Ana Menü
scapbottom
 

Modl Veritaban

Yeni Dosyalar

· Haber-2013 Temasý
· FP News Panel v1
· Skitter Manþet...
· Etiket Sistemi ...
· Red Car Tema

En Çok İndirilen 5 Dosya

· The Kroax - Vid... [1533]
· Video Galeri Mo... [1506]
· Hayaletsevgili ... [1341]
· Google Sitemap ... [1278]
· Devira Haber Panel [1119]
scapbottom
 
En Son Makaleler
· .htaccess ile site y...
· Sayfalarda müzik ç...
· CSS Açýklamalarý
· Veritabaný Önekini...
· Css'te mouse ( fare ...
scapbottom
 
Çevrimiçi Kullanıcılar
· Çevrimiçi Ziyaretçiler: 4

· Çevrimiçi Üyeler: 0

· Toplam Üye Sayısı: 4,888
· En Yeni Üye: Murat_Canakci
scapbottom
 
Sitemize Destek Olun
paypal
scapbottom
 
Last Seen Users
kiosk 2 days
asslopp 2 days
DDAMATT 2 days
By_iLhaN 1 week
mhicabisahin 1 week
Murat_Can... 1 week
nicolasca... 3 weeks
efsane_faye 3 weeks
erkanalti... 3 weeks
evos 3 weeks

scapbottom
 
Sitemizi Ekleyin
Aþaðýdaki kod ile sitemizin linkini kendi sitenize ekleyebilirsiniz. Kodu alýp sitenize eklemeniz yeterlidir.
scapbottom
 
Beslemeler
Haber RSS Beslemesi
Modül Veritabaný RSS Beslemesi
Makeleler RSS Beslemesi
twitter
Haber Beslememizi Google Hesabýnýza Ekleyin
Makale Google Hesabýnýza Ekleyin
Modül Veritabaný Beslememizi Google Hesabýnýza Ekleyin
scapbottom
 
Bot Şaplak Panel
· Son Kontrol: 22/11/2017 16:09
· Spam sayısı: 0
· Son Kontrol Eden: 4985
scapbottom
 

Başlığı Görüntüle
Who is here? 1 guest(s)
 Başlığı Yazdır
Moderatör nicklerini renkli yapmak ?
Deep
Arkadaþlar sitemde üye giriþ çýkýþ istatistiklerinde yöneticiler yeþil, süper yöneticiler turuncu olarak görünüyorlar. Ama moderatörler normal userlerle ayný renkteler, moderatörlere farklý bir renk verebilirmiyiz acaba?

[img]http://i55.tinypic.com/315hiqv.jpg[/img] is not a valid Image.
[img]http://i56.tinypic.com/2cgkmqo.jpg[/img] is not a valid Image.
 
www.serbestdalis.com
berkturk
bunun için yapýlmýþ bir modül vardý.
Nick Renklendirme Modülü 1.5
 
http://labs.berkturk.com
Deep
Nickler istediðimiz þekilde renkleniyor ama resimde gösterdiðim blokda herhangibi deðiþiklik olmuyor.

[img]http://i55.tinypic.com/315hiqv.jpg[/img] is not a valid Image.

Ama forum ve kýsa mesajlarda nickler renkli oluyor.
bu blokdaki istatislikte nasýl renkli yapabiliriz acaba

[img]http://i56.tinypic.com/2cgkmqo.jpg[/img] is not a valid Image.
 
www.serbestdalis.com
berkturk
o bloðun kaynak kodlarýný buraya ekler misiniz?
 
http://labs.berkturk.com
Deep
Resmideki bloðun içeriði daha dosrusu uye_istatistikleri_panel.php içeriði

Kaynağı İndir  Kod
<?php
/*-------------------------------------------------------+
| PHP-Fusion Content Management System
| Copyright © 2002 - 2007 Nick Jones
| http://www.php-fusion.co.uk/
+--------------------------------------------------------+
| Filename: uye_istatistikleri_panel.php
+--------------------------------------------------------+
| This program is released as free software under the
| Affero GPL license. You can redistribute it and/or
| modify it under the terms of this license which you
| can read by viewing the included agpl.txt or online
| at www.gnu.org/licenses/agpl.html. Removal of this
| copyright header is strictly prohibited without
| written permission from the original author(s).
+--------------------------------------------------------*/
if (!defined("IN_FUSION")) { die("Access Denied"); }

if (file_exists(INFUSIONS."uye_istatistikleri_panel/locale/".$settings['locale'].".php")) {
   include INFUSIONS."uye_istatistikleri_panel/locale/".$settings['locale'].".php";
} else {
   include INFUSIONS."uye_istatistikleri_panel/locale/Turkish.php";
}   
echo"<script src='".INFUSIONS."uye_istatistikleri_panel/includes/boxover.js' type='text/javascript'></script>";

openside($locale['lsup007']);
$result = dbquery("SELECT * FROM ".DB_ONLINE." WHERE online_user=".($userdata['user_level'] != 0 ? "'".$userdata['user_id']."'" : "'0' AND online_ip='".USER_IP."'"));
if (dbrows($result)) {
   $result = dbquery("UPDATE ".DB_ONLINE." SET online_lastactive='".time()."' WHERE online_user=".($userdata['user_level'] != 0 ? "'".$userdata['user_id']."'" : "'0' AND online_ip='".USER_IP."'")."");
} else {
   $result = dbquery("INSERT INTO ".DB_ONLINE." (online_user, online_ip, online_lastactive) VALUES ('".($userdata['user_level'] != 0 ? $userdata['user_id'] : "0")."', '".USER_IP."', '".time()."')");
}
$result = dbquery("DELETE FROM ".DB_ONLINE." WHERE online_lastactive<".(time()-60)."");
$result = dbquery(
   "SELECT ton.*, tu.user_id,user_name FROM ".DB_ONLINE." ton
   LEFT JOIN ".DB_USERS." tu ON ton.online_user=tu.user_id"
);
$guests = 0; $members = array();
while ($data = dbarray($result)) {
   if ($data['online_user'] == "0") {
      $guests++;
   } else {
      array_push($members, array($data['user_id'], $data['user_name']));
   }
}

$result = dbquery("SELECT * FROM ".DB_USERS." WHERE user_lastvisit >'0' AND user_status='0' ORDER BY user_lastvisit DESC LIMIT 0,15");
echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>\n";
if (dbrows($result) != 0) {
   while ($data = dbarray($result)) {
      $lastseen = time() - $data['user_lastvisit'];
      $iW=sprintf("%2d", floor($lastseen / 604800));
      $iD=sprintf("%2d", floor($lastseen / (60 * 60 * 24)));
      $iH=sprintf("%02d", floor((($lastseen % 604800) % 86400) / 3600));
      $iM=sprintf("%02d", floor(((($lastseen % 604800) % 86400) % 3600) / 60));
      $iS=sprintf("%02d", floor((((($lastseen % 604800) % 86400) % 3600) % 60)));
      if ($lastseen < 60){
         $lastseen = "<img src='".INFUSIONS."uye_istatistikleri_panel/images/online.gif' alt='' />";
      } elseif ($lastseen < 360){
         $lastseen = "<img src='".INFUSIONS."uye_istatistikleri_panel/images/offline.gif' alt=''/>";
      } elseif ($iW > 0){
         if ($iW == 1) {
            $text = $locale['lsup003'];
         } else {
            $text = $locale['lsup004'];
         }
         $lastseen = $iW." ".$text;
      } elseif ($iD > 0){
         if ($iD == 1) {
            $text = $locale['lsup005'];
         } else {
            $text = $locale['lsup006'];
         }
         $lastseen = $iD." ".$text;
      } else {
         $lastseen = $iH.":".$iM.":".$iS;
      }
      $colors = array(
   103 => "#F75013",   // User name color for Super Admins
   102 => "#008000",   // User name color for Admins
   101 => "#3333CC"   // User name color for members
);
   $uniuser = trimlink($data['user_name'], 10);
   
if ($data['user_birthdate'] != "0000-00-00")
{
$user_age = explode("-", $data['user_birthdate']);
$user_birthyear = $user_age[0];
$current_year = date("Y", time());
$user_age_years = $current_year - $user_birthyear;
if (mktime(0,0,0,$user_age[1], $user_age[2], $current_year) > time())
{
$user_age_years--;
}
$user_age_years = $user_age_years.$locale['VPJ_6'];
}else{
$user_age_years = $locale['VPJ_7'];
}

if ($data['user_avatar'] != "") {
$avatar = "<img src='".IMAGES."avatars/".$data['user_avatar']."' border='0' alt='' />";
} else {
$avatar = "<img src='".IMAGES."noimage.png' border='0' alt='' />";
}

$burak = phpentities("<br />".rawurlencode($avatar)."<br />".$locale['VPJ_9']." :".getuserlevel($data['user_level'])." <br />".$locale['VPJ_10']." :".showdate("shortdate", $data['user_joined'])."<br />".$locale['VPJ_11']." :".trimlink($data['user_location'] ? $data['user_location'] : $locale['VPJ_12'], 20)."<br /> ".$locale['VPJ_13']." :".$data['user_posts']."<br />".$locale['VPJ_14'].": ".$user_age_years." <br />");

      echo "<tr>\n";
      echo"<td title='header=[".$locale['VPJ_8']." :".$data['user_name']."]body=[$burak]' class='small' align='left'><a href='".BASEDIR."profile.php?lookup=".$data['user_id']."'><font color='".$colors[$data['user_level']]."'>".$uniuser."</font></a>";

echo"</td><td class='side-small' align='right'>".$lastseen."</td>\n</tr>\n";
   }
}
echo "</table><br />";//
$result = dbquery("SELECT user_joined, user_name, user_id FROM ".$db_prefix."users ORDER BY user_joined DESC ");
$d=0; $w=0; $t=0; $r=0; $n=0; $m=0;
$dzis=showdate("%j/%y", time());
$wczoraj=$dzis-1;
$tydzien=showdate("%W/%y", time());
$miesiac=showdate("%m/%y", time());
$rok=showdate("%y", time());
while ($data = dbarray($result)) {
$n++;
$czas1=showdate("%j/%y", $data['user_joined']);
$czas2=showdate("%W/%y", $data['user_joined']);
$czas3=showdate("%y", $data['user_joined']);
$czas4=showdate("%m/%y", $data['user_joined']);
if ($czas1==$dzis) $d++;
if ($czas1==$wczoraj) $w++;
if ($czas2==$tydzien) $t++;
if ($czas3==$rok) $r++;
if ($czas4==$miesiac) $m++;
if($n == 1) {
$nname = $data['user_name'];
$nid = $data['user_id'];
}
}
echo"<hr />
<img src='".INFUSIONS."uye_istatistikleri_panel/images/today.gif' alt='' /> ".$locale['US_003']." <b>".$d."</b><br />\n
<img src='".INFUSIONS."uye_istatistikleri_panel/images/yesterday.gif' alt='' /> ".$locale['US_004']." <b>".$w."</b><br />\n
<img src='".INFUSIONS."uye_istatistikleri_panel/images/week.gif' alt='' /> ".$locale['US_005']." <b>".$t."</b><br />\n
<img src='".INFUSIONS."uye_istatistikleri_panel/images/month.gif' alt='' /> ".$locale['US_006']." <b>".$m."</b><br />
<img src='".INFUSIONS."uye_istatistikleri_panel/images/year.gif' alt='' /> ".$locale['US_007']." <b>".$r."</b><hr />\n
<center><img src='".INFUSIONS."uye_istatistikleri_panel/images/last.gif' alt='' /> ".$locale['US_008']." <a href='".BASEDIR."profile.php?lookup=$nid' class='side'><b>".$nname."</b></a></center><br />";
echo THEME_BULLET." ".$locale['global_011'].": ".$guests."\n";
if (count($members)) {
   $i = 1;
   while (list($key, $member) = each($members)) {
      if ($i != count($members)) { echo ",\n"; } else { echo "\n"; }
      $i++;
   }
}
echo "<br />\n".THEME_BULLET." ".$locale['global_014'].": ".number_format(dbcount("(user_id)", DB_USERS, "user_status<='1'"))."\n";
if (iADMIN && checkrights("M") && $settings['admin_activation'] == "1") {
   echo THEME_BULLET." <a href='".ADMIN."members.php".$aidlink."&status=2' class='side'>".$locale['global_015']."</a>";
   echo ": ".dbcount("(user_id)", DB_USERS, "user_status='2'")."<br />\n";
}
/*-------------------------------------------------------+
A MODIFIER CI-DESSOUS
MODIFY JUST UNDER
+--------------------------------------------------------*/

// site ouvert depuis le 24.06.2008 -->  Jour=24 -- Mois=juin -- Année=2008
// website opened since 24.06.2008 -->  date=24 -- Month=june -- Year=2008
$passej = 24;
$passem = 03;
$passea = 2010;

/*-------------------------------------------------------+
NE PAS MODIFIER EN DESSOUS
DON'T MODIFY UNDER
+--------------------------------------------------------*/

Function Jul($a,$m,$j) {
  // si le mois est inferieur a 3 alors je rajoute 12 et jenleve 1 annee
  if ($m < 3) {
    $a = $a - 1;
    $m = $m + 12;
  }
  $Julo = 367 * $a - Intval(1.75 * (Intval(($m + 9) / 12) + $a)) + Intval(275 * $m / 9) - Intval(0.75 * (1 + Intval(0.01 * (Intval(($m - 9) / 7) + $a)))) + $j + 1721028.5;
  return $Julo;
}

// jour j (aujourd'hui)
$aujourdhuia = date('Y');
$aujourdhuim = date('n');
$aujourdhuij = date('d');
// aujourdhui contient le jour julien de la date du jour (aujourd'hui)
$aujourdhui = Jul($aujourdhuia,$aujourdhuim,$aujourdhuij);

// passe contient le jour julien de l'ouverture du site
$passe = Jul($passea,$passem,$passej);

// calcul de nb de jours entre aujourd'hui et la date passée
$NbDeJours = $aujourdhui - $passe;
echo"<hr />";
echo $locale['VPJ_2'].$settings['counter']."<br />";
echo $locale['VPJ_3'].intval($NbDeJours).$locale['VPJ_4']."<br />";
switch ($settings['locale']) {
default : $e_title = $locale['VPJ_16']; $e_other = "Other";
}

$e_yahoo = 0;
$e_gmail = 0;
$e_hotmail = 0;
$e_msn = 0;
$e_mynet = 0;
$e_user = "";

$e_r = dbquery("SELECT user_email FROM ".DB_USERS);
$e_others = dbrows($e_r);
$e_total = $e_others;

while ($e_u = dbarray($e_r)) {
$e_user = $e_u['user_email'];
if (stristr($e_user, "@yahoo.")) { $e_yahoo++; $e_others--; }
if (stristr($e_user, "@gmail.")) { $e_gmail++; $e_others--; }
if (stristr($e_user, "@hotmail.")) { $e_hotmail++; $e_others--; }
if (stristr($e_user, "@msn.")) { $e_msn++; $e_others--; }
if (stristr($e_user, "@mynet.")) { $e_mynet++; $e_others--; }
}

echo"<hr />";
echo"<b>".$locale['VPJ_16']."</b><br />";
echo "<div align='left'>
".$locale['VPJ_17']."<strong>".$e_yahoo."</strong> (".round($e_yahoo*100/$e_total, 2)."%)<br />
".$locale['VPJ_18']." <strong>".$e_gmail."</strong> (".round($e_gmail*100/$e_total, 2)."%)<br />
".$locale['VPJ_19']." <strong>".$e_hotmail."</strong> (".round($e_hotmail*100/$e_total, 2)."%)<br />
".$locale['VPJ_20']." <strong>".$e_msn."</strong> (".round($e_msn*100/$e_total, 2)."%)<br />
".$locale['VPJ_21']." <strong>".$e_mynet."</strong> (".round($e_mynet*100/$e_total, 2)."%)<br />
".$e_other.": <strong>".$e_others."</strong> (".round($e_others*100/$e_total, 2)."%)</div>";
echo"<hr />";
closeside();
?>[img]http://i56.tinypic.com/2cgkmqo.jpg[/img] is not a valid Image.
 
www.serbestdalis.com
berkturk
bunu bul
Kaynağı İndir  Kod
      echo"<td title='header=[".$locale['VPJ_8']." :".$data['user_name']."]body=[$burak]' class='small' align='left'><a href='".BASEDIR."profile.php?lookup=".$data['user_id']."'><font color='".$colors[$data['user_level']]."'>".$uniuser."</font></a>";
bununla deðiþtir
Kaynağı İndir  Kod
      echo"<td title='header=[".$locale['VPJ_8']." :".$data['user_name']."]body=[$burak]' class='small' align='left'><a href='".BASEDIR."profile.php?lookup=".$data['user_id']."'>".$uniuser."</a>";
 
http://labs.berkturk.com
Deep
Verdiðiniz kodu uyguladým ama baþka biþiler oldu

Ekran görüntüsü;

[img]http://i51.tinypic.com/25711eq.jpg[/img] is not a valid Image.
[img]http://i56.tinypic.com/2cgkmqo.jpg[/img] is not a valid Image.
 
www.serbestdalis.com
berkturk
baþka bir þey oldu dediniz ama resime bakarak baþka ne olduðunu anlamadým. ne olduðunu yazarsanýz sevinirim. bana sorarsan gayet baþarýlý çalýþýyor Grin
 
http://labs.berkturk.com
Deep
Sizin verdiðinz kodu uyguladým resimdeki blokta sadece bir admini kýrmýzý gösteriyo, diðer herkezi siyah gösteriyo.

Bu resimde kýrmýzý olanlar süper yönetici maviler de moderatör
Benim asýl istedigim bu nick renklendirme modulunde hangi kullanýcý grubuna ne renk verilmiþse o renk bu bahsettiðimiz blokdada ayný þekilde olsun herkes kendi renginde gözüksün istemiþtim


[img]http://i52.tinypic.com/287esyx.jpg[/img] is not a valid Image.
[img]http://i56.tinypic.com/2cgkmqo.jpg[/img] is not a valid Image.
 
www.serbestdalis.com
berkturk
bunla deðiþtir
Kaynağı İndir  Kod
      echo"<td title='header=[".$locale['VPJ_8']." :".$data['user_name']."]body=[$burak]' class='small' align='left'><span class='side'>".profile_link($member[0], $member[1], $member[2])."</span>";
 
http://labs.berkturk.com
Deep
Bunuda uyguladým bu sefer site komple karýþtý

Ekran görüntüsü;

[img]http://i54.tinypic.com/301lcpf.jpg[/img] is not a valid Image.

Sayfanýn devamý;

[img]http://i56.tinypic.com/2mnfajl.jpg[/img] is not a valid Image.
Düzenleyen Deep Düzenleme Tarihi: 01-12-2010 03:34
[img]http://i56.tinypic.com/2cgkmqo.jpg[/img] is not a valid Image.
 
www.serbestdalis.com
berkturk
site versiyonunuz v7.01 deðil mi?
 
http://labs.berkturk.com
Deep
Site versiyonu v7.00.07
[img]http://i56.tinypic.com/2cgkmqo.jpg[/img] is not a valid Image.
 
www.serbestdalis.com
berkturk
sitenizi 7.01.02 ye güncelleyin.
 
http://labs.berkturk.com
Deep
Ozaman kalsýn napalým, o paneli komple ayný renk yaptým site içi renkli böyle kullanalým bari. Þimdi güncellesem her bi sayfada mutlaka entegre yada deðiþtirilmiþ bi kod var, siteyi güncellesem bir haftalýk iþ çýkar Smile
[img]http://i56.tinypic.com/2cgkmqo.jpg[/img] is not a valid Image.
 
www.serbestdalis.com
tursay
UniCoRN tarafýndan yazýlan metin:
bunun için yapýlmýþ bir modül vardý.
Nick Renklendirme Modülü 1.5


teþekkurler modul icin Smile
insaatrehberi.org - Ýnþaat Rehberi
oyunhell.com - Yeni Nesil Flash Oyun Sitesi
 
http://www.oyunhell.com
Atlanılacak Forum:
   
Similar Threads
Başlık Forum Cevaplar En Son Mesaj
Manþet haberi 3 bloðud kapayacak þekilde yapmak? Temel Sorular, Sorunlar 1 14-06-2015 19:40
Haberler Listesini 2 Blok Yapmak Modlar, Modüller ve Bloklar 4 18-03-2015 01:55
Rollover Menü Yapmak Modlar, Modüller ve Bloklar 2 07-02-2015 13:54
Bu temayý sola yaslý yapmak Temalar 6 20-10-2014 16:37
Tek veritabaný ile birden fazla site yapmak MySQL 3 27-09-2012 10:30
   
Forum Threads Cloud
Elveda 4shared, Hoþ Geldin Veri Sunucumuz!, Kroax Marquee Panel, v7.01.05 phpfusion hatasý, Avatar Stüdyosu (v7 için yeni avatar galerisi), Refresh-tema (Editlenmiþ hali), Üye kaydý Türkçe Karakter Sorunu, Bu içeriði paylaþ panelindeki photo gallery.php de olmayan satýr., Forum Yeni Gelenler Paneli, forum sayfasýnda kayma, Fboard için Forum SEO URL modifikasyonu, Hemþehri Modülü Sorunu, Parallesls Plesk Panel Hakkýnda. ?, Forumda yeni konu açamýyorum, Takým listesi v5.0, Geliþmiþ Ýncelemeler (makale) Baþlýklarý Bulutu v7