Ana Menü
scapbottom
 

Modl Veritaban

Yeni Dosyalar

· Haber-2013 Temasý
· FP News Panel v1
· Skitter Manþet...
· Etiket Sistemi ...
· Red Car Tema

En Çok İndirilen 5 Dosya

· The Kroax - Vid... [1533]
· Video Galeri Mo... [1506]
· Hayaletsevgili ... [1341]
· Google Sitemap ... [1279]
· Devira Haber Panel [1119]
scapbottom
 
En Son Makaleler
· .htaccess ile site y...
· Sayfalarda müzik ç...
· CSS Açýklamalarý
· Veritabaný Önekini...
· Css'te mouse ( fare ...
scapbottom
 
Çevrimiçi Kullanıcılar
· Çevrimiçi Ziyaretçiler: 11

· Çevrimiçi Üyeler: 0

· Toplam Üye Sayısı: 4,888
· En Yeni Üye: Murat_Canakci
scapbottom
 
Sitemize Destek Olun
paypal
scapbottom
 
Last Seen Users
k3ph3n 5 days
efsane_faye 6 days
apograph 1 week
mbaysal 1 week
yusufyazan24 1 week
nuti 1 week
kenancete 1 week
yusufdj 3 weeks
DDAMATT 3 weeks
kiosk 3 weeks

scapbottom
 
Sitemizi Ekleyin
Aþaðýdaki kod ile sitemizin linkini kendi sitenize ekleyebilirsiniz. Kodu alýp sitenize eklemeniz yeterlidir.
scapbottom
 
Beslemeler
Haber RSS Beslemesi
Modül Veritabaný RSS Beslemesi
Makeleler RSS Beslemesi
twitter
Haber Beslememizi Google Hesabýnýza Ekleyin
Makale Google Hesabýnýza Ekleyin
Modül Veritabaný Beslememizi Google Hesabýnýza Ekleyin
scapbottom
 
Bot Şaplak Panel
· Son Kontrol: 18/02/2018 03:45
· Spam sayısı: 0
· Son Kontrol Eden: 4985
scapbottom
 

Başlığı Görüntüle
Who is here? 1 guest(s)
 Başlığı Yazdır
Site Üzerinde Kayan resimler
matraksss
arkadaþlar http://www.teamdo...portal.php bu sitede üstte kayarak geçen resimler var bunu temaya gömmüþler bu hangi modül nerden bulabilirim ve theme.php ye nasýl eklerim. reklamalarýn orda geçmesi benim için güzel olacak
 
www.kirkagacmedya.com
Mehmet
Sitede kayan resim bloðu diye arama yaparsanýz bulursunuz. Ve verilen kodun temanýzýn geniþliðine göre ayarlayýp temanýza entegre edersiniz.
Akýl süsü dil, dil süsü sözdür. Ýnsanýn süsü yüz, yüzün süsü gözdür. Ýnsan sözünü diliyle söyler. Sözü iyi olursa yüzü parlar. (Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip)
 
http://fusion.derbentcioglu.com/
matraksss
vemonnam tarafýndan yazýlan metin:
Bende þu þekil var fakat resimleri album_(id no) klasöründen çekiyor....

Kaynağı İndir  Kod
openside("Son  Resimler");
$result = dbquery("SELECT * FROM ".$db_prefix."photos ORDER BY photo_id DESC LIMIT 0,15");
echo "<MARQUEE onmouseover=this.stop() onmouseout=this.start() scrollAmount=3 scrollDelay=0 direction=left>";
echo "<center>";
if (dbrows($result) != 0) {
echo "<table valign='center'><tr>";
while($data = dbarray($result)) {
$itemdescription = trimlink($data['photo_title'], 20);
echo "<td><a href='".BASEDIR."photogallery.php?photo_id=".$data['photo_id']."'><center>";
echo "<img src='".BASEDIR."images/photoalbum/album_".$data['album_id']."/".$data['photo_thumb1']."' border='0' alt='".$data['photo_title']."' /><br /> $itemdescription </a></center>"; //burasýný resimler album_.. gibi bir alt klasörde ise kullan.
//echo "<img src='".BASEDIR."images/photoalbum/album_".$data['album_id']."/".$data['photo_thumb1']."' border='0' alt='".$data['photo_title']."' /><br /> $itemdescription </a></center>"; //burasýný resimler photoalbum klasöründe ise kullan.
}
}
echo "</marquee>";
echo "</td></tr></center></table>";
closeside();

bu kod iþimi görüyor fakat bunu theme.phpye nasýl ekleriz ayrýca ben reklamlarý bir klasörde toplayýp ordan reklamlarý çeksem linkini ona göre eklesem kod içinde nerde düzenleme yaparým
 
www.kirkagacmedya.com
TR_Cihan
Kullandýðýnýz theme.php yi eklermisiniz

Reklam için Resim albümlerinde Reklamlar diye albüm oluþturunuz
sadece Reklamlarýn olduðu resimleri çektirebilirsiniz.

Arama yaparsanýz bununla ilgili detaylý bilgiyi bulabilirsiniz
SoulSmasher önceden kodlarý vermiþti
 
www.tiryaki-fm.net
matraksss
theme.php aþaðýda araaþtýrdým fakat detaylý biþey bulamadým o yüzden resimlerin hemen üst menunun altýnda görünmeini istiyorum
Kaynağı İndir  Kod
<?php
if (!defined("IN_FUSION")) { die("Access Denied"); }

define("THEME_BULLET", "<img src='".THEME."images/bullet.gif' alt='' style='border:0' /> ");

require_once INCLUDES."theme_functions_include.php";

function render_page($license=false) {
   
   global $aidlink, $settings, $userdata, $main_style, $locale, $font_mode;

   //Header
   echo "<a name='top'>";
   echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' class='main' align='center'>\n<tr>\n<td class='ser'>";
    echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' class='main' align='center'>\n<tr>\n<td class='serblog'>";
   
   echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='1020px' align='center'>\n<tr>\n";
   echo "<td class='full-header'>";
  ?>
<p align="center">
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.kirkagacmedya.com/themes/Fusion-Tema/images/bannr.swf" width="1020" height="150">
<param name="movie" value="http://www.kirkagacmedya.com/themes/Fusion-Tema/images/bannr.swf" />
<param name="wmode" value="transparent"/>
<param name="menu" value="false" />
</object>
</p>
<?

  echo"</td>\n"

   
   ;
   echo "</tr>\n</table>\n";
   
   echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='1020px' align='center'>\n<tr>\n";
   echo "<td class='sub-header-left'></td>\n";
   echo "<td class='sub-header' align='center'>".showsublinks("", "white")."</td>\n";
   //echo "<td align='right' class='sub-header'>".showsubdate()."</td>\n";
   echo "<td class='sub-header-right'></td>\n";
   echo "</tr>\n</table>\n";
   
   //Content
   echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='1020px' class='$main_style' align='center'>\n<tr>\n";
   if (LEFT) { echo "<td class='side-border-left' valign='top'>".LEFT."</td>"; }
   echo "<td class='main-bg' valign='top'>".U_CENTER.CONTENT.L_CENTER."</td>";
   if (RIGHT) { echo "<td class='side-border-right' valign='top'>".RIGHT."</td>"; }
   echo "</tr>\n</table>\n";
   
   //Footer
   echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='1020px' align='center'>\n<tr>\n";
   echo "<td class='sub-footer-left'></td>\n";
   echo "<td align='left' class='sub-footer' width='25%'>&nbsp;".sprintf($locale['global_172'], substr((get_microtime() - START_TIME),0,4))."</td>\n";
   echo "<td align='center' class='sub-footer'><a href='".BASEDIR."'><b>Anasayfa</b></a> - <a href='".BASEDIR."forum/'><b>Forum</b></a> - <a href='".BASEDIR."contact.php'><b>Ýletiþim</b></a> - <a href='".BASEDIR."sitene_ekle.php'><b>Sitene Ekle</b></a> - <a href='#top'><b>Yukarý</b></a></td>\n";
   echo "<td align='right' class='sub-footer' width='25%'>&nbsp;".showcounter()."&nbsp;</td>\n";
   echo "<td class='sub-footer-right'></td>\n";
   echo "</tr>\n</table>\n";
   echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='1020px' align='center'>\n<tr>\n";
   echo "<td align='center' class='main-footer'>".stripslashes($settings['footer']);
   if (!$license) { echo "<br />\n".showcopyright(); }
   echo "<br />Theme by <a href='http://www.oltuluyuz.net' target='_blank'>fusion-tema</a>\n";
   echo "</td>\n";
   echo "</tr>\n</table>\n";
}

function render_news($subject, $news, $info) {

   echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>\n<tr>\n";
   echo "<td class='capmain-left'><img src='".THEME."images/capmain-left.gif' alt='' style='display:block' /></td>\n";
   echo "<td class='capmain'>".$subject."</td>\n";
   echo "<td class='capmain-right'><img src='".THEME."images/capmain-right.gif' alt='' style='display:block' /></td>\n";
   echo "</tr>\n</table>\n";
   echo "<table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0' class='spacer'>\n<tr>\n";
   echo "<td class='main-body middle-border'>".$news."</td>\n";
   echo "</tr>\n<tr>\n";
   echo "<td align='center' class='news-footer middle-border'>\n";
   echo newsposter($info," &middot;").newsopts($info,"&middot;").itemoptions("N",$info['news_id']);
   echo "</td>\n";
   echo "</tr><tr>\n";
   echo "<td style='height:5px;background-color:#f6a504;'></td>\n";
   echo "</tr>\n</table>\n";
}

function render_article($subject, $article, $info) {
   
   echo "<table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'>\n<tr>\n";
   echo "<td class='capmain-left'><img src='".THEME."images/capmain-left.gif' alt='' style='display:block' /></td>\n";
   echo "<td class='capmain'>".$subject."</td>\n";
   echo "<td class='capmain-right'><img src='".THEME."images/capmain-right.gif' alt='' style='display:block' /></td>\n";
   echo "</tr>\n</table>\n";
   echo "<table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0' class='spacer'>\n<tr>\n";
   echo "<td class='main-body middle-border'>".($info['article_breaks'] == "y" ? nl2br($article) : $article)."</td>\n";
   echo "</tr>\n<tr>\n";
   echo "<td align='center' class='news-footer'>\n";
   echo articleposter($info," &middot;").articleopts($info,"&middot;").itemoptions("A",$info['article_id']);
   echo "</td>\n";
   echo "</tr><tr>\n";
   echo "<td style='height:5px;background-color:#f6a504;'></td>\n";
   echo "</tr>\n</table>\n";
}

function opentable($title) {

   echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>\n<tr>\n";
   echo "<td class='capmain-left'><img src='".THEME."images/capmain-left.gif' alt='' style='display:block' /></td>\n";
   echo "<td class='capmain'>".$title."</td>\n";
   echo "<td class='capmain-right'><img src='".THEME."images/capmain-right.gif' alt='' style='display:block' /></td>\n";
   echo "</tr>\n</table>\n";
   echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%' class='spacer'>\n<tr>\n";
   echo "<td class='main-body'>\n";
}

function closetable() {

   echo "</td>\n";
   echo "</tr><tr>\n";
   echo "<td style='height:5px;background-color:#f6a504;'></td>\n";
   echo "</tr>\n</table>\n";
}

function openside($title, $collapse = false, $state = "on") {

   global $panel_collapse; $panel_collapse = $collapse;
   
   echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>\n<tr>\n";
   echo "<td class='scapmain'>$title</td>\n";
   if ($collapse == true) {
      $boxname = str_replace(" ", "", $title);
      echo "<td class='scapmain' align='right'>".panelbutton($state, $boxname)."</td>\n";
   }
   echo "</tr>\n</table>\n";
   echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%' class='spacer'>\n<tr>\n";
   echo "<td class='side-body'>\n";   
   if ($collapse == true) { echo panelstate($state, $boxname); }
}

function closeside() {
   
   global $panel_collapse;

   if ($panel_collapse == true) { echo "</div>\n"; }   
   echo "</td>\n</tr>\n</table>\n";
}

?>


 
www.kirkagacmedya.com
TR_Cihan
þu kodu theme.php ekle ben geniþliðini 800 pixsel olarak ayarladým kendine göre ayarla Resimlerin geçiþ hýzýný 3 olarak ayarladýmKaynağı İndir  Kod
if (!defined("IN_FUSION")) { die("Access Denied"); }
openside("ismini buraya yaz");
   echo "<center><MARQUEE onmouseover=this.stop() onmouseout=this.start() scrollAmount=3 scrollDelay=0 width=800>"; //direction kodu ile yön belirtebilirsin
   echo "<table><tr>";
   $result = dbquery("SELECT * FROM ".DB_PHOTOS." ORDER BY photo_views DESC LIMIT 0,30");
while ($data = dbarray($result))
{
$itemdescription = trimlink($data['photo_title'], 25);
//echo "<td><center><a href='".BASEDIR."photogallery.php?photo_id=".$data['photo_id']."'><img src='".BASEDIR."images/photoalbum/".$data['photo_thumb1']."' border='5' alt='".$data['photo_title']."' /><br /> $itemdescription </a></center></td>";  //Albüm Dosyasýndaki resimleri alýr
echo "<td><center><a href='".BASEDIR."photogallery.php?photo_id=".$data['photo_id']."'><img src='".BASEDIR."images/photoalbum/album_".$data['album_id']."/".$data['photo_thumb1']."' border='0' alt='".$data['photo_title']."' /><br /> $itemdescription </a></center></td>";  //Albüm Dosyasýnýn Altýndaki Dosyadaki resimleri alýr
}
echo "</tr></table></marquee></center>";
closeside();


 
www.tiryaki-fm.net
TR_Cihan
theme.php de Flahs kodun var bunu istersen resim kodunu hemen altýna ekle

?>
<p align="center">
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.kirkagacmedya.com/themes/Fusion-Tema/images/bannr.swf" width="1020" height="150">
<param name="movie" value="http://www.kirkagacmedya.com/themes/Fusion-Tema/images/bannr.swf" />
<param name="wmode" value="transparent"/>
<param name="menu" value="false" />
</object>
</p>
<?
bunun altýna Kayan resim kodlarý gelecek
 
www.tiryaki-fm.net
matraksss
[img]http://img705.imageshack.us/img705/2523/aaassg.jpg[/img] is not a valid Image.

senin verdiðin kodu eklediðimde bannerin hemen altýna ekliyor. menuler altta kalýyor.ben deðiþiklik yaptým kodda bu sefer böle oldu yanlar boþ kaldý arka planda kýrmýzý oldu üst menünün altýna hemen

theme.php kodu eklenmiþ resimdeki hali
Kaynağı İndir  Kod
<?php
if (!defined("IN_FUSION")) { die("Access Denied"); }

define("THEME_BULLET", "<img src='".THEME."images/bullet.gif' alt='' style='border:0' /> ");

require_once INCLUDES."theme_functions_include.php";

function render_page($license=false) {
   
   global $aidlink, $settings, $userdata, $main_style, $locale, $font_mode;

   //Header
   echo "<a name='top'>";
   echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' class='main' align='center'>\n<tr>\n<td class='ser'>";
    echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' class='main' align='center'>\n<tr>\n<td class='serblog'>";
   
   echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='1020px' align='center'>\n<tr>\n";
   echo "<td class='full-header'>";
  ?>
<p align="center">
<object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.kirkagacmedya.com/themes/Fusion-Tema/images/bannr.swf" width="1020" height="150">
<param name="movie" value="http://www.kirkagacmedya.com/themes/Fusion-Tema/images/bannr.swf" />
<param name="wmode" value="transparent"/>
<param name="menu" value="false" />
</object>
</p>
<?
  echo"</td>\n"

   ;
   echo "</tr>\n</table>\n";
   
   echo "<table cellpadding='0' cellspacing='1' width='1020px' align='center'>\n<tr>\n";
   echo "<td class='sub-header-left'></td>\n";
   echo "<td class='sub-header' align='center'>".showsublinks("", "white")."</td>\n";
   //echo "<td align='right' class='sub-header'>".showsubdate()."</td>\n";
   echo "<td class='sub-header-right'></td>\n";
   echo "</tr>\n</table>\n";
if (!defined("IN_FUSION")) { die("Access Denied"); }
   echo "<center><MARQUEE onmouseover=this.stop() onmouseout=this.start() scrollAmount=3 scrollDelay=0 width=1020>"; //direction kodu ile yön belirtebilirsin
   echo "<table><tr>";
   $result = dbquery("SELECT * FROM ".DB_PHOTOS." ORDER BY photo_views DESC LIMIT 0,30");
while ($data = dbarray($result))
{
$itemdescription = trimlink($data['photo_title'], 25);
//echo "<td><center><a href='".BASEDIR."photogallery.php?photo_id=".$data['photo_id']."'><img src='".BASEDIR."images/photoalbum/".$data['photo_thumb1']."' border='5' alt='".$data['photo_title']."' /><br /> $itemdescription </a></center></td>";  //Albüm Dosyasýndaki resimleri alýr
echo "<td><center><a href='".BASEDIR."photogallery.php?photo_id=".$data['photo_id']."'><img src='".BASEDIR."images/photoalbum/album_".$data['album_id']."/".$data['photo_thumb1']."' border='0' alt='".$data['photo_title']."' /><br /> $itemdescription </a></center></td>";  //Albüm Dosyasýnýn Altýndaki Dosyadaki resimleri alýr
}
echo "</tr></table></marquee></center>";
closeside();
   //Content
   echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='1020px' class='$main_style' align='center'>\n<tr>\n";
   if (LEFT) { echo "<td class='side-border-left' valign='top'>".LEFT."</td>"; }
   echo "<td class='main-bg' valign='top'>".U_CENTER.CONTENT.L_CENTER."</td>";
   if (RIGHT) { echo "<td class='side-border-right' valign='top'>".RIGHT."</td>"; }
   echo "</tr>\n</table>\n";
      //Footer
   echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='1020px' align='center'>\n<tr>\n";
   echo "<td class='sub-footer-left'></td>\n";
   echo "<td align='left' class='sub-footer' width='25%'>&nbsp;".sprintf($locale['global_172'], substr((get_microtime() - START_TIME),0,4))."</td>\n";
   echo "<td align='center' class='sub-footer'><a href='".BASEDIR."'><b>Anasayfa</b></a> - <a href='".BASEDIR."forum/'><b>Forum</b></a> - <a href='".BASEDIR."contact.php'><b>Ýletiþim</b></a> - <a href='".BASEDIR."sitene_ekle.php'><b>Sitene Ekle</b></a> - <a href='#top'><b>Yukarý</b></a></td>\n";
   echo "<td align='right' class='sub-footer' width='25%'>&nbsp;".showcounter()."&nbsp;</td>\n";
   echo "<td class='sub-footer-right'></td>\n";
   echo "</tr>\n</table>\n";
   echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='1020px' align='center'>\n<tr>\n";
   echo "<td align='center' class='main-footer'>".stripslashes($settings['footer']);
   if (!$license) { echo "<br />\n".showcopyright(); }
   echo "<br />Theme by <a href='http://www.oltuluyuz.net' target='_blank'>fusion-tema</a>\n";
   echo "</td>\n";
   echo "</tr>\n</table>\n";
}

function render_news($subject, $news, $info) {
   echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>\n<tr>\n";
   echo "<td class='capmain-left'><img src='".THEME."images/capmain-left.gif' alt='' style='display:block' /></td>\n";
   echo "<td class='capmain'>".$subject."</td>\n";
   echo "<td class='capmain-right'><img src='".THEME."images/capmain-right.gif' alt='' style='display:block' /></td>\n";
   echo "</tr>\n</table>\n";
   echo "<table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0' class='spacer'>\n<tr>\n";
   echo "<td class='main-body middle-border'>".$news."</td>\n";
   echo "</tr>\n<tr>\n";
   echo "<td align='center' class='news-footer middle-border'>\n";
   echo newsposter($info," &middot;").newsopts($info,"&middot;").itemoptions("N",$info['news_id']);
   echo "</td>\n";
   echo "</tr><tr>\n";
   echo "<td style='height:5px;background-color:#f6a504;'></td>\n";
   echo "</tr>\n</table>\n";
}

function render_article($subject, $article, $info) {
   
   echo "<table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'>\n<tr>\n";
   echo "<td class='capmain-left'><img src='".THEME."images/capmain-left.gif' alt='' style='display:block' /></td>\n";
   echo "<td class='capmain'>".$subject."</td>\n";
   echo "<td class='capmain-right'><img src='".THEME."images/capmain-right.gif' alt='' style='display:block' /></td>\n";
   echo "</tr>\n</table>\n";
   echo "<table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0' class='spacer'>\n<tr>\n";
   echo "<td class='main-body middle-border'>".($info['article_breaks'] == "y" ? nl2br($article) : $article)."</td>\n";
   echo "</tr>\n<tr>\n";
   echo "<td align='center' class='news-footer'>\n";
   echo articleposter($info," &middot;").articleopts($info,"&middot;").itemoptions("A",$info['article_id']);
   echo "</td>\n";
   echo "</tr><tr>\n";
   echo "<td style='height:5px;background-color:#f6a504;'></td>\n";
   echo "</tr>\n</table>\n";
}

function opentable($title) {

   echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>\n<tr>\n";
   echo "<td class='capmain-left'><img src='".THEME."images/capmain-left.gif' alt='' style='display:block' /></td>\n";
   echo "<td class='capmain'>".$title."</td>\n";
   echo "<td class='capmain-right'><img src='".THEME."images/capmain-right.gif' alt='' style='display:block' /></td>\n";
   echo "</tr>\n</table>\n";
   echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%' class='spacer'>\n<tr>\n";
   echo "<td class='main-body'>\n";
}

function closetable() {

   echo "</td>\n";
   echo "</tr><tr>\n";
   echo "<td style='height:5px;background-color:#f6a504;'></td>\n";
   echo "</tr>\n</table>\n";
}

function openside($title, $collapse = false, $state = "on") {

   global $panel_collapse; $panel_collapse = $collapse;
   
   echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>\n<tr>\n";
   echo "<td class='scapmain'>$title</td>\n";
   if ($collapse == true) {
      $boxname = str_replace(" ", "", $title);
      echo "<td class='scapmain' align='right'>".panelbutton($state, $boxname)."</td>\n";
   }
   echo "</tr>\n</table>\n";
   echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%' class='spacer'>\n<tr>\n";
   echo "<td class='side-body'>\n";   
   if ($collapse == true) { echo panelstate($state, $boxname); }
}

function closeside() {
   
   global $panel_collapse;

   if ($panel_collapse == true) { echo "</div>\n"; }   
   echo "</td>\n</tr>\n</table>\n";
}

?>Düzenleyen matraksss Düzenleme Tarihi: 16-06-2010 22:21
 
www.kirkagacmedya.com
Fireman
bende denedim ama resimler x iþareti olarka kayýyor ne yapmalýyým :S
 
www.kuzcasagrakder.com
DDAMATT
Fireman tarafýndan yazýlan metin:
bende denedim ama resimler x iþareti olarka kayýyor ne yapmalýyým :S


buyrun bu kodlar çalýþýyor kendi sitemden alýp verdim yanlýz resimleri tam boy olarak gösterir kodlarda oynayýp küçük resim olarak ayarlayabilirsiniz kodlarý direk orta blok olarak yapýþtýrýp aktif edin

Kaynağı İndir  Kod
openside("Resim Galerisi");
echo "<center>\n";
echo "<table border='0' width='100%' height='120' background='images/serit.jpg'><tr><td>";
echo "<MARQUEE onmouseover=this.stop() onmouseout=this.start() scrollAmount=2 scrollDelay=0 direction=left width=100%>\n";
echo "<table border='2' bgcolor=''> <tr>\n";
$result = dbquery("SELECT * FROM ".$db_prefix."photos ORDER BY photo_id DESC LIMIT 0,20");
while($data = dbarray($result)) {
$itemdescription = trimlink($data['photo_title'], 20);
echo "<td><center><a href='".BASEDIR."photogallery.php?photo_id=".$data['photo_id']."'>";
echo "<img src='".BASEDIR."images/photoalbum/".$data['photo_thumb1']."' border='0' alt='".$data['photo_title']."' /><br /> $itemdescription </a></center></td>\n";
}
echo "</tr></table>\n";
echo "</marquee>\n";
echo "</td></tr></table>\n";
echo "</center>\n";

closeside();
 
www.anlatilmazyasanir.com
Fireman
tema içeriðim bu bu kodlarý hangi bölümden itibaren ekleyeceðiz
Kaynağı İndir  Kod
<?php
if (!defined("IN_FUSION")) { die("Access Denied"); }

define("THEME_BULLET", "<img src='".THEME."images/bullet.gif' alt='' style='border:0' /> ");

require_once INCLUDES."theme_functions_include.php";

function render_page($license=false) {
   
   global $aidlink, $settings, $userdata, $main_style, $locale, $font_mode;

   //Header
        echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%' style='border: 0px; margin: 0px auto'><tr>\n";
   echo "<td class='gununsozu'>";
   require_once THEME."gununsozu.php";
   echo "</td></tr></table><p>\n";
        echo "<a name='top'>";


   echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' class='main' align='center'>\n<tr>\n<td class='ser'>";
    echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' class='main' align='center'>\n<tr>\n<td class='serblog'>";
   
   echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='950px' align='center'>\n<tr>\n";
   echo "<td class='full-header'>\n".showbanners()."</td>\n";

   echo "<td class='full-header' width='20%' align='left' valign='middle'>";
   require_once THEME."user_info.php";
   echo "</tr>\n</table>\n";

   echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='950px' align='center'>\n<tr>\n";
   echo "<td class='sub-header-left'></td>\n";
   echo "<td class='sub-header' align='center'>".showsublinks("", "white")."</td>\n";
   //echo "<td align='right' class='sub-header'>".showsubdate()."</td>\n";
   echo "<td class='sub-header-right'></td>\n";
   echo "</tr>\n</table>\n";
   //Content
   echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='960px' class='$main_style' align='center'>\n<tr>\n";
   if (LEFT) { echo "<td class='side-border-left' valign='top'>".LEFT."</td>"; }
   echo "<td class='main-bg' valign='top'>".U_CENTER.CONTENT.L_CENTER."</td>";
   if (RIGHT) { echo "<td class='side-border-right' valign='top'>".RIGHT."</td>"; }
   echo "</tr>\n</table>\n";
   
   //Footer
   echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='960px' align='center'>\n<tr>\n";
   echo "<td class='sub-footer-left'></td>\n";
   echo "<td align='left' class='sub-footer' width='25%'>&nbsp;".sprintf($locale['global_172'], substr((get_microtime() - START_TIME),0,4))."</td>\n";
   echo "<td align='center' class='sub-footer'><a href='".BASEDIR."'><b>Anasayfa</b></a> - <a href='".BASEDIR."forum/'><b>Forum</b></a> - <a href='".BASEDIR."contact.php'><b>Ýletiþim</b></a> - <a href='".BASEDIR."sitene_ekle.php'><b>Sitene Ekle</b></a> - <a href='#top'><b>Yukarý</b></a></td>\n";
   echo "<td align='right' class='sub-footer' width='25%'>&nbsp;".showcounter()."&nbsp;</td>\n";
   echo "<td class='sub-footer-right'></td>\n";
   echo "</tr>\n</table>\n";
   echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='960px' align='center'>\n<tr>\n";
   echo "<td align='center' class='main-footer'>".stripslashes($settings['footer']);
   if (!$license) { echo "<br />\n".showcopyright(); }
   echo "<br />Theme Edit <a href='http://www.kuzcasagrakder.com' target='_blank'>Oðuz balcý</a>\n";
   echo "<center><br />
   <a href='http://www.kuzcakoyu.com' target='_blank'>kuzca koyu sitesi</a> |
   <a href='http://www.radyoruzgar.net'  target='_blank' title='Radyo ruzgar'>Radyo ruzgar</a> |
   <a href='http://http://www.sutculervakfi.com' target='_blank'>ANKARA-SÜTÇÜLER.</a> |
   <a href='http://http://www.kanal32.com.tr' target='_blank'  title='ankara ****'>KANAL 32 ISPARTA TV</a><br />
   
   <a href='http://http://sutculermyo.sdu.edu.tr/' title='PRF.DR.H.GÜR.SÜTÇÜLER-M.Y.O' target='_blank'>PRF.DR.H.GÜR.SÜTÇÜLER-M.Y.O</a> |
   <a href='http://www.ankara****.org' title='ankara **** ****' target='_blank'>Ankara ****</a> |
   <a href='http://www.oral.com.tr' title='ankara **** ****' target='_blank'>Ankara **** ****</a> |
   <a href='http://www.********.com' title='**** ****' target='_blank'>**** ****</a>
   </center>\n";
   echo "</td>\n";
   echo "</tr>\n</table>\n";
}

function render_news($subject, $news, $info) {

   echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>\n<tr>\n";
   echo "<td class='capmain-left'><img src='".THEME."images/capmain-left.gif' alt='' style='display:block' /></td>\n";
   echo "<td class='capmain'>".$subject."</td>\n";
   echo "<td class='capmain-right'><img src='".THEME."images/capmain-right.gif' alt='' style='display:block' /></td>\n";
   echo "</tr>\n</table>\n";
   echo "<table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0' class='spacer'>\n<tr>\n";
   echo "<td class='main-body middle-border'>".$news."</td>\n";
   echo "</tr>\n<tr>\n";
   echo "<td align='center' class='news-footer middle-border'>\n";
   echo newsposter($info," &middot;").newsopts($info,"&middot;").itemoptions("N",$info['news_id']);
   echo "</td>\n";
   echo "</tr><tr>\n";
   echo "<td style='height:5px;background-color:#f6a504;'></td>\n";
   echo "</tr>\n</table>\n";
}

function render_article($subject, $article, $info) {
   
   echo "<table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'>\n<tr>\n";
   echo "<td class='capmain-left'><img src='".THEME."images/capmain-left.gif' alt='' style='display:block' /></td>\n";
   echo "<td class='capmain'>".$subject."</td>\n";
   echo "<td class='capmain-right'><img src='".THEME."images/capmain-right.gif' alt='' style='display:block' /></td>\n";
   echo "</tr>\n</table>\n";
   echo "<table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0' class='spacer'>\n<tr>\n";
   echo "<td class='main-body middle-border'>".($info['article_breaks'] == "y" ? nl2br($article) : $article)."</td>\n";
   echo "</tr>\n<tr>\n";
   echo "<td align='center' class='news-footer'>\n";
   echo articleposter($info," &middot;").articleopts($info,"&middot;").itemoptions("A",$info['article_id']);
   echo "</td>\n";
   echo "</tr><tr>\n";
   echo "<td style='height:5px;background-color:#f6a504;'></td>\n";
   echo "</tr>\n</table>\n";
}

function opentable($title) {

   echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>\n<tr>\n";
   echo "<td class='capmain-left'><img src='".THEME."images/capmain-left.gif' alt='' style='display:block' /></td>\n";
   echo "<td class='capmain'>".$title."</td>\n";
   echo "<td class='capmain-right'><img src='".THEME."images/capmain-right.gif' alt='' style='display:block' /></td>\n";
   echo "</tr>\n</table>\n";
   echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%' class='spacer'>\n<tr>\n";
   echo "<td class='main-body'>\n";
}

function closetable() {

   echo "</td>\n";
   echo "</tr><tr>\n";
   echo "<td style='height:5px;background-color:#f6a504;'></td>\n";
   echo "</tr>\n</table>\n";
}

function openside($title, $collapse = false, $state = "on") {

   global $panel_collapse; $panel_collapse = $collapse;
   
   echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>\n<tr>\n";
   echo "<td class='scapmain'>$title</td>\n";
   if ($collapse == true) {
      $boxname = str_replace(" ", "", $title);
      echo "<td class='scapmain' align='right'>".panelbutton($state, $boxname)."</td>\n";
   }
   echo "</tr>\n</table>\n";
   echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%' class='spacer'>\n<tr>\n";
   echo "<td class='side-body'>\n";   
   if ($collapse == true) { echo panelstate($state, $boxname); }
}

function closeside() {
   
   global $panel_collapse;

   if ($panel_collapse == true) { echo "</div>\n"; }   
   echo "</td>\n</tr>\n</table>\n";
}

?>

 
www.kuzcasagrakder.com
DDAMATT
temaya eklenmeyecek blok olarak ekleyeceksin

yönetici paneli>sistem yönetimi>bloklar>yeni blok ekle kýsmýndan yapýþtýr aktif et üst orta blok olarak ekle
 
www.anlatilmazyasanir.com
Fireman
yanlýþ anlaþýldým sanýýrm bende zaten orta blok kayan resimler mevcut çalýþýr durumda ben ilk mesajdaki arkadaþýn dediði gibi hemen logonun alt kýsmýnaresimleri geçiþ olarak göstermek istiyorum
bunu yaptým ama üst tarafta logonun alt kýsmýnda x iþareti olarak geçiyor ama orta bloktaki resim geçiþlerinde sorun yok
bu sitedekigbi


http://www.teamdo...portal.php
Düzenleyen Fireman Düzenleme Tarihi: 18-06-2010 18:06
 
www.kuzcasagrakder.com
DDAMATT
evet yanlýþ anlamýþým daha doðrusu ilk mesajý okumadan yanýtladým tema ozan a ait özel olarak düzenlenmiþ ama sitede iyi aratýrsan bununla alakalý bir konu baþlýðý vardý yerini tam olarak hatýrlayamýyorum ama detaylý ararsan bulursun.
 
www.anlatilmazyasanir.com
TR_Cihan
Fireman

theme.php Kayan Resimler diye belirtim ve ekledim
Kaynağı İndir  Kod
<?php
if (!defined("IN_FUSION")) { die("Access Denied"); }

define("THEME_BULLET", "<img src='".THEME."images/bullet.gif' alt='' style='border:0' /> ");

require_once INCLUDES."theme_functions_include.php";

function render_page($license=false) {
   
   global $aidlink, $settings, $userdata, $main_style, $locale, $font_mode;

   //Header
        echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%' style='border: 0px; margin: 0px auto'><tr>\n";
   echo "<td class='gununsozu'>";
   require_once THEME."gununsozu.php";
   echo "</td></tr></table><p>\n";
        echo "<a name='top'>";


   echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' class='main' align='center'>\n<tr>\n<td class='ser'>";
   echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' class='main' align='center'>\n<tr>\n<td class='serblog'>";
   
   echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='950px' align='center'>\n<tr>\n";
   echo "<td class='full-header'>\n".showbanners()."</td>\n";

   echo "<td class='full-header' width='20%' align='left' valign='middle'>";
   require_once THEME."user_info.php";
   echo "</tr>\n</table>\n";
 
   echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='950px' align='center'>\n<tr>\n";
   echo "<td class='sub-header-left'></td>\n";
   echo "<td class='sub-header' align='center'>".showsublinks("", "white")."</td>\n";
   //echo "<td align='right' class='sub-header'>".showsubdate()."</td>\n";
   echo "<td class='sub-header-right'></td>\n";
   echo "</tr>\n</table>\n";
   
   //Kayan Resimler
    if (!defined("IN_FUSION")) { die("Access Denied"); }
   echo "<center><MARQUEE onmouseover=this.stop() onmouseout=this.start() scrollAmount=3 scrollDelay=0 width=850>"; //direction kodu ile yön belirtebilirsin
   echo "<table><tr>";
   $result = dbquery("SELECT * FROM ".DB_PHOTOS." ORDER BY photo_views DESC LIMIT 0,30");
  while ($data = dbarray($result))
  {
  $itemdescription = trimlink($data['photo_title'], 25);
  //echo "<td><center><a href='".BASEDIR."photogallery.php?photo_id=".$data['photo_id']."'><img src='".BASEDIR."images/photoalbum/".$data['photo_thumb1']."' border='5' alt='".$data['photo_title']."' /><br /> $itemdescription </a></center></td>";  //Albüm Dosyasýndaki resimleri alýr
  echo "<td><center><a href='".BASEDIR."photogallery.php?photo_id=".$data['photo_id']."'><img src='".BASEDIR."images/photoalbum/album_".$data['album_id']."/".$data['photo_thumb1']."' border='0' alt='".$data['photo_title']."' /><br /> $itemdescription </a></center></td>";  //Albüm Dosyasýnýn Altýndaki Dosyadaki resimleri alýr }
  echo "</tr></table></marquee></center>";
  // Bitis
 
  //Content
   echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='960px' class='$main_style' align='center'>\n<tr>\n";
   if (LEFT) { echo "<td class='side-border-left' valign='top'>".LEFT."</td>"; }
   echo "<td class='main-bg' valign='top'>".U_CENTER.CONTENT.L_CENTER."</td>";
   if (RIGHT) { echo "<td class='side-border-right' valign='top'>".RIGHT."</td>"; }
   echo "</tr>\n</table>\n";
   
   //Footer
   echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='960px' align='center'>\n<tr>\n";
   echo "<td class='sub-footer-left'></td>\n";
   echo "<td align='left' class='sub-footer' width='25%'>&nbsp;".sprintf($locale['global_172'], substr((get_microtime() - START_TIME),0,4))."</td>\n";
   echo "<td align='center' class='sub-footer'><a href='".BASEDIR."'><b>Anasayfa</b></a> - <a href='".BASEDIR."forum/'><b>Forum</b></a> - <a href='".BASEDIR."contact.php'><b>Ýletiþim</b></a> - <a href='".BASEDIR."sitene_ekle.php'><b>Sitene Ekle</b></a> - <a href='#top'><b>Yukarý</b></a></td>\n";
   echo "<td align='right' class='sub-footer' width='25%'>&nbsp;".showcounter()."&nbsp;</td>\n";
   echo "<td class='sub-footer-right'></td>\n";
   echo "</tr>\n</table>\n";
   echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='960px' align='center'>\n<tr>\n";
   echo "<td align='center' class='main-footer'>".stripslashes($settings['footer']);
   if (!$license) { echo "<br />\n".showcopyright(); }
   echo "<br />Theme Edit <a href='http://www.kuzcasagrakder.com' target='_blank'>Oðuz balcý</a>\n";
   echo "<center><br />
   <a href='http://www.kuzcakoyu.com' target='_blank'>kuzca koyu sitesi</a> |
   <a href='http://www.radyoruzgar.net'  target='_blank' title='Radyo ruzgar'>Radyo ruzgar</a> |
   <a href='http://http://www.sutculervakfi.com' target='_blank'>ANKARA-SÜTÇÜLER.</a> |
   <a href='http://http://www.kanal32.com.tr' target='_blank'  title='ankara ****'>KANAL 32 ISPARTA TV</a><br />
   
   <a href='http://http://sutculermyo.sdu.edu.tr/' title='PRF.DR.H.GÜR.SÜTÇÜLER-M.Y.O' target='_blank'>PRF.DR.H.GÜR.SÜTÇÜLER-M.Y.O</a> |
   <a href='http://www.ankara****.org' title='ankara **** ****' target='_blank'>Ankara ****</a> |
   <a href='http://www.oral.com.tr' title='ankara **** ****' target='_blank'>Ankara **** ****</a> |
   <a href='http://www.********.com' title='**** ****' target='_blank'>**** ****</a>
   </center>\n";
   echo "</td>\n";
   echo "</tr>\n</table>\n";
}

function render_news($subject, $news, $info) {

   echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>\n<tr>\n";
   echo "<td class='capmain-left'><img src='".THEME."images/capmain-left.gif' alt='' style='display:block' /></td>\n";
   echo "<td class='capmain'>".$subject."</td>\n";
   echo "<td class='capmain-right'><img src='".THEME."images/capmain-right.gif' alt='' style='display:block' /></td>\n";
   echo "</tr>\n</table>\n";
   echo "<table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0' class='spacer'>\n<tr>\n";
   echo "<td class='main-body middle-border'>".$news."</td>\n";
   echo "</tr>\n<tr>\n";
   echo "<td align='center' class='news-footer middle-border'>\n";
   echo newsposter($info," &middot;").newsopts($info,"&middot;").itemoptions("N",$info['news_id']);
   echo "</td>\n";
   echo "</tr><tr>\n";
   echo "<td style='height:5px;background-color:#f6a504;'></td>\n";
   echo "</tr>\n</table>\n";
}

function render_article($subject, $article, $info) {
   
   echo "<table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0'>\n<tr>\n";
   echo "<td class='capmain-left'><img src='".THEME."images/capmain-left.gif' alt='' style='display:block' /></td>\n";
   echo "<td class='capmain'>".$subject."</td>\n";
   echo "<td class='capmain-right'><img src='".THEME."images/capmain-right.gif' alt='' style='display:block' /></td>\n";
   echo "</tr>\n</table>\n";
   echo "<table width='100%' cellpadding='0' cellspacing='0' class='spacer'>\n<tr>\n";
   echo "<td class='main-body middle-border'>".($info['article_breaks'] == "y" ? nl2br($article) : $article)."</td>\n";
   echo "</tr>\n<tr>\n";
   echo "<td align='center' class='news-footer'>\n";
   echo articleposter($info," &middot;").articleopts($info,"&middot;").itemoptions("A",$info['article_id']);
   echo "</td>\n";
   echo "</tr><tr>\n";
   echo "<td style='height:5px;background-color:#f6a504;'></td>\n";
   echo "</tr>\n</table>\n";
}

function opentable($title) {

   echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>\n<tr>\n";
   echo "<td class='capmain-left'><img src='".THEME."images/capmain-left.gif' alt='' style='display:block' /></td>\n";
   echo "<td class='capmain'>".$title."</td>\n";
   echo "<td class='capmain-right'><img src='".THEME."images/capmain-right.gif' alt='' style='display:block' /></td>\n";
   echo "</tr>\n</table>\n";
   echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%' class='spacer'>\n<tr>\n";
   echo "<td class='main-body'>\n";
}

function closetable() {

   echo "</td>\n";
   echo "</tr><tr>\n";
   echo "<td style='height:5px;background-color:#f6a504;'></td>\n";
   echo "</tr>\n</table>\n";
}

function openside($title, $collapse = false, $state = "on") {

   global $panel_collapse; $panel_collapse = $collapse;
   
   echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>\n<tr>\n";
   echo "<td class='scapmain'>$title</td>\n";
   if ($collapse == true) {
      $boxname = str_replace(" ", "", $title);
      echo "<td class='scapmain' align='right'>".panelbutton($state, $boxname)."</td>\n";
   }
   echo "</tr>\n</table>\n";
   echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%' class='spacer'>\n<tr>\n";
   echo "<td class='side-body'>\n";   
   if ($collapse == true) { echo panelstate($state, $boxname); }
}

function closeside() {
   
   global $panel_collapse;

   if ($panel_collapse == true) { echo "</div>\n"; }   
   echo "</td>\n</tr>\n</table>\n";
}

?>


 
www.tiryaki-fm.net
matraksss
arkadaþlar yardým edecek yokmu bu konuda çözemedim hala
 
www.kirkagacmedya.com
menejer
Birinci mesaja cevaben kullandýðýný temanýn theme.php açýn ve dosyanýn en altýna bu iþaretten ? önce ekleyin kayýt edin bu kadar
[img]http://img249.imageshack.us/img249/9252/animation3we9uo6.gif[/img] is not a valid Image.
http://aysu-petsh...m/news.php
 
http://aysu-petshop.com/news.php
Atlanılacak Forum:
   
Similar Threads
Başlık Forum Cevaplar En Son Mesaj
Sol blok aþaðýdan yukarý kayan haberler Modlar, Modüller ve Bloklar 14 25-01-2016 15:31
manþet haberde resimler gözükmüyor Temel Sorular, Sorunlar 7 23-09-2015 15:29
google site dogrulama Temel Sorular, Sorunlar 9 20-07-2015 16:20
Site içinden mail gönderemiyorum. Temel Sorular, Sorunlar 4 10-03-2015 02:40
Php script Dreamweaver üzerinde nasýl düzenlenir ? Temel Sorular, Sorunlar 4 15-04-2014 10:40
   
Forum Threads Cloud
Server v1.1 (Tema), Adsense sorunu, Resim album de hatta, Haberler Listesini 2 Blok Yapmak, asagýtya dogru acýlan linkler, arama sorunu, özel tema yaptýrýlacak, "Bu Baþlýðý Paylaþ" (Forum için), Gizli kullanýcý giriþi, gold bar modul istiyorum, Bu sayfa hatasý nedir? (ie8'de), Php script birleþtime yardým destek istiyorum ACÝLL, Bu hatayý bilen varmý?, www.ajansmaviay.com - Haber Sitesi, Siteye karþýlama muziði