Ana Menü
scapbottom
 

Modl Veritaban

Yeni Dosyalar

· Haber-2013 Temasý
· FP News Panel v1
· Skitter Manþet...
· Etiket Sistemi ...
· Red Car Tema

En Çok İndirilen 5 Dosya

· The Kroax - Vid... [1533]
· Video Galeri Mo... [1506]
· Hayaletsevgili ... [1341]
· Google Sitemap ... [1279]
· Devira Haber Panel [1119]
scapbottom
 
En Son Makaleler
· .htaccess ile site y...
· Sayfalarda müzik ç...
· CSS Açýklamalarý
· Veritabaný Önekini...
· Css'te mouse ( fare ...
scapbottom
 
Çevrimiçi Kullanıcılar
· Çevrimiçi Ziyaretçiler: 9

· Çevrimiçi Üyeler: 0

· Toplam Üye Sayısı: 4,888
· En Yeni Üye: Murat_Canakci
scapbottom
 
Sitemize Destek Olun
paypal
scapbottom
 
Last Seen Users
korkufan 11:22:15
kiosk 17:28:37
k3ph3n 1 week
efsane_faye 1 week
apograph 1 week
mbaysal 1 week
yusufyazan24 1 week
nuti 1 week
kenancete 2 weeks
yusufdj 3 weeks

scapbottom
 
Sitemizi Ekleyin
Aþaðýdaki kod ile sitemizin linkini kendi sitenize ekleyebilirsiniz. Kodu alýp sitenize eklemeniz yeterlidir.
scapbottom
 
Beslemeler
Haber RSS Beslemesi
Modül Veritabaný RSS Beslemesi
Makeleler RSS Beslemesi
twitter
Haber Beslememizi Google Hesabýnýza Ekleyin
Makale Google Hesabýnýza Ekleyin
Modül Veritabaný Beslememizi Google Hesabýnýza Ekleyin
scapbottom
 
Bot Şaplak Panel
· Son Kontrol: 20/02/2018 02:57
· Spam sayısı: 0
· Son Kontrol Eden: 4985
scapbottom
 

Başlığı Görüntüle
Who is here? 1 guest(s)
 Başlığı Yazdır
Zamana Göre Haberler
gurkaan
Haberleri bugün - bu hafta - bu ay veya aylara göre listeleyen bir bloðu nasýl yapabiliriz?
[img]http://www.phpfusionturkiye.com/userbar/userbar-288.png[/img] is not a valid Image.

Web adresinizi yazýn sorusundan sýkýldým. Gerekli açýklama gereken kiþilere gereken yerde yapýlmýþtýr. Ýþte bu açýklama;

Almak istediðim domain þu anda süresi doldu ancak hala en son host firmasýnda kilitli backorder yaptým beklemedeyim. Burda da yazmama nedenim sizde biliyorsunuz. Süresi dolan vede yenilenmeyen domainler isterse son hosting firmasý tarafýndan 6 ay kadar tutulabilir. Birde whois siteleri tarafýndan bu domainlerin aranma sýklýklarý kontrol edilir. Eðer aranma ve sorgulanma sýklýðý fazla ise son host firmasý bu süre sonunda backorder'a çýkarmadan kendisi kapatabilir. Sizde benim yerimde olsaydýnýz domain adýný yazmazdýnýz. Altý ayda olsa beklicem backorder iþleminin sonucunu bu süreçtede yeni bir tema tasarlýyorum. Bakalým kýsmet...
 
Arda
Aranacak Kelime: Haber Arþivi Aranacak Yer:
Sevgi ve Saygýnýn anlamýný bilenlere Wink
 
http://www.soulsmasher.net
gurkaan
soul tam olarak modül deðilde bir blok þeklinde olmalý, blok kodlarý içerisinde zaman göre (günlük, haftalýk, aylýk vs.) deðiþkenler olup bunu istediðimiz gibi ayarlayabilsek süper olacak.
[img]http://www.phpfusionturkiye.com/userbar/userbar-288.png[/img] is not a valid Image.

Web adresinizi yazýn sorusundan sýkýldým. Gerekli açýklama gereken kiþilere gereken yerde yapýlmýþtýr. Ýþte bu açýklama;

Almak istediðim domain þu anda süresi doldu ancak hala en son host firmasýnda kilitli backorder yaptým beklemedeyim. Burda da yazmama nedenim sizde biliyorsunuz. Süresi dolan vede yenilenmeyen domainler isterse son hosting firmasý tarafýndan 6 ay kadar tutulabilir. Birde whois siteleri tarafýndan bu domainlerin aranma sýklýklarý kontrol edilir. Eðer aranma ve sorgulanma sýklýðý fazla ise son host firmasý bu süre sonunda backorder'a çýkarmadan kendisi kapatabilir. Sizde benim yerimde olsaydýnýz domain adýný yazmazdýnýz. Altý ayda olsa beklicem backorder iþleminin sonucunu bu süreçtede yeni bir tema tasarlýyorum. Bakalým kýsmet...
 
Arda
denemedim, ama þu olmalý:

modülü kurup þunlarý blok kodu olarak ekleyin:
Kaynağı İndir  Kod
include INFUSIONS."news_archive/infusion_db.php";

if (file_exists(INFUSIONS."news_archive/locale/".$settings['locale'].".php")) {
    include INFUSIONS."news_archive/locale/".$settings['locale'].".php";
} else {
    include INFUSIONS."news_archive/locale/English.php";
}

$nas = dbarray(dbquery("SELECT * FROM ".DB_NAS.""));

$newsorder = $nas[news_order];
$numofnews = $nas[numofnews];
if ($nas[listexp] == 1){
    $listexp = "AND (news_end='0'||news_end>=".time().")";
} else {
    $listexp = "";
}
function listnews($var){
    global $rows, $locale, $db_prefix, $rowstart, $listexp, $numofnews, $year, $month, $day, $PHP_SELF;

    if ($rows !=0) {
        echo "<br /><table align='center' cellspacing='0' cellpadding='0' border='0' width='100%' class='tbl-border'>
        <tr>
        <td>";
        echo "<table align='center' cellpadding='0' cellspacing='1' width='100%' border='0'>";
        echo "<tr><td align='center' width='50%' class='tbl2'><b>".$locale['NA_011']."</b></td><td align='center' class='tbl2'><b>".$locale['NA_012']."</b></td>
        <td align='center' class='tbl2'><b>".$locale['NA_013']."</b></td><td align='center' class='tbl2'><b>".$locale['NA_002']."</b></td></tr>";
        for ($i=$rowstart;$var[$i];$i++) {
        $result2 = dbquery(
                    "SELECT tn.*, tu.user_id,user_name
                    FROM ".DB_NEWS." tn
                    LEFT JOIN ".DB_USERS." tu ON tn.news_name=tu.user_id
                    WHERE news_id=$var[$i] AND (news_start='0'||news_start<=".time().") $listexp
                    GROUP BY news_id ORDER BY news_datestamp ASC"
                );
        $data = dbarray($result2);
                echo "<tr><td align='left' width='50%' class='tbl1'><a href='".BASEDIR."news.php?readmore=$var[$i]'>".$data['news_subject']."</a></td>
            <td align='center' class='tbl2'><a href='".BASEDIR."profile.php?lookup=".$data['user_id']."'>".$data['user_name']."</a></td>
            <td align='center' class='tbl1'>".date('d.m.Y', $data[news_datestamp])."</td>
            <td align='center' class='tbl2'>".$data['news_reads']."</td></tr>";
        if ($i == $rowstart + ($numofnews - 1)) {
            break;
        }
            }
        echo "</table></td></tr></table>";
    } else {
        echo "<center><br />".$locale['NA_014']."<br /><br /></center>\n";
    }
}

opentable($locale['NA_001']);
$splityears = array();
$result = dbquery("SELECT * FROM ".DB_NEWS." ORDER BY news_datestamp ASC");
if (dbrows($result)!=0) {
    while ($date = dbarray($result)){
        $allyears = date('Y', $date[news_datestamp]);
        array_push($splityears, $allyears);
    }
    $yearsnum = array_count_values($splityears);
    $years = array_unique($splityears);
    $years = array_merge($years);
    echo ". <a href='news_archive.php?listtype=last&pre=3'>".$locale['NA_005']."</a><br />";
    echo ". <a href='news_archive.php?listtype=last&pre=7'>".$locale['NA_006']."</a><br />";
    echo ". <a href='news_archive.php?listtype=last&pre=30'>".$locale['NA_008']."</a><br />";
    echo "<hr>";
    for ($i=0;$years[$i];$i++) {
        echo ". <a href='news_archive.php?year=$years[$i]'>$years[$i]</a> (".$yearsnum[$years[$i]].")<br />";
    }
    closetable();

    if ($listtype == "last") {
        tablebreak();
        opentable($locale['NA_010']);
        $newslastweek = array();
        $result = dbquery("SELECT * FROM ".DB_NEWS." ORDER BY news_datestamp $newsorder");
        if (!$rowstart) $rowstart = 0;
        if (!$pre) $pre = 7;
        $weektime = mktime(0, 0, 0, date("m")  , date("d")-$pre, date("Y"));
        while ($date = dbarray($result)){
            $newstime = $date[news_datestamp];
            if ($newstime >= $weektime){
                $newsid = $date[news_id];
                array_push($newslastweek, $newsid);
            }
        }
        $rows = count($newslastweek);
        listnews($newslastweek);
        echo "<br /><div align='center' style='margin-top:5px;'>\n".makePageNav($rowstart,$numofnews,$rows,3,"$PHP_SELF?listtype=last&pre=$pre&")."\n</div>\n";
        closetable();
    } elseif (isset($year)) {
        tablebreak();
        opentable($year);
        $splitmonths = array();
        $result = dbquery("SELECT * FROM ".DB_NEWS." ORDER BY news_datestamp ASC");
        while ($date = dbarray($result)){
            $allyears = date('Y', $date[news_datestamp]);
            if ($allyears == $year){
                $allmonths = date('F', $date[news_datestamp]);
                array_push($splitmonths, $allmonths);
            }
        }
        $monthsnum = array_count_values($splitmonths);
        $months = array_unique($splitmonths);
        $months = array_merge($months);
        $rows = count($months);
        if ($rows !=0) {
            for ($i=0;$months[$i];$i++) {
                echo ". <a href='news_archive.php?year=$year&month=$months[$i]'>$months[$i]</a> (".$monthsnum[$months[$i]].") - (<a href='news_archive.php?listtype=bymonth&year=$year&month=$months[$i]'>".$locale['NA_004']."</a>)<br />";
            }
        } else {
            echo "<center><br />".$locale['NA_015']."<br /><br /></center>\n";
        }
        closetable();
        if ($listtype == "bymonth") {
            tablebreak();
            opentable($month);
            $newsbymonth = array();
            $result = dbquery("SELECT * FROM ".DB_NEWS." ORDER BY news_datestamp $newsorder");
            if (!$rowstart) $rowstart = 0;
            while ($date = dbarray($result)){
                $allyears = date('Y', $date[news_datestamp]);
                $allmonths = date('F', $date[news_datestamp]);
                if ($allmonths == $month && $allyears == $year){
                    $newsid = $date[news_id];
                    array_push($newsbymonth, $newsid);
                }
            }
            $rows = count($newsbymonth);
            listnews($newsbymonth);
            echo "<br /><div align='center' style='margin-top:5px;'>\n".makePageNav($rowstart,$numofnews,$rows,3,"$PHP_SELF?listtype=bymonth&year=$year&month=$month&")."\n</div>\n";
            closetable();
        } elseif (isset($month)) {
            tablebreak();
            opentable($month);
            $splitdays = array();
            $result = dbquery("SELECT * FROM ".DB_NEWS." ORDER BY news_datestamp ASC");
            while ($date = dbarray($result)){
                $allyears = date('Y', $date[news_datestamp]);
                $allmonths = date('F', $date[news_datestamp]);
                if ($allmonths == $month && $allyears == $year){
                    $alldays = date('d', $date[news_datestamp]);
                    array_push($splitdays, $alldays);
                }
            }
            $daysnum = array_count_values($splitdays);
            $days = array_unique($splitdays);
            $days = array_merge($days);
            $rows = count($days);
            if ($rows !=0) {
                for ($i=0;$days[$i];$i++) {
                    if ( $days[$i] == 1 or $days[$i] == 21 or $days[$i] == 31) {
                        $sub = "st";
                    } elseif ( $days[$i] == 2 or $days[$i] == 22) {
                        $sub = "nd";
                    } elseif ( $days[$i] == 3 or $days[$i] == 23) {
                        $sub = "rd";
                    } else {
                        $sub = "th";
                    }
                    echo ". <a href='news_archive.php?year=$year&month=$month&day=$days[$i]'>$days[$i]$sub</a> (".$daysnum[$days[$i]].")<br />";
                }
            } else {
            echo "<center><br />".$locale['NA_009']."<br /><br /></center>\n";
            }
            closetable();
        }
        if (isset($day)) {
            tablebreak();
            opentable($day);
            $news = array();
            $result = dbquery("SELECT * FROM ".DB_NEWS." ORDER BY news_datestamp $newsorder");
            if (!$rowstart) $rowstart = 0;
            while ($date = dbarray($result)){
                $allyears = date('Y', $date[news_datestamp]);
                $allmonths = date('F', $date[news_datestamp]);
                $alldays = date('d', $date[news_datestamp]);
                if ($alldays == $day && $allmonths == $month && $allyears == $year){
                    $newsid = $date[news_id];
                    array_push($news, $newsid);
                }
            }
            $rows = count($news);
            listnews($news);
            echo "<br /><div align='center' style='margin-top:5px;'>\n".makePageNav($rowstart,$numofnews,$rows,3,"$PHP_SELF?listtype=bymonth&year=$year&month=$month&day=$day&")."\n</div>\n";
            closetable();
        }
    }
} else {
    echo "<center><br />".$locale['NA_003']."<br /><br /></center>\n";
    closetable();
}Sevgi ve Saygýnýn anlamýný bilenlere Wink
 
http://www.soulsmasher.net
Atlanılacak Forum:
   
Similar Threads
Başlık Forum Cevaplar En Son Mesaj
Sol blok aþaðýdan yukarý kayan haberler Modlar, Modüller ve Bloklar 14 25-01-2016 15:31
Enson yorum yapýlan haberler bloðu varmý Modlar, Modüller ve Bloklar 4 07-07-2015 10:30
Haberler Listesini 2 Blok Yapmak Modlar, Modüller ve Bloklar 4 18-03-2015 01:55
Resimli Benzer Haberler Öneriler ve Ýstekler 1 08-03-2015 14:11
Makaleler veya Haberler gibi bir benzeri Modul Oluþumu ? Forum Modifikasyonlarý ve Dosyalarý 1 22-07-2014 10:12
   
Forum Threads Cloud
isra tema, Yeni CSS+Jquery Sýnýrsýz Alt Kategorili Menü Sisitemi, forumda gezenler, Fusion MyMods Panel 1.00 (Fusion Modlarým Paneli 1.00), Dropdown menulu mp3 player, Üye kaydý Türkçe Karakter Sorunu, Üyelik Modülü ?, Resim li özel sayfayý powerpoint dosyasý olarak gösterebilme, Resim galerisinde sorun, Modifikasyon: Haber ekleye bb kodlarý, Tema Ýstek, Yardim okuma sayisi ve okuma, www.chathaber.com, Galopcu.com Yeni Temasý, v7.00.07 den v7.01.00 geçiþ