Ana Menü
scapbottom
 

Modl Veritaban

Yeni Dosyalar

· Haber-2013 Temasý
· FP News Panel v1
· Skitter Manþet...
· Etiket Sistemi ...
· Red Car Tema

En Çok İndirilen 5 Dosya

· The Kroax - Vid... [1533]
· Video Galeri Mo... [1506]
· Hayaletsevgili ... [1341]
· Google Sitemap ... [1278]
· Devira Haber Panel [1119]
scapbottom
 
En Son Makaleler
· .htaccess ile site y...
· Sayfalarda müzik ç...
· CSS Açýklamalarý
· Veritabaný Önekini...
· Css'te mouse ( fare ...
scapbottom
 
Çevrimiçi Kullanıcılar
· Çevrimiçi Ziyaretçiler: 4

· Çevrimiçi Üyeler: 0

· Toplam Üye Sayısı: 4,888
· En Yeni Üye: Murat_Canakci
scapbottom
 
Sitemize Destek Olun
paypal
scapbottom
 
Last Seen Users
mhicabisahin 17:24:26
Murat_Can... 2 days
SGT 6 days
ciglibakkal 6 days
mehmetkavak 1 week
kiosk 1 week
asslopp 3 weeks
DDAMATT 3 weeks
By_iLhaN 3 weeks
nicolasca... 5 weeks

scapbottom
 
Sitemizi Ekleyin
Aþaðýdaki kod ile sitemizin linkini kendi sitenize ekleyebilirsiniz. Kodu alýp sitenize eklemeniz yeterlidir.
scapbottom
 
Beslemeler
Haber RSS Beslemesi
Modül Veritabaný RSS Beslemesi
Makeleler RSS Beslemesi
twitter
Haber Beslememizi Google Hesabýnýza Ekleyin
Makale Google Hesabýnýza Ekleyin
Modül Veritabaný Beslememizi Google Hesabýnýza Ekleyin
scapbottom
 
Bot Şaplak Panel
· Son Kontrol: 12/12/2017 07:14
· Spam sayısı: 0
· Son Kontrol Eden: 4985
scapbottom
 

Başlığı Görüntüle
Who is here? 1 guest(s)
 Başlığı Yazdır
Sayfalama
caqlaryildiz
Arkadaþlar kolay gelsin. anlayanlardan yardým bekliyorum. aþaðýdaki kod bir elektronik imza scripti. script çok küçük 40 kb falan (http://www.caglaryildiz.net/imza.rar) ana sayfadaki imzalarý 5-10-20 gibi listeliyor. fakat sayfalama yapmýyor, yani 1-2-3-4. sayfa gibi. internetten araþtýrdým ama bir türlü oturtamadým. þimdiden teþekkür ederim. örnek site(www.bedelliaskerim.com/caglar/imza)

Kaynağı İndir  Kod
<html><head><title>Ýmza Kampanyasý</title>
<meta name="description" content="imza kampanyasý"> 
<meta name="keywords" content="imza kampanyasý">
<meta name="Author" content="mstgngr">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1254">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9">
<meta http-equiv="Content-Language" content="tr">
<link href="dosyalar/page.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<script src="dosyalar/JdateTimeControl.htm" type="text/javascript"></script>
<script language="JavaScript1.2" src="dosyalar/form.js" type="text/javascript"></script>
<?php
include_once('baglan.php');

$sor = mysql_query("select isim from imza");
$imza = mysql_num_rows($sor);
?>
<script language="JavaScript">
function  kontrol() {
   var mess = ""
   
      if (document.form.ad.value == "") {
      mess = mess + "\n* Adýnýz Soyadýnýz";   
         
      }
      
      if (document.form.sehir.options.selectedIndex == "") {
      mess = mess + "\n* Katýldýðýnýz Þehir";   
         
      }
      
      if (document.form.email.value == 0) {
      mess=mess + "\n* E-Mail Adresiniz";
      }
   if(mess != "") {
      alert("Lütfen aþaðýdaki alan(lar)ý doldurunuz:\n" + mess)
   return true
   }
   if (!isEmail(document.form.email.value)) {
      alert("E-Posta adresini yanlýþ yazdýnýz.");
      document.form.email.focus();
      return false

   }
}

function properCase(theField){
/*  fVal=theField.value.replace(/\s*([A-Z])/g, " $1")
  //.replace(/^\s+/,"");
 // fVal=fVal.replace(/\b(\w)/g, function(c){return c.toUpperCase()});

// fVal=fVal.replace(/\b(\w)/g, function(c){return c.toUpperCase()});
 
//  if(fVal!=theField.value)theField.value=fVal;

  theField.value=fVal;
*/
}

</script></head><body background="dosyalar/yaprak.jpg">

<form method="post" onSubmit="return kontrol()" action="imza.php" name="form">
  <table align="center" border="0" width="530">
    <tbody><tr>
      <td colspan="3"><div align="center">
        <table align="center" border="0" width="136">
          <tbody><tr>
            <td width="130"><img src="http://www.bedelliaskerim.com/themes/CeRNoBiL-v3/images/logo.png" height="48" width="130"></td>
          </tr>
        </tbody></table>
        <p class="speed3Center"><h1>"Bedelli Askerlik"</h1> Ýmza Kampanyasý</p>
       
      </div></td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="3" class="speedbold">&nbsp;</td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="speedbold" width="98">Adý Soyadý * </td>
      <td class="speedboldcenter" width="9">:</td>
      <td width="409">
      <input name="isim" class="speed4" id="ad" style="border-style: solid; border-width: 1px;" tabindex="1" onKeyUp="properCase(this)" size="30" maxlength="40" type="text"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="speedbold">Ýþ Alaný </td>
      <td class="speedboldcenter">:</td>
      <td>
<select class="speedtablegreen" size="1" name="meslek" tabindex="2">
         <option value="-" selected="selected">-</option>
         <option>Akademik</option>
         <option>Bakým/Onarým</option>
         <option>Bankacýlýk/Finans</option>
         <option>Basýn/Yayýn</option>
         <option>Bilgisayar/Biliþim/Ýnternet</option>
         <option>Biyoteknoloji</option>
         <option>Çevre</option>
         <option>Çocuk Geliþimi ve Eðitimi</option>
         <option>Danýþmanlýk</option>
         <option>Denetim</option>
         <option>Denizcilik/Yatçýlýk</option>
         <option>Depo/Antrepo</option>
         <option>Doða</option>
         <option>Eðitim</option>
         <option>Eðlence</option>
         <option>Elektrik</option>
         <option>Elektronik</option>
         <option>Elektrik/Elektronik</option>
         <option>Emniyet Mensubu</option>
         <option>Emekli</option>
         <option>Enerji</option>
         <option>Ev Hanýmý</option>
         <option>Fuarcýlýk</option>
         <option>Gayrimenkul</option>
         <option>Genel Baþvuru</option>
         <option>Gýda</option>
         <option>Giyim Sanayi</option>
         <option>Güvenlik</option>
         <option>Halkla Ýliþkiler</option>
         <option>Hýzlý Tüketim Mallarý</option>
         <option>Hukuk</option>
         <option>Ýdari Ýþler/Sekreterya</option>
         <option>Ýlaç Endüstrisi</option>
         <option>Ýnsan Kaynaklarý</option>
         <option>Ýnþaat</option>
         <option>Ýþ Geliþtirme</option>
         <option>Ýthalat/Ýhracat</option>
         <option>Kaðýtçýlýk</option>
         <option>Kalite/AR-GE</option>
         <option>Kýrtasiye</option>
         <option>Kimya</option>
         <option>Kozmetik</option>
         <option>Kütüphanecilik/Arþivcilik</option>
         <option>Madencilik</option>
         <option>Maðazacýlýk</option>
         <option>Medya</option>
         <option>Menkul Deðerler</option>
         <option>Memur</option>
         <option>Mimarlýk</option>
         <option>Mobilya/Aðaç Ýþleri</option>
         <option>Muhasebe</option>
         <option>Mühendislik</option>
         <option>Müþteri Hizmetleri</option>
         <option>Mütercim Tercümanlýk</option>
         <option>Organizasyon</option>
         <option>Otelcilik</option>
         <option>Otomotiv</option>
         <option>Öðrenci</option>
         <option>Part-Time ve Staj</option>
         <option>Pazar Araþtýrma</option>
         <option>Pazarlama</option>
         <option>Perakende/Toptan</option>
         <option>Personel/Endüstriyel Ýliþkiler</option>
         <option>Petrol/Petrokimya</option>
         <option>Peyzaj</option>
         <option>Reklamcýlýk</option>
         <option>Restaurant</option>
         <option>Sanatçý</option>
         <option>Saðlýk/Týp</option>
         <option>Satýþ</option>
         <option>Satýþ/Pazarlama</option>
         <option>Satýnalma/Lojistik</option>
         <option>Sigorta</option>
         <option>Sivil Hava Taþýmacýlýðý</option>
         <option>Spor</option>
         <option>Su Ürünleri</option>
         <option>Þehir Planlama</option>
         <option>Tasarým/Grafik</option>
         <option>Taþýmacýlýk/Nakliye</option>
         <option>Teknikerlik/Teknisyenlik</option>
         <option>Tekstil</option>
         <option>Telekomünikasyon</option>
         <option>TSK Mensubu</option>
         <option>Turizm</option>
         <option>Ulaþtýrma</option>
         <option>Üretim/Ýmalat</option>
         <option>Yapý Kimyasallarý</option>
         <option>Yönetim</option>
         <option>Ziraat</option>
         <option>Diðer</option>
</select>
</td>
             
   
   </tr>

     </td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="speedbold">Þehir * </td>
      <td class="speedboldcenter">:</td>
      <td>     <font style="font-size: 9pt;" face="Arial">
        <select class="speedtablegreen" size="1" name="sehir" tabindex="4">
          <option value="Seçiniz" selected="selected">Seçiniz</option>
          <option>Adana</option>
          <option>Adýyaman</option>
          <option>Afyon</option>
          <option>Aðrý</option>
          <option>Amasya</option>
          <option>Ankara</option>
          <option>Antalya</option>
          <option>Artvin</option>
          <option>Aydýn</option>
          <option>Balýkesir</option>
          <option>Bilecik</option>
          <option>Bingöl</option>
          <option>Bitlis</option>
          <option>Bolu</option>
          <option>Burdur</option>
          <option>Bursa</option>
          <option>Çanakkkale</option>
          <option>Çankýrý</option>
          <option>Çorum</option>
          <option>Denizli</option>
          <option>Diyarbakýr</option>
          <option>Düzce</option>
          <option>Edirne</option>
          <option>Elazýð</option>
          <option>Erzincan</option>
          <option>Erzurum</option>
          <option>Eskiþehir</option>
          <option>Gaziantep</option>
          <option>Giresun</option>
          <option>Gümüþhane</option>
          <option>Hakkari</option>
          <option>Hatay</option>
          <option>Isparta</option>
          <option>Ýstanbul</option>
          <option>Ýzmir</option>
          <option>Kars</option>
          <option>Kastomunu</option>
          <option>Kayseri</option>
          <option>Kýrklareli</option>
          <option>Kýrþehir</option>
          <option>Kocaeli</option>
          <option>Konya</option>
          <option>Kütahya</option>
          <option>Malatya</option>
          <option>Manisa</option>
          <option>K.Maraþ</option>
          <option>Mardin</option>
        <option>Mersin</option>
          <option>Muðla</option>
          <option>Muþ</option>
          <option>Nevþehir</option>
          <option>Niðde</option>
          <option>Ordu</option>
          <option>Rize</option>
          <option>Sakarya</option>
          <option>Samsun</option>
          <option>Siirt</option>
          <option>Sinop</option>
          <option>Sivas</option>
          <option>Tekirdað</option>
          <option>Tokat</option>
          <option>Trabzon</option>
          <option>Tunceli</option>
          <option>Þanlýurfa</option>
          <option>Uþak</option>
          <option>Van</option>
          <option>Yozgat</option>
          <option>Zonguldak</option>
          <option>Aksaray</option>
          <option>Bayburt</option>
          <option>Karaman</option>
          <option>Kýrýkkale</option>
          <option>Batman</option>
          <option>Þýrnak</option>
          <option>Bartýn</option>
          <option>Ardahan</option>
          <option>Iðdýr</option>
          <option>Yalova</option>
          <option>Karabük</option>
          <option>Kilis</option>
          <option>Osmaniye</option>
          <option>Yurtdýþý</option>
        </select>
      </font></td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="speedbold">E-Mail * </td>
      <td class="speedboldcenter">:</td>
      <td>
      <input name="email" class="speed4" id="email" style="border-style: solid; border-width: 1px;" tabindex="5" size="35" maxlength="40" type="text"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="speedbold">&nbsp;</td>
      <td class="speedbold">&nbsp;</td>
      <td class="style28"><input name="Send" class="speedbold" style="border-style: ridge; border-width: 1px; font-weight: bold; font-size: 10px; color: rgb(0, 102, 51);" tabindex="6" value="Gönder" type="submit"><input name="Reset" class="speedbold" style="border-style: ridge; border-width: 1px; font-weight: bold; font-size: 10px; color: rgb(0, 102, 51);" tabindex="7" value="Temizle" type="reset"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td class="speedbold">&nbsp;</td>
      <td class="speedbold">&nbsp;</td>
      <td class="style28">
       
      </td>
    </tr>
  </tbody></table>
<table class="speedbold" id="table1" align="center" border="0" width="532">


   <tbody><tr>
      <td colspan="2" class="speedbold">&nbsp;</td>
   </tr>
   <tr>
      <td></td>
      <td></td>
      <td class="style28"></td>
   </tr>
  </tbody></table>
</form>


<span class="speedbold">

<div align="center"><?=$imza?> Kiþi Olduk ...<br /><br />
  <table style="border-collapse: collapse;" border="1" cellpadding="3">
<tr><th class="tablegreen1"><font class="speedboldcenterWhite" size="2">Ad Soyad</font></th><th class="tablegreen1"><font class="speedboldcenterWhite" size="2">Ýþ Alaný</font></th><th class="tablegreen1"><font class="speedboldcenterWhite" size="2">Katýldýðý Þehir</font></th></tr>
<?php

$sorgu = "SELECT * FROM imza ORDER BY `id` desc LIMIT 10";
$sorgulama = @mysql_query($sorgu);
if (@mysql_num_rows($sorgulama)>0){
//kayýtlarý listele
while ([email protected]_fetch_assoc($sorgulama)){
###################### var ##############################################
$isim=$kayit["isim"];
$meslek=$kayit["meslek"];
$sehir=$kayit["sehir"];

echo "<tr>
    <td><font color=\"#000000\" face=\"verdana\" size=\"2\">$isim</font></td>
    <td><font color=\"#000000\" face=\"verdana\" size=\"2\">$meslek</font></td>
    <td><font color=\"#000000\" face=\"verdana\" size=\"2\">$sehir</font></td>
  </tr>";
}
}
?>
</table><iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/6YTBZ8bs75g" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</div>
</span></body></html> 
www.caglaryildiz.net
HaYaLeT
Kodlardan fazla birþey anlamamakla beraber bildiðim kadarýyla "makepagenav" fonksiyonu ile oluyor.. sayfalama için herhangi bir kod göremedim..

sayfalama için þuralardaki açýklama ve örneklere bi bakýn isterseniz:

http://code.stare...akepagenav


http://www.phpfus...ad_id=1520
 
http://www.hayaletsevgili.com
caqlaryildiz
eyv kardeþ, çok araþtýrdýmda sonuca eriþemedim. ilgine teþekkür ederim.
 
www.caglaryildiz.net
Atlanılacak Forum:
   
Similar Threads
Başlık Forum Cevaplar En Son Mesaj
Sayfalama yaparken diðer sayfalar açýlmýyor Diðer Sorunlar 4 25-07-2013 18:08
   
Forum Threads Cloud
Bazi Modüller Görünmüyor?, Today Video Panel'de hata, Stylo tema da sað ve soldan küçülme nasýl yaplýr., Sitenin üstüne Radyo, Sayfa Adý, Forum rütbe vs sorunu..., Sayfa Geçiþini Deðiþtirmek, Anasayfa Düzenleme, Selam arkadaþlar, Gizle bb kodu (resimli), ben sayfayý deðiþtirmek istiyorum, Download panelinde reklam ?, Siteye Üyelik Konusu, Fuzed v7, Alt Forum Modifikasyonu ve Link Gizleme