Ana Menü
scapbottom
 

Modl Veritaban

Yeni Dosyalar

· Haber-2013 Temasý
· FP News Panel v1
· Skitter Manþet...
· Etiket Sistemi ...
· Red Car Tema

En Çok İndirilen 5 Dosya

· The Kroax - Vid... [1533]
· Video Galeri Mo... [1506]
· Hayaletsevgili ... [1341]
· Google Sitemap ... [1279]
· Devira Haber Panel [1119]
scapbottom
 
En Son Makaleler
· .htaccess ile site y...
· Sayfalarda müzik ç...
· CSS Açýklamalarý
· Veritabaný Önekini...
· Css'te mouse ( fare ...
scapbottom
 
Çevrimiçi Kullanıcılar
· Çevrimiçi Ziyaretçiler: 10

· Çevrimiçi Üyeler: 0

· Toplam Üye Sayısı: 4,888
· En Yeni Üye: Murat_Canakci
scapbottom
 
Sitemize Destek Olun
paypal
scapbottom
 
Last Seen Users
k3ph3n 5 days
efsane_faye 6 days
apograph 1 week
mbaysal 1 week
yusufyazan24 1 week
nuti 1 week
kenancete 1 week
yusufdj 3 weeks
DDAMATT 3 weeks
kiosk 3 weeks

scapbottom
 
Sitemizi Ekleyin
Aþaðýdaki kod ile sitemizin linkini kendi sitenize ekleyebilirsiniz. Kodu alýp sitenize eklemeniz yeterlidir.
scapbottom
 
Beslemeler
Haber RSS Beslemesi
Modül Veritabaný RSS Beslemesi
Makeleler RSS Beslemesi
twitter
Haber Beslememizi Google Hesabýnýza Ekleyin
Makale Google Hesabýnýza Ekleyin
Modül Veritabaný Beslememizi Google Hesabýnýza Ekleyin
scapbottom
 
Bot Şaplak Panel
· Son Kontrol: 18/02/2018 03:45
· Spam sayısı: 0
· Son Kontrol Eden: 4985
scapbottom
 

Başlığı Görüntüle
Who is here? 1 guest(s)
 Başlığı Yazdır
Alternatif En Son Çevrimiçi Üyeler
Ruhmorgu
Yazar: UniCoRN

[img]http://img232.imageshack.us/img232/7787/adszci4.jpg[/img] is not a valid Image.
blok olarak eklemeniz yeterli
http://rapidshare..._panel.zip
 
www.ruhmorgu.com
Mehmet
Bu paneli kullanýyorum.
Fakat Çevrim içi üyelerde admin olarak ben gözükmek istemiyorum bunu nasýl yapabiliriz?
Akýl süsü dil, dil süsü sözdür. Ýnsanýn süsü yüz, yüzün süsü gözdür. Ýnsan sözünü diliyle söyler. Sözü iyi olursa yüzü parlar. (Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip)
 
http://fusion.derbentcioglu.com/
Arda
karakecili tarafýndan yazýlan metin:
Bu paneli kullanýyorum.
Fakat Çevrim içi üyelerde admin olarak ben gözükmek istemiyorum bunu nasýl yapabiliriz?
o listede hiç gözükmek istemiyor musunuz yani? yoksa sizin profiliniz o listede admin deðil de normal üye gibi mi olsun ?
Sevgi ve Saygýnýn anlamýný bilenlere Wink
 
http://www.soulsmasher.net
Mehmet
Ben admin olarak gözükmek istemiyorum.

Birde normal üye gibi mi olsundan kasýt nedir onuda anlamadým Arda.
Akýl süsü dil, dil süsü sözdür. Ýnsanýn süsü yüz, yüzün süsü gözdür. Ýnsan sözünü diliyle söyler. Sözü iyi olursa yüzü parlar. (Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip)
 
http://fusion.derbentcioglu.com/
Arda
karakecili tarafýndan yazýlan metin:
Ben admin olarak gözükmek istemiyorum.

Birde normal üye gibi mi olsundan kasýt nedir onuda anlamadým Arda.
rengi yeþil deðil de normal renk mi olsun yani ?
Sevgi ve Saygýnýn anlamýný bilenlere Wink
 
http://www.soulsmasher.net
Mehmet
Yok hiç gözükmeyim istiyorum.
Akýl süsü dil, dil süsü sözdür. Ýnsanýn süsü yüz, yüzün süsü gözdür. Ýnsan sözünü diliyle söyler. Sözü iyi olursa yüzü parlar. (Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip)
 
http://fusion.derbentcioglu.com/
Arda
karakecili tarafýndan yazýlan metin:
Yok hiç gözükmeyim istiyorum.
üye id niz kaç? ve de panelin php kodunuzu buraya ekleyebilir misiniz?
Sevgi ve Saygýnýn anlamýný bilenlere Wink
 
http://www.soulsmasher.net
Mehmet
Üye id=1

user_activity_panel.php;
Kaynağı İndir  Kod
<?php
/*-------------------------------------------------------+
| PHP-Fusion Content Management System
| Copyright © 2002 - 2008 Nick Jones
| http://www.php-fusion.co.uk/
+--------------------------------------------------------+
| Filename: user_activity_panel.php
| CVS Version: 1.00
| Author: Shedrock / Xandra
| Adapted for V7 by HobbyMan
| Web: http://www.hobbysites.net/
+--------------------------------------------------------+
| This program is released as free software under the
| Affero GPL license. You can redistribute it and/or
| modify it under the terms of this license which you
| can read by viewing the included agpl.txt or online
| at www.gnu.org/licenses/agpl.html. Removal of this
| copyright header is strictly prohibited without
| written permission from the original author(s).
+--------------------------------------------------------*/
if (!defined("IN_FUSION")) { die("Access Denied"); }

include INFUSIONS."user_activity_panel/infusion_db.php";

if (file_exists(INFUSIONS."user_activity_panel/locale/".$settings['locale'].".php")) {
   include INFUSIONS."user_activity_panel/locale/".$settings['locale'].".php";
} else { include INFUSIONS."user_activity_panel/locale/English.php"; }

/********************************************************
* Code from Online Users Panel
********************************************************/
$result = dbquery("SELECT * FROM ".DB_ONLINE." WHERE online_user=".($userdata['user_level'] != 0 ? "'".$userdata['user_id']."'" : "'0' AND online_ip='".USER_IP."'"));
if (dbrows($result)) {
   $result = dbquery("UPDATE ".DB_ONLINE." SET online_lastactive='".time()."' WHERE online_user=".($userdata['user_level'] != 0 ? "'".$userdata['user_id']."'" : "'0' AND online_ip='".USER_IP."'")."");
} else {
   $result = dbquery("INSERT INTO ".DB_ONLINE." (online_user, online_ip, online_lastactive) VALUES ('".($userdata['user_level'] != 0 ? $userdata['user_id'] : "0")."', '".USER_IP."', '".time()."')");
}
$result = dbquery("DELETE FROM ".DB_ONLINE." WHERE online_lastactive<".(time()-3600)."");
/********************************************************
* End code from Online Users Panel
********************************************************/

/*******************************************************************
* Set minimum and maximum number of users you want displayed on each level
*******************************************************************/


$min = 10;   // minimum visible users in first level.
$max = 10;   // maximum number of users in second level (hidden).
$colors = array(
   103 => "#006600",   // User name color for Super Admins
   102 => "#008000",   // User name color for Admins
   101 => "#003366"   // User name color for members
);

/******************************************************************/

echo "<script type='text/javascript'>
<!--
function toggle_lsop() {
   var smu = document.getElementById('show_more_users');
   var smutxt = document.getElementById('show_more_users_text');
   if (smu.style.display == 'none') {
      smu.style.display = 'block';
      smutxt.innerHTML = '".$locale['LSUP_010']."';
   } else {
      smu.style.display = 'none';
      smutxt.innerHTML = '".$locale['LSUP_009']."';
   }
}
//-->
</script>";


opensidex($locale['LSUP_000']);

/********************************************************
* Code from Online Users Panel
********************************************************/
$result = dbquery(
   "SELECT ton.*, tu.user_id,user_name FROM ".DB_ONLINE." ton
   LEFT JOIN ".DB_USERS." tu ON ton.online_user=tu.user_id"
);
$guests = 0; $members = array();
while ($data = dbarray($result)) {
   if ($data['online_user'] == "0") {
      $guests++;
   } else {
      array_push($members, array($data['user_id'], $data['user_name']));
   }
}
echo THEME_BULLET." ".$locale['global_011'].": ".$guests."<br /><br />\n";
echo THEME_BULLET." ".$locale['global_012'].": ".count($members)."<br />\n";
if (count($members)) {
   $i = 1;
   while (list($key, $member) = each($members)) {
      echo "<a href='".BASEDIR."profile.php?lookup=".$member[0]."' class='side'>".$member[1]."</a> <img src='".INFUSIONS."user_activity_panel/images/online.gif' alt='Online Now'>";
      if ($i != count($members)) { echo ",\n"; } else { echo "<br />\n"; }
      $i++;
   }
}
echo "<br />\n".THEME_BULLET." ".$locale['global_014'].": ".number_format(dbcount("(user_id)", DB_USERS, "user_status<='1'"))."<br />\n";
if (iADMIN && checkrights("M") && $settings['admin_activation'] == "1") {
   echo THEME_BULLET." <a href='".ADMIN."members.php".$aidlink."&amp;status=2' class='side'>".$locale['global_015']."</a>";
   echo ": ".dbcount("(user_id)", DB_USERS, "user_status='2'")."<br />\n";
}
$data = dbarray(dbquery("SELECT user_id,user_name FROM ".DB_USERS." WHERE user_status='0' ORDER BY user_joined DESC LIMIT 0,1"));
echo THEME_BULLET." ".$locale['global_016'].": <a href='".BASEDIR."profile.php?lookup=".$data['user_id']."' class='side'><font color='".$colors[$data['user_level']]."' title='".$data['user_name']." | ".getuserlevel($data['user_level'] ? $data['user_level'] : $locale['LSUP_008'], 20)."'>".trimlink ($data['user_name'], 12)."</font></a>\n";
echo "<hr><strong>En Son Ziyaret</strong>\n";
/********************************************************
* End code from Online Users Panel
********************************************************/


echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'  class=''>";
$result = dbquery("SELECT * FROM ".DB_USERS." WHERE user_level<'103' ORDER BY user_lastvisit DESC LIMIT ".($min + $max));
if (dbrows($result) != 0) {
   $user_count = 0;
   while ($data = dbarray($result)) {

/*******************************************************************
* Begin show more feature.
********************************************************************/

      if ($user_count == $min) {
         echo "</table>
<br>
<div align='center'>
<a href=\"javascript:void(0)\" onClick=\"toggle_lsop();\"><span id='show_more_users_text'>".$locale['LSUP_009']."</span></a>
</div>
<div id='show_more_users' style='display: none;'>
<br>
<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'  class=''>";
         }

/*******************************************************************
* End show more feature.
********************************************************************/

      // Check if user has ever logged in
      if ($data['user_lastvisit'] != 0) {
         $lastseen = time() - $data['user_lastvisit'];
         $iW=sprintf("%2d",floor($lastseen/604800));
         $iD=sprintf("%2d",floor($lastseen/(60*60*24)));
         $iH=sprintf("%02d",floor((($lastseen%604800)%86400)/3600));
         $iM=sprintf("%02d",floor(((($lastseen%604800)%86400)%3600)/60));
         $iS=sprintf("%02d",floor((((($lastseen%604800)%86400)%3600)%60)));
         if ($lastseen < 60){
            $lastseen="".$locale['LSUP_001']."<nobr> <img src='".INFUSIONS."user_activity_panel/images/online.gif' alt='Online Now'></nobr>";
         } elseif ($lastseen < 3600){
            $lastseen="".$locale['LSUP_002']."<nobr> <img src='".INFUSIONS."user_activity_panel/images/onfline.gif' alt='Offline'></nobr>";
         } elseif ($iW > 0){
            if ($iW == 1) {
               $Text = $locale['LSUP_003']."<nobr> <img src='".INFUSIONS."user_activity_panel/images/offline.gif' alt='Offline'></nobr>";
            } else {
               $Text = $locale['LSUP_004']."<nobr> <img src='".INFUSIONS."user_activity_panel/images/offline.gif' alt='Offline'></nobr>";
            }
            $lastseen = "".$iW." ".$Text."";
         } elseif ($iD > 0){
            if ($iD == 1) {
               $Text = $locale['LSUP_005']."<nobr> <img src='".INFUSIONS."user_activity_panel/images/offline.gif' alt='Offline'></nobr>";

            } else {
               $Text = $locale['LSUP_006']."<nobr> <img src='".INFUSIONS."user_activity_panel/images/offline.gif' alt='Offline'></nobr>";

            }
            $lastseen = "".$iD." ".$Text."";
         } else {
            $lastseen = $iH.":".$iM.":".$iS;
         }
      } else {
         $lastseen = $locale['LSUP_007'];
      }
      echo "<tr>
<td class='small' align='left'>
<a href='".BASEDIR."profile.php?lookup=".$data['user_id']."'><font color='".$colors[$data['user_level']]."' title='".$data['user_name']." | ".getuserlevel($data['user_level'] ? $data['user_level'] : $locale['LSUP_008'], 20)."'>".trimlink ($data['user_name'], 12)."</font></a>
</td>
<td class='small2' align='right'>".$lastseen."</td>
</tr>";
      $user_count ++;
   }
}
echo "</table>";
if ($user_count > $min) { echo "</div>\n"; }

closesidex();
?>
Akýl süsü dil, dil süsü sözdür. Ýnsanýn süsü yüz, yüzün süsü gözdür. Ýnsan sözünü diliyle söyler. Sözü iyi olursa yüzü parlar. (Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip)
 
http://fusion.derbentcioglu.com/
Arda
þöyle deneyebilir misiniz?
Kaynağı İndir  Kod
<?php
/*-------------------------------------------------------+
| PHP-Fusion Content Management System
| Copyright © 2002 - 2008 Nick Jones
| http://www.php-fusion.co.uk/
+--------------------------------------------------------+
| Filename: user_activity_panel.php
| CVS Version: 1.00
| Author: Shedrock / Xandra
| Adapted for V7 by HobbyMan
| Web: http://www.hobbysites.net/
+--------------------------------------------------------+
| This program is released as free software under the
| Affero GPL license. You can redistribute it and/or
| modify it under the terms of this license which you
| can read by viewing the included agpl.txt or online
| at www.gnu.org/licenses/agpl.html. Removal of this
| copyright header is strictly prohibited without
| written permission from the original author(s).
+--------------------------------------------------------*/
if (!defined("IN_FUSION")) { die("Access Denied"); }

include INFUSIONS."user_activity_panel/infusion_db.php";

$gizlenecek_id=1;

if (file_exists(INFUSIONS."user_activity_panel/locale/".$settings['locale'].".php")) {
   include INFUSIONS."user_activity_panel/locale/".$settings['locale'].".php";
} else { include INFUSIONS."user_activity_panel/locale/English.php"; }

/********************************************************
* Code from Online Users Panel
********************************************************/
$result = dbquery("SELECT * FROM ".DB_ONLINE." WHERE online_user!='".$gizlenecek_id."' AND online_user=".($userdata['user_level'] != 0 ? "'".$userdata['user_id']."'" : "'0' AND online_ip='".USER_IP."'"));
if (dbrows($result)) {
   $result = dbquery("UPDATE ".DB_ONLINE." SET online_lastactive='".time()."' WHERE online_user=".($userdata['user_level'] != 0 ? "'".$userdata['user_id']."'" : "'0' AND online_ip='".USER_IP."'")."");
} else {
   $result = dbquery("INSERT INTO ".DB_ONLINE." (online_user, online_ip, online_lastactive) VALUES ('".($userdata['user_level'] != 0 ? $userdata['user_id'] : "0")."', '".USER_IP."', '".time()."')");
}
$result = dbquery("DELETE FROM ".DB_ONLINE." WHERE online_lastactive<".(time()-3600)."");
/********************************************************
* End code from Online Users Panel
********************************************************/

/*******************************************************************
* Set minimum and maximum number of users you want displayed on each level
*******************************************************************/


$min = 10;   // minimum visible users in first level.
$max = 10;   // maximum number of users in second level (hidden).
$colors = array(
   103 => "#006600",   // User name color for Super Admins
   102 => "#008000",   // User name color for Admins
   101 => "#003366"   // User name color for members
);

/******************************************************************/

echo "<script type='text/javascript'>
<!--
function toggle_lsop() {
   var smu = document.getElementById('show_more_users');
   var smutxt = document.getElementById('show_more_users_text');
   if (smu.style.display == 'none') {
      smu.style.display = 'block';
      smutxt.innerHTML = '".$locale['LSUP_010']."';
   } else {
      smu.style.display = 'none';
      smutxt.innerHTML = '".$locale['LSUP_009']."';
   }
}
//-->
</script>";


opensidex($locale['LSUP_000']);

/********************************************************
* Code from Online Users Panel
********************************************************/
$result = dbquery(
   "SELECT ton.*, tu.user_id,user_name FROM ".DB_ONLINE." ton
   LEFT JOIN ".DB_USERS." tu ON ton.online_user=tu.user_id WHERE tu.user_id!='".$gizlenecek_id."'"
);
$guests = 0; $members = array();
while ($data = dbarray($result)) {
   if ($data['online_user'] == "0") {
      $guests++;
   } else {
      array_push($members, array($data['user_id'], $data['user_name']));
   }
}
echo THEME_BULLET." ".$locale['global_011'].": ".$guests."<br /><br />\n";
echo THEME_BULLET." ".$locale['global_012'].": ".count($members)."<br />\n";
if (count($members)) {
   $i = 1;
   while (list($key, $member) = each($members)) {
      echo "<a href='".BASEDIR."profile.php?lookup=".$member[0]."' class='side'>".$member[1]."</a> <img src='".INFUSIONS."user_activity_panel/images/online.gif' alt='Online Now'>";
      if ($i != count($members)) { echo ",\n"; } else { echo "<br />\n"; }
      $i++;
   }
}
echo "<br />\n".THEME_BULLET." ".$locale['global_014'].": ".number_format(dbcount("(user_id)", DB_USERS, "user_status<='1'"))."<br />\n";
if (iADMIN && checkrights("M") && $settings['admin_activation'] == "1") {
   echo THEME_BULLET." <a href='".ADMIN."members.php".$aidlink."&amp;status=2' class='side'>".$locale['global_015']."</a>";
   echo ": ".dbcount("(user_id)", DB_USERS, "user_status='2'")."<br />\n";
}
$data = dbarray(dbquery("SELECT user_id,user_name FROM ".DB_USERS." WHERE user_status='0' ORDER BY user_joined DESC LIMIT 0,1"));
echo THEME_BULLET." ".$locale['global_016'].": <a href='".BASEDIR."profile.php?lookup=".$data['user_id']."' class='side'><font color='".$colors[$data['user_level']]."' title='".$data['user_name']." | ".getuserlevel($data['user_level'] ? $data['user_level'] : $locale['LSUP_008'], 20)."'>".trimlink ($data['user_name'], 12)."</font></a>\n";
echo "<hr><strong>En Son Ziyaret</strong>\n";
/********************************************************
* End code from Online Users Panel
********************************************************/


echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'  class=''>";
$result = dbquery("SELECT * FROM ".DB_USERS." WHERE user_level<'103' ORDER BY user_lastvisit DESC LIMIT ".($min + $max));
if (dbrows($result) != 0) {
   $user_count = 0;
   while ($data = dbarray($result)) {

/*******************************************************************
* Begin show more feature.
********************************************************************/

      if ($user_count == $min) {
         echo "</table>
<br>
<div align='center'>
<a href=\"javascript:void(0)\" onClick=\"toggle_lsop();\"><span id='show_more_users_text'>".$locale['LSUP_009']."</span></a>
</div>
<div id='show_more_users' style='display: none;'>
<br>
<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'  class=''>";
         }

/*******************************************************************
* End show more feature.
********************************************************************/

      // Check if user has ever logged in
      if ($data['user_lastvisit'] != 0) {
         $lastseen = time() - $data['user_lastvisit'];
         $iW=sprintf("%2d",floor($lastseen/604800));
         $iD=sprintf("%2d",floor($lastseen/(60*60*24)));
         $iH=sprintf("%02d",floor((($lastseen%604800)%86400)/3600));
         $iM=sprintf("%02d",floor(((($lastseen%604800)%86400)%3600)/60));
         $iS=sprintf("%02d",floor((((($lastseen%604800)%86400)%3600)%60)));
         if ($lastseen < 60){
            $lastseen="".$locale['LSUP_001']."<nobr> <img src='".INFUSIONS."user_activity_panel/images/online.gif' alt='Online Now'></nobr>";
         } elseif ($lastseen < 3600){
            $lastseen="".$locale['LSUP_002']."<nobr> <img src='".INFUSIONS."user_activity_panel/images/onfline.gif' alt='Offline'></nobr>";
         } elseif ($iW > 0){
            if ($iW == 1) {
               $Text = $locale['LSUP_003']."<nobr> <img src='".INFUSIONS."user_activity_panel/images/offline.gif' alt='Offline'></nobr>";
            } else {
               $Text = $locale['LSUP_004']."<nobr> <img src='".INFUSIONS."user_activity_panel/images/offline.gif' alt='Offline'></nobr>";
            }
            $lastseen = "".$iW." ".$Text."";
         } elseif ($iD > 0){
            if ($iD == 1) {
               $Text = $locale['LSUP_005']."<nobr> <img src='".INFUSIONS."user_activity_panel/images/offline.gif' alt='Offline'></nobr>";

            } else {
               $Text = $locale['LSUP_006']."<nobr> <img src='".INFUSIONS."user_activity_panel/images/offline.gif' alt='Offline'></nobr>";

            }
            $lastseen = "".$iD." ".$Text."";
         } else {
            $lastseen = $iH.":".$iM.":".$iS;
         }
      } else {
         $lastseen = $locale['LSUP_007'];
      }
      echo "<tr>
<td class='small' align='left'>
<a href='".BASEDIR."profile.php?lookup=".$data['user_id']."'><font color='".$colors[$data['user_level']]."' title='".$data['user_name']." | ".getuserlevel($data['user_level'] ? $data['user_level'] : $locale['LSUP_008'], 20)."'>".trimlink ($data['user_name'], 12)."</font></a>
</td>
<td class='small2' align='right'>".$lastseen."</td>
</tr>";
      $user_count ++;
   }
}
echo "</table>";
if ($user_count > $min) { echo "</div>\n"; }

closesidex();
?>
Sevgi ve Saygýnýn anlamýný bilenlere Wink
 
http://www.soulsmasher.net
Mehmet
Eline saðlýk Arda. Teþekkürler. Çok güzel oldu.

Bu arada Sivas'ýn hangi ilçesinden / köyündensin? Elikötüoðullarý'ný biliyor musun?
Akýl süsü dil, dil süsü sözdür. Ýnsanýn süsü yüz, yüzün süsü gözdür. Ýnsan sözünü diliyle söyler. Sözü iyi olursa yüzü parlar. (Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip)
 
http://fusion.derbentcioglu.com/
mert25
Kodda bir hata var galiba, çünkü

Çevrimiçi Ziyaretçiler: 0
Çevrimiçi Üyeler: 0

olarak görünüyor.
 
http://www.amatorce.net
Fireman
[img]http://666kb.com/i/bg1i0a3dcqehff6if.gif[/img] is not a valid Image.
böyle bir hata verdi bende :S
Düzenleyen Fireman Düzenleme Tarihi: 22-01-2010 11:03
 
www.kuzcasagrakder.com
hakancelik
Merhaba Mert Abi,
Sitenizde yer alan (oltuluyuz.net) Çevirimiçi kullanýcýlar panelini benimle paylaþmanýz mumkun mü? Çunki son ziyaret sisteminide içinde barýndýrýyor olmasý ve sade olmasý çok hoþuma gitti.
Sevgiler Saygýlar
Hakan
 
www.gsforum.net
Mehmet
mert25 tarafýndan yazýlan metin:
Kodda bir hata var galiba, çünkü

Çevrimiçi Ziyaretçiler: 0
Çevrimiçi Üyeler: 0

olarak görünüyor.


Evet abi bende þimdi dikkat ettim. Ziyaretçi olarak girdiðimde siteye beni göstermedi.
Akýl süsü dil, dil süsü sözdür. Ýnsanýn süsü yüz, yüzün süsü gözdür. Ýnsan sözünü diliyle söyler. Sözü iyi olursa yüzü parlar. (Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip)
 
http://fusion.derbentcioglu.com/
mert25
hakancelik tarafýndan yazýlan metin:
Merhaba Mert Abi,
Sitenizde yer alan (oltuluyuz.net) Çevirimiçi kullanýcýlar panelini benimle paylaþmanýz mumkun mü? Çunki son ziyaret sisteminide içinde barýndýrýyor olmasý ve sade olmasý çok hoþuma gitti.
Sevgiler Saygýlar
Hakan

Ýstediðin blok aþaðýdaki adreste, kolay gelsin.

http://www.4share...panel.html
 
http://www.amatorce.net
hakancelik
Abicim Allah razý olsun
Sevgiler&Saygýlar
Hakan
 
www.gsforum.net
mert25
mert25 tarafýndan yazýlan metin:
Kodda bir hata var galiba, çünkü

Çevrimiçi Ziyaretçiler: 0
Çevrimiçi Üyeler: 0

olarak görünüyor.

Buna bir çözüm yok mu acaba?
 
http://www.amatorce.net
Arda
mert25 tarafýndan yazýlan metin:
mert25 tarafýndan yazýlan metin:
Kodda bir hata var galiba, çünkü

Çevrimiçi Ziyaretçiler: 0
Çevrimiçi Üyeler: 0

olarak görünüyor.

Buna bir çözüm yok mu acaba?
orjinalde mi benim verdiðimde mi ?
Sevgi ve Saygýnýn anlamýný bilenlere Wink
 
http://www.soulsmasher.net
mert25
SoulSmasher tarafýndan yazýlan metin:
orjinalde mi benim verdiðimde mi ?

Soul senin verdiðin kodda oluþuyor bu sorun. Kodlarý tek tek denedim. Aþaðýdaki kodu ekleyince bu durum oluyor. Bunu çözersen ne çok iþime yarayacak ki.

Kaynağı İndir  Kod
LEFT JOIN ".DB_USERS." tu ON ton.online_user=tu.user_id WHERE tu.user_id!='".$gizlenecek_id."'"


 
http://www.amatorce.net
Arda
þöyle deneyebilir misiniz?
Kaynağı İndir  Kod
<?php
/*-------------------------------------------------------+
| PHP-Fusion Content Management System
| Copyright © 2002 - 2008 Nick Jones
| http://www.php-fusion.co.uk/
+--------------------------------------------------------+
| Filename: user_activity_panel.php
| CVS Version: 1.00
| Author: Shedrock / Xandra
| Adapted for V7 by HobbyMan
| Web: http://www.hobbysites.net/
+--------------------------------------------------------+
| This program is released as free software under the
| Affero GPL license. You can redistribute it and/or
| modify it under the terms of this license which you
| can read by viewing the included agpl.txt or online
| at www.gnu.org/licenses/agpl.html. Removal of this
| copyright header is strictly prohibited without
| written permission from the original author(s).
+--------------------------------------------------------*/
if (!defined("IN_FUSION")) { die("Access Denied"); }

include INFUSIONS."user_activity_panel/infusion_db.php";

$gizlenecek_id=1;

if (file_exists(INFUSIONS."user_activity_panel/locale/".$settings['locale'].".php")) {
   include INFUSIONS."user_activity_panel/locale/".$settings['locale'].".php";
} else { include INFUSIONS."user_activity_panel/locale/English.php"; }

/********************************************************
* Code from Online Users Panel
********************************************************/
$result = dbquery("SELECT * FROM ".DB_ONLINE." WHERE online_user=".($userdata['user_level'] != 0 ? "'".$userdata['user_id']."'" : "'0' AND online_ip='".USER_IP."'"));
if (dbrows($result)) {
   $result = dbquery("UPDATE ".DB_ONLINE." SET online_lastactive='".time()."' WHERE online_user=".($userdata['user_level'] != 0 ? "'".$userdata['user_id']."'" : "'0' AND online_ip='".USER_IP."'")."");
} else {
   $result = dbquery("INSERT INTO ".DB_ONLINE." (online_user, online_ip, online_lastactive) VALUES ('".($userdata['user_level'] != 0 ? $userdata['user_id'] : "0")."', '".USER_IP."', '".time()."')");
}
$result = dbquery("DELETE FROM ".DB_ONLINE." WHERE online_lastactive<".(time()-3600)."");
/********************************************************
* End code from Online Users Panel
********************************************************/

/*******************************************************************
* Set minimum and maximum number of users you want displayed on each level
*******************************************************************/


$min = 10;   // minimum visible users in first level.
$max = 10;   // maximum number of users in second level (hidden).
$colors = array(
   103 => "#006600",   // User name color for Super Admins
   102 => "#008000",   // User name color for Admins
   101 => "#003366"   // User name color for members
);

/******************************************************************/

echo "<script type='text/javascript'>
<!--
function toggle_lsop() {
   var smu = document.getElementById('show_more_users');
   var smutxt = document.getElementById('show_more_users_text');
   if (smu.style.display == 'none') {
      smu.style.display = 'block';
      smutxt.innerHTML = '".$locale['LSUP_010']."';
   } else {
      smu.style.display = 'none';
      smutxt.innerHTML = '".$locale['LSUP_009']."';
   }
}
//-->
</script>";


opensidex($locale['LSUP_000']);

/********************************************************
* Code from Online Users Panel
********************************************************/
$result = dbquery(
   "SELECT ton.*, tu.user_id,user_name FROM ".DB_ONLINE." ton
   LEFT JOIN ".DB_USERS." tu ON ton.online_user=tu.user_id"
);
$guests = 0; $members = array();
while ($data = dbarray($result)) {
   if ($data['online_user'] == "0") {
      $guests++;
   } else {
      array_push($members, array($data['user_id'], $data['user_name']));
   }
}
echo THEME_BULLET." ".$locale['global_011'].": ".$guests."<br /><br />\n";
echo THEME_BULLET." ".$locale['global_012'].": ".count($members)."<br />\n";
if (count($members)) {
   $i = 1;
   while (list($key, $member) = each($members)) {
      if ($member[0]!=$gizlenecek_id) {
      echo "<a href='".BASEDIR."profile.php?lookup=".$member[0]."' class='side'>".$member[1]."</a> <img src='".INFUSIONS."user_activity_panel/images/online.gif' alt='Online Now'>";
      if ($i != count($members)) { echo ",\n"; } else { echo "<br />\n"; }
      $i++;
  }
   }
}
echo "<br />\n".THEME_BULLET." ".$locale['global_014'].": ".number_format(dbcount("(user_id)", DB_USERS, "user_status<='1'"))."<br />\n";
if (iADMIN && checkrights("M") && $settings['admin_activation'] == "1") {
   echo THEME_BULLET." <a href='".ADMIN."members.php".$aidlink."&amp;status=2' class='side'>".$locale['global_015']."</a>";
   echo ": ".dbcount("(user_id)", DB_USERS, "user_status='2'")."<br />\n";
}
$data = dbarray(dbquery("SELECT user_id,user_name FROM ".DB_USERS." WHERE user_status='0' ORDER BY user_joined DESC LIMIT 0,1"));
echo THEME_BULLET." ".$locale['global_016'].": <a href='".BASEDIR."profile.php?lookup=".$data['user_id']."' class='side'><font color='".$colors[$data['user_level']]."' title='".$data['user_name']." | ".getuserlevel($data['user_level'] ? $data['user_level'] : $locale['LSUP_008'], 20)."'>".trimlink ($data['user_name'], 12)."</font></a>\n";
echo "<hr><strong>En Son Ziyaret</strong>\n";
/********************************************************
* End code from Online Users Panel
********************************************************/


echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'  class=''>";
$result = dbquery("SELECT * FROM ".DB_USERS." WHERE user_level<'103' ORDER BY user_lastvisit DESC LIMIT ".($min + $max));
if (dbrows($result) != 0) {
   $user_count = 0;
   while ($data = dbarray($result)) {

/*******************************************************************
* Begin show more feature.
********************************************************************/

      if ($user_count == $min) {
         echo "</table>
<br>
<div align='center'>
<a href=\"javascript:void(0)\" onClick=\"toggle_lsop();\"><span id='show_more_users_text'>".$locale['LSUP_009']."</span></a>
</div>
<div id='show_more_users' style='display: none;'>
<br>
<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'  class=''>";
         }

/*******************************************************************
* End show more feature.
********************************************************************/

      // Check if user has ever logged in
      if ($data['user_lastvisit'] != 0) {
         $lastseen = time() - $data['user_lastvisit'];
         $iW=sprintf("%2d",floor($lastseen/604800));
         $iD=sprintf("%2d",floor($lastseen/(60*60*24)));
         $iH=sprintf("%02d",floor((($lastseen%604800)%86400)/3600));
         $iM=sprintf("%02d",floor(((($lastseen%604800)%86400)%3600)/60));
         $iS=sprintf("%02d",floor((((($lastseen%604800)%86400)%3600)%60)));
         if ($lastseen < 60){
            $lastseen="".$locale['LSUP_001']."<nobr> <img src='".INFUSIONS."user_activity_panel/images/online.gif' alt='Online Now'></nobr>";
         } elseif ($lastseen < 3600){
            $lastseen="".$locale['LSUP_002']."<nobr> <img src='".INFUSIONS."user_activity_panel/images/onfline.gif' alt='Offline'></nobr>";
         } elseif ($iW > 0){
            if ($iW == 1) {
               $Text = $locale['LSUP_003']."<nobr> <img src='".INFUSIONS."user_activity_panel/images/offline.gif' alt='Offline'></nobr>";
            } else {
               $Text = $locale['LSUP_004']."<nobr> <img src='".INFUSIONS."user_activity_panel/images/offline.gif' alt='Offline'></nobr>";
            }
            $lastseen = "".$iW." ".$Text."";
         } elseif ($iD > 0){
            if ($iD == 1) {
               $Text = $locale['LSUP_005']."<nobr> <img src='".INFUSIONS."user_activity_panel/images/offline.gif' alt='Offline'></nobr>";

            } else {
               $Text = $locale['LSUP_006']."<nobr> <img src='".INFUSIONS."user_activity_panel/images/offline.gif' alt='Offline'></nobr>";

            }
            $lastseen = "".$iD." ".$Text."";
         } else {
            $lastseen = $iH.":".$iM.":".$iS;
         }
      } else {
         $lastseen = $locale['LSUP_007'];
      }
      echo "<tr>
<td class='small' align='left'>
<a href='".BASEDIR."profile.php?lookup=".$data['user_id']."'><font color='".$colors[$data['user_level']]."' title='".$data['user_name']." | ".getuserlevel($data['user_level'] ? $data['user_level'] : $locale['LSUP_008'], 20)."'>".trimlink ($data['user_name'], 12)."</font></a>
</td>
<td class='small2' align='right'>".$lastseen."</td>
</tr>";
      $user_count ++;
   }
}
echo "</table>";
if ($user_count > $min) { echo "</div>\n"; }

closesidex();
?>

Sevgi ve Saygýnýn anlamýný bilenlere Wink
 
http://www.soulsmasher.net
Atlanılacak Forum:
   
Similar Threads
Başlık Forum Cevaplar En Son Mesaj
Siteyi üyeler kaybolmadan yeniden kurmak... Güvenlik ve Güncelleme 2 25-08-2014 01:13
Üyeler Kendi Ýp Adreslerini Görebiliriler Mod-Blok Modifikasyonlarý ve Dosyalarý 2 16-11-2013 22:40
Modifikasyon:: Forumda mesajý yazanýn çevrimiçi online durumu Forum Modifikasyonlarý ve Dosyalarý 2 22-01-2012 20:18
Avatarlý çevrimiçi üyeler listesi Mod-Blok Modifikasyonlarý ve Dosyalarý 1 12-08-2011 04:35
En Aktif Üyeler (Süper Yönetici Hariç) Mod-Blok Modifikasyonlarý ve Dosyalarý 2 24-04-2011 15:06
   
Forum Threads Cloud
www.imanprensipleri.com, admin onaylý yorumlar, Forumda sorun, PHP Fusion 7.01.03'den 7.01.04'e Sürüm Güncelle, Forumda Moderatör gruplarý yerine gruba dahil olan üyelerin isimlerini görüntüleme, Multipurpose ajaxlý Slideshow Son Ýçerikler Paneli, Fusionboardda forum baþlýklarýna içerik eklemede hata, Bloklardaki Boþluklarý Azaltmak?, Haber Arþiv Panel, Resim Galerisi Ve Dosyalarda Title Çýkmýyor, Bu alana reklam ver bloðu, Profile Yorum Kullanýcý Alaný, Manþet Haberi kaldýrmak ?, slm kýsa mesaj resimdekini eklemek, Stylo temada siteyi ortalamak