (isset($_POST['submit_biyografi'])) {
      if ($_POST['biyografi_subject'] != "" && $_POST['biyografi_body'] != "") {
         $submit_info['biyografi_cat'] = isnum($_POST['biyografi_cat']) ? $_POST['biyografi_cat'] : "0";
         $submit_info['biyografi_subject'] = stripinput($_POST['biyografi_subject']);
         $submit_info['biyografi_snippet'] = descript($_POST['biyografi_snippet']);
         $submit_info['biyografi_body'] = descript($_POST['biyografi_body']);
         $submit_info['biyografi_breaks'] = (isset($_POST['line_breaks']) ? "y" : "n");
         $result = dbquery("INSERT INTO ".DB_SUBMISSIONS." (submit_type, submit_user, submit_datestamp, submit_criteria) VALUES ('b', '".$userdata['user_id']."', '".time()."', '".addslashes(serialize($submit_info))."')");
         add_to_title($locale['global_200'].$locale['500']);
         opentable($locale['500']);
         echo "<div style='text-align:center'><br />\n".$locale['510']."<br /><br />\n";
         echo "<a href='submit.php?stype=b'>".$locale['511']."</a><br /><br />\n";
         echo "<a href='index.php'>".$locale['412']."</a><br /><br />\n</div>\n";
         closetable();
      }
   } else {
      if (isset($_POST['preview_biyografi'])) {
         $biyografi_cat = isnum($_POST['biyografi_cat']) ? $_POST['biyografi_cat'] : "0";
         $biyografi_subject = stripinput($_POST['biyografi_subject']);
         $biyografi_snippet = phpentities(descript(stripslash($_POST['biyografi_snippet'])));
         $biyografi_body = phpentities(descript(stripslash($_POST['biyografi_body'])));
         $breaks = (isset($_POST['line_breaks']) ? " checked='checked'" : "");
         opentable($biyografi_subject);
         echo (isset($_POST['line_breaks']) ? nl2br($biyografi_body) : $biyografi_body);
         closetable();
         tablebreak();
      }
      if (!isset($_POST['preview_biyografi'])) {
         $biyografi_cat = "0";
         $biyografi_subject = "";
         $biyografi_snippet = "";
         $biyografi_body = "";
         $breaks = " checked='checked'";
      }
      $cat_list = ""; $sel = "";
      add_to_title($locale['global_200'].$locale['700']);
      opentable($locale['700']);
      $result = dbquery("SELECT * FROM ".DB_BIYOGRAFI_CATS." WHERE ".groupaccess("biyografi_cat_access")." ORDER BY biyografi_cat_name");
      if (dbrows($result)) {
         while ($data = dbarray($result)) {
            if (isset($_POST['preview_biyografi'])) { $sel = $biyografi_cat == $data['biyografi_cat_id'] ? " selected" : ""; }
            $cat_list .= "<option value='".$data['biyografi_cat_id']."'".$sel.">".$data['biyografi_cat_name']."</option>\n";
         }
         echo $locale['720']."<br /><br />\n";
         echo "<form name='submit_form' method='post' action='".FUSION_SELF."?stype=b' onsubmit='return validateArticle(this);'>\n";
         echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' class='center'>\n<tr>\n";
         echo "<td width='100' class='tbl'>".$locale['721']."</td>\n";
         echo "<td class='tbl'><select name='biyografi_cat' class='textbox'>\n$cat_list</select></td>\n";
         echo "</tr>\n<tr>\n";
         echo "<td class='tbl'>".$locale['722']."</td>\n";
         echo "<td class='tbl'><input type='text' name='biyografi_subject' value='$biyografi_subject' maxlength='64' class='textbox' style='width:300px;' /></td>\n";
         echo "</tr>\n<tr>\n";
         echo "<td valign='top' class='tbl'>".$locale['723']."</td>\n";
         echo "<td class='tbl'><textarea name='biyografi_snippet' cols='60' rows='3' class='textbox' style='width:300px;'>$biyografi_snippet</textarea></td>\n";
         echo "</tr>\n<tr>\n";
         echo "<td valign='top' class='tbl'>".$locale['724']."</td>\n";
         echo "<td class='tbl'><textarea name='biyografi_body' cols='60' rows='8' class='textbox' style='width:300px;'>$biyografi_body</textarea></td>\n";
         echo "</tr>\n<tr>\n";
         echo "<td align='center' colspan='2' class='tbl'><br />\n";
         echo "<input type='checkbox' name='line_breaks' value='yes'".$breaks." />".$locale['725']."<br /><br />\n";
         echo "<input type='submit' name='preview_biyografi' value='".$locale['726']."' class='button' />\n";
         echo "<input type='submit' name='submit_biyografi' value='".$locale['727']."' class='button' />\n</td>\n";
         echo "</tr>\n</table>\n</form>\n";
      } else {
         echo "<div style='text-align:center'><br />\n".$locale['551']."<br /><br />\n</div>\n";
      }
      closetable();
   }

} else {
   redirect("index.php");
}
administration/submissions.php'de
Bu kodu bulun;
Kaynağı İndir  Kod
$result = dbquery("SELECT * FROM ".DB_SUBMISSIONS." WHERE submit_type='p' ORDER BY submit_datestamp DESC");
Hemen Üstüne ekleyin;
Kaynağı İndir  Kod
      $result = dbquery("SELECT * FROM ".DB_SUBMISSIONS." WHERE submit_type='b' ORDER BY submit_datestamp DESC");
      if (dbrows($result)) {
         while ($data = dbarray($result)) {
            $submit_criteria = unserialize($data['submit_criteria']);
            $biyografiler .= "<tr>\n<td class='tbl1'>".$submit_criteria['biyografi_subject']."</td>\n";
            $biyografiler .= "<td align='right' width='1%' class='tbl1' style='white-space:nowrap'><span class='small'><a href='".FUSION_SELF.$aidlink."&amp;action=2&amp;t=b&amp;submit_id=".$data['submit_id']."'>".$locale['417']."</a></span> |\n";
            $biyografiler .= "<span class='small'><a href='".FUSION_SELF.$aidlink."&amp;delete=".$data['submit_id']."'>".$locale['418']."</a></span></td>\n</tr>\n";
         }
      } else {
         $biyografiler = "<tr>\n<td colspan='2' class='tbl1'>".$locale['422']."</td>\n</tr>\n";
      }
Sonra bunu bulun;
Kaynağı İndir  Kod
if ((isset($_GET['action']) && $_GET['action'] == "2") && (isset($_GET['t']) && $_GET['t'] == "p")) {Üstüne ekleyin;
Kaynağı İndir  Kod
if ((isset($_GET['action']) && $_GET['action'] == "2") && (isset($_GET['t']) && $_GET['t'] == "b")) {
   if (isset($_POST['publish']) && (isset($_GET['submit_id']) && isnum($_GET['submit_id']))) {
      $result = dbquery(
         "SELECT ts.*, user_id,user_name FROM ".DB_SUBMISSIONS." ts
         LEFT JOIN ".DB_USERS." tu ON ts.submit_user=tu.user_id
         WHERE submit_id='".$_GET['submit_id']."'"
      );
      if (dbrows($result)) {
         $data = dbarray($result);
         $submit_criteria = unserialize($data['submit_criteria']);
         $biyografi_cat = $_POST['biyografi_cat'];
         $biyografi_subject = $_POST['biyografi_subject'];
         $biyografi_snippet = addslash($_POST['biyografi_snippet']);
         $biyografi_body = addslash($_POST['biyografi_body']);
         $biyografi_breaks = ($_POST['biyografi_breaks'] == "y") ? "y" : "n";
         $result = dbquery("INSERT INTO ".DB_BIYOGRAFILER." (biyografi_cat, biyografi_subject, biyografi_snippet, biyografi_biyografi, biyografi_breaks, biyografi_name, biyografi_datestamp, biyografi_reads, biyografi_allow_comments, biyografi_allow_ratings) VALUES ('$biyografi_cat', '$biyografi_subject', '$biyografi_snippet', '$biyografi_body', '$biyografi_breaks', '".$data['user_id']."', '".time()."', '0', '1', '1')");
         $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_SUBMISSIONS." WHERE submit_id='".$_GET['submit_id']."'");
         opentable($locale['600']);
         echo "<br /><div style='text-align:center'>".$locale['601']."<br /><br />\n";
         echo "<a href='".FUSION_SELF.$aidlink."'>".$locale['402']."</a><br /><br />\n";
         echo "<a href='index.php".$aidlink."'>".$locale['403']."</a></div><br />\n";
         closetable();
      } else {
         redirect(FUSION_SELF.$aidlink);
      }
   } else if (isset($_POST['delete']) && (isset($_GET['submit_id']) && isnum($_GET['submit_id']))) {
      opentable($locale['602']);
      $result = dbquery("DELETE FROM ".DB_SUBMISSIONS." WHERE submit_id='".$_GET['submit_id']."'");
      echo "<br /><div style='text-align:center'>".$locale['603']."<br /><br />\n";
      echo "<a href='".FUSION_SELF.$aidlink."'>".$locale['402']."</a><br /><br />\n";
      echo "<a href='index.php".$aidlink."'>".$locale['403']."</a></div><br />\n";
      closetable();
   } else {   
      if ($settings['tinymce_enabled'] == 1) {
         echo "<script type='text/javascript'>advanced();</script>\n";
      }
      $result = dbquery(
         "SELECT ts.*, user_id,user_name FROM ".DB_SUBMISSIONS." ts
         LEFT JOIN ".DB_USERS." tu ON ts.submit_user=tu.user_id
         WHERE submit_id='".$_GET['submit_id']."'"
      );
      if (dbrows($result)) {
         $data = dbarray($result);
         $submit_criteria = unserialize($data['submit_criteria']);
         $biyografi_cat = $submit_criteria['biyografi_cat'];
         $biyografi_subject = $submit_criteria['biyografi_subject'];
         $biyografi_snippet = phpentities(stripslashes($submit_criteria['biyografi_snippet']));
         $biyografi_body = phpentities(stripslashes($submit_criteria['biyografi_body']));
         $biyografi_breaks = $submit_criteria['biyografi_breaks'];
         $result2 = dbquery("SELECT * FROM ".DB_BIYOGRAFI_CATS." ORDER BY biyografi_cat_name DESC");
         $biyografi_cat_opts = ""; $sel = "";
         while ($data2 = dbarray($result2)) {
            if (isset($biyografi_cat)) $sel = ($biyografi_cat == $data2['biyografi_cat_id'] ? " selected='selected'" : "");
            $biyografi_cat_opts .= "<option value='".$data2['biyografi_cat_id']."'$sel>".$data2['biyografi_cat_name']."</option>\n";
         }
         add_to_title($locale['global_200'].$locale['607'].$locale['global_201'].$biyografi_subject."?");
         opentable($locale['604']);
         echo "<form name='publish' method='post' action='".FUSION_SELF.$aidlink."&amp;sub=submissions&amp;action=2&amp;t=b&amp;submit_id=".$_GET['submit_id']."'>\n";
         echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' class='center'>\n<tr>\n";
         echo "<td width='100' class='tbl'>".$locale['506']."</td>\n";
         echo "<td width='80%' class='tbl'><select name='biyografi_cat' class='textbox'>\n".$biyografi_cat_opts."</select></td>\n";
         echo "</tr>\n<tr>\n";
         echo "<td width='100' class='tbl'>".$locale['505']."</td>\n";
         echo "<td width='80%' class='tbl'><input type='text' name='biyografi_subject' value='$biyografi_subject' class='textbox' style='width: 250px' /></td>\n";
         echo "</tr>\n<tr>\n";
         echo "<td valign='top' width='100' class='tbl'>".$locale['611']."</td>\n";
         echo "<td width='80%' class='tbl'><textarea name='biyografi_snippet' cols='60' rows='5' class='textbox' style='width:300px;'>".$biyografi_snippet."</textarea></td>\n";
         echo "</tr>\n<tr>\n";
         echo "<td valign='top' width='100' class='tbl'>".$locale['612']."</td>\n";
         echo "<td width='80%' class='tbl'><textarea name='biyografi_body' cols='60' rows='10' class='textbox' style='width:300px;'>".$biyografi_body."</textarea></td>\n";
         echo "</tr>\n<tr>\n";
         echo "<td align='center' colspan='2' class='tbl1'><br />\n";
         echo $locale['605']."<a href='".BASEDIR."profile.php?lookup=".$data['user_id']."'>".$data['user_name']."</a><br /><br />\n";
         echo $locale['606']."<br />\n";
         echo "<input type='hidden' name='biyografi_breaks' value='".$biyografi_breaks."' />\n";
         echo "<input type='submit' name='publish' value='".$locale['607']."' class='button' />\n";
         echo "<input type='submit' name='delete' value='".$locale['608']."' class='button' />\n";
         echo "</td>\n</tr>\n</table>\n</form>\n";
         closetable();
      } else {
         redirect(FUSION_SELF.$aidlink);
      }
   }
}
Önerilerin yönetici panelindeki tabloda görünmesi için yapýlmasý gerekenler;
administration/index.php'yi açýn bunu bulun
Kaynağı İndir  Kod
".(checkrights("SU") ? "<a href='".ADMIN."submissions.php".$aidlink."#article_submissions'>".$locale['255']."</a>" : $locale['255'])." ".dbcount("(submit_id)", DB_SUBMISSIONS, "submit_type='a'")."<br />Altýna ekleyin;
Kaynağı İndir  Kod
".(checkrights("SU") ? "<a href='".ADMIN."submissions.php".$aidlink."#biyografi_submissions'>".$locale['262']."</a>" : $locale['262'])." ".dbcount("(submit_id)", DB_SUBMISSIONS, "submit_type='b'")."<br />
Þimdi sýra dil dosyalarýný yapmaya geldi;
locale/Turkish/admin/main.php'yi açýn bunu bulun;
Kaynağı İndir  Kod
$locale['261'] = "Resim Galerisi:";Altýna ekleyin;
Kaynağı İndir  Kod
$locale['262'] = "Biyografi Önerileri:";
locale/Turkish/admin/subimt.php'yi açýn en alta ekleyin;
Kaynağı İndir  Kod
// Submit Biyografi
$locale['700'] = "Biyografi Gönder";
// Submit Biyografi Success
$locale['710'] = "Biyografi gönderdiðiniz için teþekkür ederiz";
$locale['711'] = "Baþka bir biyografi gönder";
// Submit Biyografi Form
$locale['720'] = "Aþaðýdaki formu kullanarak biyografi önerisinde bulunabilirsiniz. Öneriniz bir
Yönetici tarafýndan deðerlendirilecektir. ".$settings['sitename']." her öneride düzeltme ve silme hakkýný kendinde gizli tutar. Biyografiler
Site içeriði ile alakalý olmalýdýr. Ýçeriðe uygunsuz biyografiler onaylanmadan silinecektir.";
$locale['721'] = "Kategori:";
$locale['722'] = "Konu:";
$locale['723'] = "Açýklama:";
$locale['724'] = "Biyografi Metni:";
$locale['725'] = " Otomatik satýr sonlandýrýcý kullan";
$locale['726'] = "Biyografi Ön Ýzleme";
$locale['727'] = "Biyografiyi Gönder";
/locale/Turkish/admin/submissions.php'yi açýn ve en altýna ekleyin;
Kaynağı İndir  Kod
// Add/Delete Biyografi Submissions
$locale['600'] = "Önerilen Biyografiyi Yayýmla";
$locale['601'] = "Biyografi Yayýmlandý";
$locale['602'] = "Önerilen Biyografiyi Sil";
$locale['603'] = "Önerilen Biyografi Silindi";
// Biyografi Submission Form
$locale['604'] = "Biyografi Önerisini Görüntüle";
$locale['605'] = "Yukarýdaki Biyografiyi Ekleyen Üyemiz: ";
$locale['606'] = "Bu Biyografiyi Yayýmlamak ya da Silmek istediðinizden emin misiniz?";
$locale['607'] = "Biyografiyi Yay&#253;mla";
$locale['608'] = "Biyografiyi Sil";
$locale['609'] = "Kategori:";
$locale['610'] = "Konu:";
$locale['611'] = "Bilgi:";
$locale['612'] = "Biyografi:";
Not: Bu uyalarmada bana yardýmcý olan sean-paul38 ve AvaLon'a teþekkür ediyorum.

Son Not: Þuan tek sorun hem yönetici panelinden hemde öneri formundan eklenen Biyografi gözükmüyor. Sanýrým id atamalarýnda bir hata var onuda düzeltirsem bu iþ olacak.
Düzenleyen Mehmet Düzenleme Tarihi: 12-04-2010 16:13
Akýl süsü dil, dil süsü sözdür. Ýnsanýn süsü yüz, yüzün süsü gözdür. Ýnsan sözünü diliyle söyler. Sözü iyi olursa yüzü parlar. (Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip)
 
http://fusion.derbentcioglu.com/
Mehmet
Hem yönetici panelinden hemde öneri formundan yazýlan metin kaydediliyor. Veritabanýnada kaydoluyor ancak biyografiler.php?biyografi_id=266 þeklinde olan link açýlmýyor. Veri tabanýnda id'si ve içeriði kayýtlý, burada sorun yok.

Acaba theme.php' ya da theme_functions.php vb. yerlerde ekleme yapmamýz mý gerekiyor?
Akýl süsü dil, dil süsü sözdür. Ýnsanýn süsü yüz, yüzün süsü gözdür. Ýnsan sözünü diliyle söyler. Sözü iyi olursa yüzü parlar. (Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip)
 
http://fusion.derbentcioglu.com/
Mehmet
Son olarak theme_functions.php'de bu kodlarý ekledim;
Kaynağı İndir  Kod
function biyografiposter($info, $sep = "", $class = "") {
   global $locale; $res = "";
   $link_class = $class ? " class='$class' " : "";
   $res = THEME_BULLET." ".$locale['global_070']."<a href='profile.php?lookup=".$info['user_id']."'".$link_class.">".$info['user_name']."</a>\n";
   $res .= $locale['global_071'].showdate("longdate", $info['biyografi_date']);
   $res .= $info['biyografi_allow_comments'] ? $sep."\n" : "\n";
   return "<!--biyografi_poster-->".$res;
}

function biyografiopts($info, $sep) {
   global $locale; $res = "";
   if ($info['biyografi_allow_comments']) { $res = "<img src='".THEME."images/comments.gif' alt='' style='vertical-align:middle;border:0px;' /><a href='biyografiler.php?biyografi_id=".$info['biyografi_id']."#comments' >".$info['biyografi_comments'].($info['biyografi_comments'] == 1 ? $locale['global_073b'] : $locale['global_073'])."</a> ".$sep."\n"; }
   $res .= $info['biyografi_reads'].$locale['global_074']." \n";
   $res .= $sep." <a href='pdf.php?type=B&amp;item_id=".$info['biyografi_id']."' target='_blank' ><img src='".IMAGES."pdf.gif' alt='Adobe Reader Belgesi' style='vertical-align:middle;border:0;' title='PDF olarak kaydet.' /></a> ".$sep."\n";
   $res .= "<a href='print.php?type=B&amp;item_id=".$info['biyografi_id']."' target='_blank'><img src='".get_image("printer")."' alt='".$locale['global_075']."' title='Yazd&#253;r' style='vertical-align:middle;border:0;' /></a> ".$sep."\n";
   $res .= "<!-- AddThis Button BEGIN -->
   <a class='addthis_button' href='http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;username=karakecili'><img src='/images/paylas.gif' width='125' height='16' alt='Bookmark and Share' style='vertical-align:middle;border:0;' /></a><script type='text/javascript' src='http://s7.addthis.com/js/250/addthis_widget.js#username=karakecili'></script>
   <!-- AddThis Button END -->\n";
   return "<!--article_opts-->".$res;
}
ardýndan theme.php'de de bu odlarý ekledim;
Kaynağı İndir  Kod
function render_biyografi($subject, $biyografi, $info) {
global $locale, $aidlink, $biyografi_info;
   echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>\n<tr>\n";
   echo "<td class='habermenu-ustsol'><img src='".THEME."images/blank.gif' width='7px' height='35px' alt='' style='display:block'/></td>\n";
   echo "<td class='habermenu' valign='bottom'>".$subject."</td>\n";
   echo "<td class='habermenu-ustsag'><img src='".THEME."images/blank.gif' width='7px' height='35px' alt='' style='display:block'/></td>\n";
   echo "</tr>\n</table>\n";
   echo "<table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'><tr>";
   echo "<td class='habermenu-sol'><img src='".THEME."images/blank.gif' width='1' height='1' alt='' style='display:block'></td>";
   echo "<td 'habermenu-ortaresim middle-border'><p>".($info['biyografi_breaks'] == "y" ? nl2br($biyografi) : $biyografi)."</p><table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'><tr><td height='1'></td></tr><tr><div align='right' class='haber-bilgi'></div>";
   echo "<td class='habermenu-info'>";
   echo biyografi($info," &middot;").biyografiopts($info,"&middot;").itemoptions("B",$info['biyografi_id']);
   echo "</td>\n";
   echo "</tr>\n</table>\n";
   echo "<td class='habermenu-sag'><img src='".THEME."images/blank.gif' width='1' height='1' alt='' style='display:block'></td></tr>";
   echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>\n<tr>\n";
   echo "<td class='habermenu-altsol'><img src='".THEME."images/blank.gif' width='1px' height='10px' alt='' style='display:block'/></td>\n";
   echo "<td class='habermenu-altresim'><img src='".THEME."images/blank.gif' width='100%' height='10px' alt='' style='display:block'/></td>\n";
   echo "<td class='habermenu-altsag'><img src='".THEME."images/blank.gif' width='1px' height='10px' alt='' style='display:block'/></td>\n";
   echo "</tr></table>\n";
}
Biyografi sayfalarý açýlmaya baþladý ancak resimde görüldüðü gibi sayfanýn sað, sol bloklarý foofter'ý, header'i gelmiyor.
[img]http://img697.imageshack.us/img697/4371/biyografiler.jpg[/img] is not a valid Image.
Kendi bloðunda bütün sayfayý kaplayarak açýlýyor. Bir þey daha eklememiz gerekiyor.
Akýl süsü dil, dil süsü sözdür. Ýnsanýn süsü yüz, yüzün süsü gözdür. Ýnsan sözünü diliyle söyler. Sözü iyi olursa yüzü parlar. (Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip)
 
http://fusion.derbentcioglu.com/
Mehmet
Arkadaþlar yukarýda resimle anlattýðým sorunu çözemedim, Ozan içerikten sonra bir yerde hata var dedi ama ben hatayý bulamadým.

Yardýmcý olacak arkadaþlarý bekliyorum.
Düzenleyen Mehmet Düzenleme Tarihi: 14-04-2010 17:55
Akýl süsü dil, dil süsü sözdür. Ýnsanýn süsü yüz, yüzün süsü gözdür. Ýnsan sözünü diliyle söyler. Sözü iyi olursa yüzü parlar. (Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip)
 
http://fusion.derbentcioglu.com/
AsKperest
caps de olsa iyi olcakti mesela su sekilde yapilabilirmi beyazperde de oldugu gibi film tanitimlari sekli articles.php ye yada baska bir dosyaya?
fakat en guzel ornegi yeni bir modul olmasiGrin
 
www.yesilcaykoy.com
Atlanılacak Forum:
   
Similar Threads
Başlık Forum Cevaplar En Son Mesaj
Open Graph Modifikasyonu SEO Modifikasyonlarý 2 14-07-2016 02:13
articles yorum hatasý Modlar, Modüller ve Bloklar 1 07-07-2015 10:33
Makale (inceleme) Alt kategori Modifikasyonu hatasý MySQL 7 17-04-2014 10:25
Forum için için URL SEO modifikasyonu SEO Modifikasyonlarý 19 19-08-2013 19:36
Dosyalar Ýçin Alt Kategori Modifikasyonu v7.01.xx Modlar, Modüller ve Bloklar 6 22-04-2013 15:43
   
Forum Threads Cloud
Müzik Dinleme Scripti, Ülke Seçimi Kullanýcý Alaný, [ÇÖZÜLDÜ] mysql kullanýmý hakkýnda!, cpaneli db dosyasyný nasýl bulcam, Menü Oluþturma -Acil-, veri tabaný, Radyo Üst Playerý sitenin alt kýsmýna gömme?, açýlýþ rengi deðiþtirmek, Spoiler BB Kodu 1.1, Son Model 2018 V1 Bootsrap Haber Temas?, bloklarýn arkaplan rengini nereden ayarlayabilirim.., Site kurulmuyor, BiFrost Tema, admin parolasýný unuttum, sýfýrlayamýyorum, Haftanýn, Ayýn ve Yýlýn en çok okunanlarý