Ana Menü
scapbottom
 

Modl Veritaban

Yeni Dosyalar

· Haber-2013 Temasý
· FP News Panel v1
· Skitter Manþet...
· Etiket Sistemi ...
· Red Car Tema

En Çok İndirilen 5 Dosya

· The Kroax - Vid... [1533]
· Video Galeri Mo... [1506]
· Hayaletsevgili ... [1341]
· Google Sitemap ... [1279]
· Devira Haber Panel [1119]
scapbottom
 
En Son Makaleler
· .htaccess ile site y...
· Sayfalarda müzik ç...
· CSS Açýklamalarý
· Veritabaný Önekini...
· Css'te mouse ( fare ...
scapbottom
 
Çevrimiçi Kullanıcılar
· Çevrimiçi Ziyaretçiler: 13

· Çevrimiçi Üyeler: 0

· Toplam Üye Sayısı: 4,888
· En Yeni Üye: Murat_Canakci
scapbottom
 
Sitemize Destek Olun
paypal
scapbottom
 
Last Seen Users
k3ph3n 5 days
efsane_faye 6 days
apograph 1 week
mbaysal 1 week
yusufyazan24 1 week
nuti 1 week
kenancete 1 week
yusufdj 3 weeks
DDAMATT 3 weeks
kiosk 3 weeks

scapbottom
 
Sitemizi Ekleyin
Aþaðýdaki kod ile sitemizin linkini kendi sitenize ekleyebilirsiniz. Kodu alýp sitenize eklemeniz yeterlidir.
scapbottom
 
Beslemeler
Haber RSS Beslemesi
Modül Veritabaný RSS Beslemesi
Makeleler RSS Beslemesi
twitter
Haber Beslememizi Google Hesabýnýza Ekleyin
Makale Google Hesabýnýza Ekleyin
Modül Veritabaný Beslememizi Google Hesabýnýza Ekleyin
scapbottom
 
Bot Şaplak Panel
· Son Kontrol: 18/02/2018 03:45
· Spam sayısı: 0
· Son Kontrol Eden: 4985
scapbottom
 

Başlığı Görüntüle
Who is here? 1 guest(s)
 Başlığı Yazdır
Fotoðraf galerisindeki resimler kayboldu ?
Msy
Arkadaþlar durup dururken herþey yolundayken bi baktým anasayfada önizleme koyduðum resimler kaybolmuþ.Explorer'ýn saçmalýðýdýr diye bakmadým ama þimdi içine girdim hiç görünmüyor.

Kategorilerde sorun yok, kategori içine girdiðimde resmin küçük halini göstermiyor önizleme yok diyor...önzileme yok yazýsýna týklayýp resmi açmak iþstediðimizde de resim yerine þu hata var. .

Warning: filesize() [function.filesize]: stat failed for images/photoalbum/album_3/773158_15_10_05.jpg in /home/ayyildiz/domains/ayyildizkoyu.com/public_html/photogallery.php on line 95

95. inci satýrý sildim hata mesajý kalktý ama resimler olduðu halde sitede görnüyor, yanlýþ hatýrlamýyorsam ozanýn bi modülünü kurdum resime týklayýnca ekran hafif kararýp orjinal boyurunda ön plana geliyordu þimdi oda çalýþmýyor, resimler görünmüyor arkadaþlar yrdýmcý olun lütfen.

phpgallery.php aþaðýdadýr.Yardýmcý olursanýz sevinirim.
Kaynağı İndir  Kod
<?php
/*-------------------------------------------------------+
| PHP-Fusion Content Management System
| Copyright (C) 2002 - 2008 Nick Jones
| http://www.php-fusion.co.uk/
+--------------------------------------------------------+
| Filename: photogallery.php
| Author: Nick Jones (Digitanium)
| Co-Author: Robert Gaudyn (Wooya)
+--------------------------------------------------------+
| This program is released as free software under the
| Affero GPL license. You can redistribute it and/or
| modify it under the terms of this license which you
| can read by viewing the included agpl.txt or online
| at www.gnu.org/licenses/agpl.html. Removal of this
| copyright header is strictly prohibited without
| written permission from the original author(s).
+--------------------------------------------------------*/
require_once "maincore.php";
require_once THEMES."templates/header.php";
require_once INCLUDES."fancybox/fancybox_head.php";
include LOCALE.LOCALESET."photogallery.php";

define("SAFEMODE", @ini_get("safe_mode") ? true : false);

add_to_title($locale['global_200'].$locale['400']);

if (isset($_GET['photo_id']) && isnum($_GET['photo_id'])){
   $result = dbquery(
      "SELECT tp.*, ta.*, tu.user_id,user_name, SUM(tr.rating_vote) AS sum_rating, COUNT(tr.rating_item_id) AS count_votes
      FROM ".DB_PHOTOS." tp
      LEFT JOIN ".DB_PHOTO_ALBUMS." ta USING (album_id)
      LEFT JOIN ".DB_USERS." tu ON tp.photo_user=tu.user_id
      LEFT JOIN ".DB_RATINGS." tr ON tr.rating_item_id = tp.photo_id AND tr.rating_type='P'
      WHERE photo_id='".$_GET['photo_id']."' GROUP BY tp.photo_id"
   );
   $data = dbarray($result);
   if (!checkgroup($data['album_access'])) {
      redirect(FUSION_SELF);
   } else {
      define("PHOTODIR", PHOTOS.(!SAFEMODE ? "album_".$data['album_id']."/" : ""));
      include INCLUDES."comments_include.php";
      include INCLUDES."ratings_include.php";
      $result=dbquery("UPDATE ".DB_PHOTOS." SET photo_views=(photo_views+1) WHERE photo_id='".$_GET['photo_id']."'");

      $pres = dbquery("SELECT photo_id FROM ".DB_PHOTOS." WHERE photo_order='".($data['photo_order']-1)."' AND album_id='".$data['album_id']."'");
      $nres = dbquery("SELECT photo_id FROM ".DB_PHOTOS." WHERE photo_order='".($data['photo_order']+1)."' AND album_id='".$data['album_id']."'");
      if (dbrows($pres)) $prev = dbarray($pres);
      if (dbrows($nres)) $next = dbarray($nres);

      opentable($locale['450']);
      if ($settings['photo_watermark']) {
         if ($settings['photo_watermark_save']) {
            $parts = explode(".", $data['photo_filename']);
            $wm_file1 = $parts[0]."_w1.".$parts[1];
            $wm_file2 = $parts[0]."_w2.".$parts[1];
            if (!file_exists(PHOTODIR.$wm_file1)) {
               if ($data['photo_thumb2']) { $photo_thumb = "photo.php?photo_id=".$data['photo_id']; }
               $photo_file = "photo.php?photo_id=".$data['photo_id'];
            } else {
               if ($data['photo_thumb2']) { $photo_thumb = PHOTODIR.$wm_file1; }
               $photo_file = PHOTODIR.$wm_file2;
            }
         } else {
            if ($data['photo_thumb2']) { $photo_thumb = "photo.php?photo_id=".$data['photo_id']; }
            $photo_file = "photo.php?photo_id=".$data['photo_id'];
         }
         $photo_size = @getimagesize(PHOTODIR.$data['photo_filename']);
      } else {
         $photo_thumb = $data['photo_thumb2'] ? PHOTODIR.$data['photo_thumb2'] : "";
         $photo_file = PHOTODIR.$data['photo_filename'];
         $photo_size = @getimagesize($photo_file);
      }
      add_to_title($locale['global_201'].$data['photo_title']);
      echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='100%'>\n<tr>\n<td class='tbl2'>\n";
      echo "<a href='".FUSION_SELF."'>".$locale['400']."</a> >\n";
      echo "<a href='".FUSION_SELF."?album_id=".$data['album_id']."'>".$data['album_title']."</a> >\n";
      echo "<a href='".FUSION_SELF."?photo_id=".$_GET['photo_id']."'>".$data['photo_title']."</a>\n</td>\n";
      if ((isset($prev['photo_id']) && isnum($prev['photo_id'])) || (isset($next['photo_id']) && ISnUM($next['photo_id']))) {
         if (isset($prev)) { echo "<td width='1%' class='tbl2'><a href='".FUSION_SELF."?photo_id=".$prev['photo_id']."' title='".$locale['451']."'><<</a></td>\n"; }
         if (isset($next)) { echo "<td width='1%' class='tbl2'><a href='".FUSION_SELF."?photo_id=".$next['photo_id']."' title='".$locale['452']."'>>></a></td>\n"; }
      }
      echo "</tr>\n</table>\n";

      echo "<div align='center' style='margin:5px;'>\n";
      echo "<a class='fancybox' title='".$data['photo_title']."' href='".$photo_file."' rel='group'><!--photogallery_photo_".$data['photo_id']."-->";
      echo "<img src='".(isset($photo_thumb) && !empty($photo_thumb) ? $photo_thumb : $photo_file)."' alt='".$data['photo_filename']."' title='".$locale['453']."' style='border:0px' class='photogallery_photo' /></a>\n</div>\n";
      echo "<div align='center' style='margin:5px 0px 5px 0px' class='photogallery_photo_desc'><!--photogallery_photo_desc-->\n";
      if ($data['photo_description']) {
         echo nl2br(parseubb($data['photo_description'], "b|i|u|center|small|url|mail|img|quote"))."<br /><br />\n";
      }
      echo $locale['433'].showdate("shortdate", $data['photo_datestamp'])."<br />\n";
      echo $locale['434']."<a href='".BASEDIR."profile.php?lookup=".$data['user_id']."'>".$data['user_name']."</a><br />\n";
      echo $locale['454']."$photo_size[0] x $photo_size[1] ".$locale['455']."<br />\n";
      echo $locale['456'].parsebytesize($settings['photo_watermark'] ? filesize(PHOTODIR.$data['photo_filename']): filesize($photo_file))."<br />\n";
      $photo_comments = dbcount("(comment_id)", DB_COMMENTS, "comment_type='P' AND comment_item_id='".$data['photo_id']."'");
      echo ($photo_comments == 1 ? $locale['436b'] : $locale['436']).$photo_comments."<br />\n";
      echo $locale['437'].($data['count_votes'] > 0 ? str_repeat("<img src='".get_image("star")."' alt='*' style='vertical-align:middle' />", ceil($data['sum_rating'] / $data['count_votes'])) : $locale['438'])."<br />\n";
      echo $locale['457'].$data['photo_views']."\n</div>\n";
      closetable();
      if ($data['photo_allow_comments']) { showcomments("P", DB_PHOTOS, "photo_id", $_GET['photo_id'], FUSION_SELF."?photo_id=".$_GET['photo_id']); }
      if ($data['photo_allow_ratings']) { showratings("P", $_GET['photo_id'], FUSION_SELF."?photo_id=".$_GET['photo_id']); }
   }
} elseif (isset($_GET['album_id']) && isnum($_GET['album_id'])) {
   define("PHOTODIR", PHOTOS.(!SAFEMODE ? "album_".$_GET['album_id']."/" : ""));
   $result = dbquery(
      "SELECT ta.* FROM ".DB_PHOTO_ALBUMS." ta WHERE album_id='".$_GET['album_id']."'"
   );
   if (!dbrows($result)) {
      redirect(FUSION_SELF);
   } else {
      $data = dbarray($result);
      if (!checkgroup($data['album_access'])) {
         redirect(FUSION_SELF);
      } else {
         $rows = dbcount("(photo_id)", DB_PHOTOS, "album_id='".$_GET['album_id']."'");
         add_to_title($locale['global_201'].$data['album_title']);
         opentable($locale['420']);
         echo "<!--pre_album_info-->";
         echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' width='80%' class='center'>\n<tr>\n";
         echo "<td rowspan='2' align='center' class='tbl1 photogallery_album_thumb'><!--photogallery_album_thumb-->";
            if ($data['album_thumb'] && file_exists(PHOTOS.$data['album_thumb'])){
               echo "<img src='".PHOTOS.$data['album_thumb']."' alt='".$data['album_thumb']."' />";
            } else {
               echo $locale['432'];
            }
         echo "</td>\n";
         echo "<td valign='top' width='100%'><div class='tbl2' style='font-weight:bold;vertical-align:top'>".$locale['421'].$data['album_title']."</div>\n";
         echo "<div class='tbl1 photogallery_album_desc' style='vertical-align:middle'><!--photogallery_album_desc-->".nl2br(parseubb($data['album_description']))."</div>\n</td>\n</tr>\n";
         echo "<tr>\n<td valign='bottom' width='100%'>\n<div class='tbl2' style='vertical-align:bottom'>\n";
         if ($rows) {
            $pdata = dbarray(dbquery("
               SELECT tp.*, tu.user_id,user_name FROM ".DB_PHOTOS." tp
               LEFT JOIN ".DB_USERS." tu ON tp.photo_user=tu.user_id
               WHERE album_id='".$_GET['album_id']."' ORDER BY photo_datestamp DESC LIMIT 1"
            ));
            echo $locale['422']."$rows<br />\n";
            echo $locale['423']."<a href='".BASEDIR."profile.php?lookup=".$pdata['user_id']."'>".$pdata['user_name']."</a>".$locale['424'].showdate("longdate", $pdata['photo_datestamp'])."\n";
         } else {
            echo $locale['425']."\n";
         }
         echo "</div>\n</td>\n</tr>\n</table>";
         echo "<!--sub_album_info-->";
         closetable();
         if ($rows) {

            opentable($locale['430']);
            if (!isset($_GET['rowstart']) || !isnum($_GET['rowstart'])) { $_GET['rowstart'] = 0; }
            $result = dbquery(
               "SELECT tp.*, tu.user_id,user_name, SUM(tr.rating_vote) AS sum_rating, COUNT(tr.rating_item_id) AS count_votes
               FROM ".DB_PHOTOS." tp
               LEFT JOIN ".DB_USERS." tu ON tp.photo_user=tu.user_id
               LEFT JOIN ".DB_RATINGS." tr ON tr.rating_item_id = tp.photo_id AND tr.rating_type='P'
               WHERE album_id='".$_GET['album_id']."' GROUP BY photo_id ORDER BY photo_order LIMIT ".$_GET['rowstart'].",".$settings['thumbs_per_page']
            );
            $counter = 0;
            echo "<table cellpadding='0' cellspacing='1' width='100%'>\n<tr>\n<td class='tbl2'>\n";
            echo "<a href='".FUSION_SELF."'>".$locale['400']."</a> >\n";
            echo "<a href='".FUSION_SELF."?album_id=".$data['album_id']."'>".$data['album_title']."</a>\n";
            echo "</td>\n</tr>\n</table>\n";

            echo "<table cellpadding='0' cellspacing='1' width='100%'>\n<tr>\n";
            while ($data = dbarray($result)) {
               if ($counter != 0 && ($counter % $settings['thumbs_per_row'] == 0)) { echo "</tr>\n<tr>\n"; }
               echo "<td align='center' valign='top' class='tbl'>\n";
               echo "<strong>".$data['photo_title']."</strong><br /><br />\n<a href='".FUSION_SELF."?photo_id=".$data['photo_id']."' class='photogallery_album_photo_link'><!--photogallery_album_photo_".$data['photo_id']."-->";
               if ($data['photo_thumb1'] && file_exists(PHOTODIR.$data['photo_thumb1'])){
                  echo "<img src='".PHOTODIR.$data['photo_thumb1']."' alt='".$data['photo_thumb1']."' title='".$locale['431']."' style='border:0px' class='photogallery_album_photo' />";
               } else {
                  echo $locale['432'];
               }
               echo "</a><br /><br />\n<span class='small photogallery_album_photo_info'> <!--photogallery_album_photo_info-->\n";
               echo $locale['433'].showdate("shortdate", $data['photo_datestamp'])."<br />\n";
               echo $locale['434']."<a href='".BASEDIR."profile.php?lookup=".$data['user_id']."'>".$data['user_name']."</a><br />\n";
               $photo_comments = dbcount("(comment_id)", DB_COMMENTS, "comment_type='P' AND comment_item_id='".$data['photo_id']."'");
               echo ($photo_comments == 1 ? $locale['436b'] : $locale['436']).$photo_comments."<br />\n";
               echo $locale['437'].($data['count_votes'] > 0 ? str_repeat("<img src='".IMAGES."star.gif' alt='*' style='vertical-align:middle' />", ceil($data['sum_rating'] / $data['count_votes'])) : $locale['438'])."<br />\n";
               echo $locale['435'].$data['photo_views']."</span><br />\n";
               echo "</td>\n";
               $counter++;
            }
            echo "</tr>\n</table>\n";
            closetable();
         }
         if ($rows > $settings['thumbs_per_page']) { echo "<div align='center' style='margin-top:5px;'>\n".makepagenav($_GET['rowstart'], $settings['thumbs_per_page'], $rows, 3, FUSION_SELF."?album_id=".$_GET['album_id']."&")."\n</div>\n"; }
      }
   }
} else {
   opentable($locale['400']);
   $rows = dbcount("(album_id)", DB_PHOTO_ALBUMS, groupaccess('album_access'));
   if (!isset($_GET['rowstart']) || !isnum($_GET['rowstart'])) { $_GET['rowstart'] = 0; }
   if ($rows) {
      $result = dbquery(
         "SELECT ta.*, tu.user_id,user_name FROM ".DB_PHOTO_ALBUMS." ta
         LEFT JOIN ".DB_USERS." tu ON ta.album_user=tu.user_id
         WHERE ".groupaccess('album_access')." ORDER BY album_order
         LIMIT ".$_GET['rowstart'].",".$settings['thumbs_per_page']
      );
      $counter = 0; $r = 0; $k = 1;
      echo "<table cellpadding='0' cellspacing='1' width='100%'>\n<tr>\n";
      while ($data = dbarray($result)) {
         if ($counter != 0 && ($counter % $settings['thumbs_per_row'] == 0)) { echo "</tr>\n<tr>\n"; }
         echo "<td align='center' valign='top' class='tbl'>\n";
         echo "<strong>".$data['album_title']."</strong><br /><br />\n<a href='".FUSION_SELF."?album_id=".$data['album_id']."'>";
         if ($data['album_thumb'] && file_exists(PHOTOS.$data['album_thumb'])){
            echo "<img src='".PHOTOS.$data['album_thumb']."' alt='".$data['album_thumb']."' title='".$locale['401']."' style='border:0px' />";
         } else {
            echo $locale['402'];
         }
         echo "</a><br /><br />\n<span class='small'>\n";
         echo $locale['403'].showdate("shortdate", $data['album_datestamp'])."<br />\n";
         echo $locale['404']."<a href='".BASEDIR."profile.php?lookup=".$data['user_id']."'>".$data['user_name']."</a><br />\n";
         echo $locale['405'].dbcount("(photo_id)", DB_PHOTOS, "album_id='".$data['album_id']."'")."</span><br />\n";
         echo "</td>\n";
         $counter++; $k++;
      }
      echo "</tr>\n</table>\n";
      closetable();
      if ($rows > $settings['thumbs_per_page']) { echo "<div align='center' style='margin-top:5px;'>\n".makepagenav($_GET['rowstart'], $settings['thumbs_per_page'], $rows, 3)."\n</div>\n"; }
   }else{
      echo "<div style='text-align:center'><br />".$locale['406']."<br /><br /></div>\n";
      closetable();
   }
}

require_once THEMES."templates/footer.php";
?> 
http://www.ayyildizkoyu.com
Msy
sorunun þu olduðunu gördüm abiler..

mesela resmin asýl yolu : http://www.ayyildizkoyu.com/images/photoalbum/album_3/773158_15_10_05.jpg bu olmasý gerekirken kullandýðým galeri sanki birisi tarafýndan kaldýrýlmýþ resim bu yolla görünmesi gerekirgen album_3 olan kýsým çýkarýlýnca çalýþýyor.Ftpde de aynen böyle album_3 yazan kýsým yazan alt kýlasör yok olmuþ resimler direk images/photoalbum kýsmýna geçmiþ..


ama bu modül forumdaki þu mesajda sorunsuz çalýþýyor tek sorun söylediðim gibi album_3 kýsmýnýn nasýl yok olduðu...
http://www.ayyild...read_id=72
Düzenleyen Msy Düzenleme Tarihi: 27-12-2010 23:37
 
http://www.ayyildizkoyu.com
berkturk
Aranacak Kelime: safemode Aranacak Yer: Forum Mesajları
 
http://labs.berkturk.com
Msy
Unicorn aratmadan yazmadým zaten safemode dan da birþey anlamadým..Açýklayýcý olsan biraz.

Aradým safemode :

1- http://www.phpfusionturkiye.com/forum/viewthread.php?thread_id=2890 soru sormuþsun cevap adýna biþey yok..

2- http://www.phpfusionturkiye.com/forum/viewthread.php?thread_id=1476&highlight=safemode&pid=21121#post_21121 her sorunun ardýna aranacak kelime safemode demiþ durmuþsun...

3- http://www.phpfusionturkiye.com/forum/viewthread.php?thread_id=1737&highlight=safemode&pid=12843#post_12843 burada ardanýnkine baktým biþey çözemedim.

4- http://www.phpfusionturkiye.com/forum/viewthread.php?thread_id=1693&highlight=safemode&pid=12420#post_12420 buradakini yapmaya çalýþtým bende öle birþey bulamadým..

Ve dahasý ama safemode nasýlkapanýr ya da açýlý bilmiyorum..
 
http://www.ayyildizkoyu.com
Ender
CEVAP:

Bu iþlemi aþaðýdaki dosyalarýn hepsinde de yapacaksýn:

Dosya adý:
1- photogallery.php
2- showphoto.php
3- administration/photos.php
4- administration/photoalbums.php

düzeltilecek satýr:(dosyanýn baþlangýç satýrlarýndadýr)
Bu satýrý bul:
define("SAFEMODE", @ini_get("safe_mode") ? true : false);

bununla deðiþtir
define("SAFEMODE", @ini_get("safe_mode") ? false : true);


Hepsi bu kadar.
 
http://www.izmirtocbirsen.com
Msy
ender abi çok teþekkür ederim.Anca uygulama zamaným oldu.Ýlgine teþekkürler.
 
http://www.ayyildizkoyu.com
atmxeon
bir benze sýkýntý ben yaþýyorum. Gerekli düzenlemeleri yaptým.

Fakat ; resim galerisinde resimler önizleme yok olarak gözüküyorlar.

resmin gerçek URL sini browser ile açtýðýmda ise ;
ot Found

The requested URL /images/photoalbum/o1.jpg was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
 
http://www.ayancikbelediyespor.com
Atlanılacak Forum:
   
Similar Threads
Başlık Forum Cevaplar En Son Mesaj
manþet haberde resimler gözükmüyor Temel Sorular, Sorunlar 7 23-09-2015 15:29
Ana Sayfada copyright yazýsý kayboldu Temel Sorular, Sorunlar 3 04-02-2013 12:16
Resimgalerisindeki resimler Modlar, Modüller ve Bloklar 6 21-11-2012 19:27
php' de eklenen resimler görünmüyor Temel Sorular, Sorunlar 2 06-10-2012 21:35
Temel Ayarlar bölümü kayboldu. Öneriler ve Ýstekler 5 23-03-2012 14:09
   
Forum Threads Cloud
Php-Fusion V7 versiyonlarýnda bi açýk buldum., Fatal error: Using $this when not in object context in, Bloklarýn dýþ tarafý bu þekilde olurmu, ferditayfurfan, Kilitlenen Konunun Üstünün Çizilmesi, Üyeye özel sayfa..., Alt Forum Hk., Durum çubugu sorunu, Ti Blog System 1.51 Türkçe, Allah rýzasý için biri yardým etsin, v7 tema kurulumu videolu ders, Yeni giriþ paneli hakýnda önerileriniz, SuperAdmin Ýd deðiþikliði, ainfo panel, Tema: phptema_news v.1.00