Ana Menü
scapbottom
 

Modl Veritaban

Yeni Dosyalar

· Haber-2013 Temasý
· FP News Panel v1
· Skitter Manþet...
· Etiket Sistemi ...
· Red Car Tema

En Çok İndirilen 5 Dosya

· The Kroax - Vid... [1533]
· Video Galeri Mo... [1506]
· Hayaletsevgili ... [1341]
· Google Sitemap ... [1279]
· Devira Haber Panel [1119]
scapbottom
 
En Son Makaleler
· .htaccess ile site y...
· Sayfalarda müzik ç...
· CSS Açýklamalarý
· Veritabaný Önekini...
· Css'te mouse ( fare ...
scapbottom
 
Çevrimiçi Kullanıcılar
· Çevrimiçi Ziyaretçiler: 8

· Çevrimiçi Üyeler: 0

· Toplam Üye Sayısı: 4,888
· En Yeni Üye: Murat_Canakci
scapbottom
 
Sitemize Destek Olun
paypal
scapbottom
 
Last Seen Users
korkufan 11:24:53
kiosk 17:31:15
k3ph3n 1 week
efsane_faye 1 week
apograph 1 week
mbaysal 1 week
yusufyazan24 1 week
nuti 1 week
kenancete 2 weeks
yusufdj 3 weeks

scapbottom
 
Sitemizi Ekleyin
Aþaðýdaki kod ile sitemizin linkini kendi sitenize ekleyebilirsiniz. Kodu alýp sitenize eklemeniz yeterlidir.
scapbottom
 
Beslemeler
Haber RSS Beslemesi
Modül Veritabaný RSS Beslemesi
Makeleler RSS Beslemesi
twitter
Haber Beslememizi Google Hesabýnýza Ekleyin
Makale Google Hesabýnýza Ekleyin
Modül Veritabaný Beslememizi Google Hesabýnýza Ekleyin
scapbottom
 
Bot Şaplak Panel
· Son Kontrol: 20/02/2018 02:57
· Spam sayısı: 0
· Son Kontrol Eden: 4985
scapbottom
 

Başlığı Görüntüle
Who is here? 1 guest(s)
 Başlığı Yazdır
makaleler kategorisi çýkmýyor?
Kripto
admin panelimden makale kategorileri oluþturdum. üye bölümünde yer alan makale ekle adlý yerde bu eklediðim makale kategorileri çýkýyor! üye makale eklediðinde sadece o makale kategorisi makale ana sayfasýnda çýkýyor! eðer üye hiçbir makale göndermemiþse aþaðýdaki olay makale ana sayfasýnda çýkýyor!

ama makaleler adlý bölümü týkladýðýmda henüz bir makale kategorisi oluþturulmamýþ diye yazý çýkýyor sayfada???
Sevgi Ruhani Bir Pratiktir!
 
http://www.beylikduzulife.eu
HaYaLeT
yönetici paneli/makale kategorilerinden kategorilerin kategori eriþim seviyesini GENEL yapýn..
 
http://www.hayaletsevgili.com
Kripto
eriþimin hepsi genel zaten???
Sevgi Ruhani Bir Pratiktir!
 
http://www.beylikduzulife.eu
HaYaLeT
Sorudan fazla birþey anlamadým..Anladýðým kadar cevap veriyorum..yönetici panelinden makale eklemeyi denediniz mi? Onlar görünüyor mu?
 
http://www.hayaletsevgili.com
Kripto
evet makale kategorilerini ekledim ve makale ekleden bu kategoriler görünüyor. ama articles.php yani makaleler sayfasýný týkladýðýmda bu bölümün sayfasýný yani henüz bir kategori eklenmemiþ oysa kategoriler ekli ve üye makale ekledede çýkýyor!!
Sevgi Ruhani Bir Pratiktir!
 
http://www.beylikduzulife.eu
HaYaLeT
yönetici paneli/makaleler den bir makale ekler misiniz(makale kategorisi deðil,makale)..görünüyor mu? olmazsa articles.php yi yeniden atýn..
 
http://www.hayaletsevgili.com
Kripto
evet görünüyor þimdi ne yapmam gerekiyor?
Sevgi Ruhani Bir Pratiktir!
 
http://www.beylikduzulife.eu
HaYaLeT
Sorununuz nedir onu anlamadým iþte..
 
http://www.hayaletsevgili.com
Kripto
http://www.beylik...ticles.php týkladýðýnda çýkan mesaj: Henüz bir ilan kategorisi oluþturulmamýþ. oysa kategorileri oluþturdum. görünüm seviyesi ise genel!!!
Sevgi Ruhani Bir Pratiktir!
 
http://www.beylikduzulife.eu
HaYaLeT
Kullandýðýnýz sürüme ait articles.php yi yeniden atýn..Dil dosyalarýnda editleme yaparken(Makaleler-Ýlanlar) hata yapmýþ olabilirsiniz..Makale kategorisiyle beraber makale ekleyip eklemediðinizi de kontrol edin..herhangi bir makale,içerik eklenmemiþse seviye genel deðilse öyle görünüyor olabilir..
 
http://www.hayaletsevgili.com
Kripto
dediklerini yaptým sonuç ayný....
Sevgi Ruhani Bir Pratiktir!
 
http://www.beylikduzulife.eu
HaYaLeT
Baþka türlü bir açýklamasý yok bunun,daha önce böyle bir sorun ne gördüm ne duydum..

administration/article_cats.php yi de yeniden yükleyin..

Yönetici paneli/içerik yönetimi/makale kategorilerine gelin,burada oluþturduðunuz makale kategorilerine düzenle diyerek Kategori Eriþimi: kýsmýný genel yapýn..Gerçi seviye üye olsa dahi giriþ yaptýðýnýzda yinede kategorilere eklenmiþ makaleleri görmeniz lazým..

Daha sonra da yönetici paneli/içerik yönetimi/makaleler den bir makale yazýn..Baþlýk girmeyi unutmayýn..her iki kutuyu da doldurun..Sonuç?
 
http://www.hayaletsevgili.com
Kripto
ben anlatamadým galiba üye giriþ yaptýktan sonra makale ekleden oluþturduðum makale kategorilerine makale ekleyebiliyor. yukarýda dediðin bütün iþlemleri yaptým eriþimide genel yaptým lakin dediðim gibi makale sayfasý týklanýldýðýnda eklemiþ olduðum kategoriler çýkmýyor ve kategoriler oluþturulmamýþ diyor. sadece makale dil dosyalarýný ilanlar diye editledim ama hata burdan olmasa gerek sonuçta o kategoriler çýkmalýydý deðil mi?

ya ben Ardayý özledim!!!
Sevgi Ruhani Bir Pratiktir!
 
http://www.beylikduzulife.eu
HaYaLeT
O kadar basit deðil iþte,bir nokta,bir virgül bile buna sebep olabilir..
Örneðin þunu $locale['400'] = "Makaleler";
þöyle yaptýðýnýzý düþünelim $locale['400'] = "Ýlanlar"
 
http://www.hayaletsevgili.com
Kripto
mevcut orjinal dil dosyasýný geri yükledim sorun yine devam ediyor...
Sevgi Ruhani Bir Pratiktir!
 
http://www.beylikduzulife.eu
Kripto
güncel...
Sevgi Ruhani Bir Pratiktir!
 
http://www.beylikduzulife.eu
caqlaryildiz
http://www.beylikduzulife.eu/articles.php?cat_id=1 böyle girersen çýkýyor kategoriler. bence düznleme yaptýysanýz ondandýr. articles.php yi dil dosyalarýný yeniden atýn.
 
www.caglaryildiz.net
Kripto
caqlaryildiz tarafýndan yazýlan metin:

http://www.beylikduzulife.eu/articles.php?cat_id=1 böyle girersen çýkýyor kategoriler. bence düznleme yaptýysanýz ondandýr. articles.php yi dil dosyalarýný yeniden atýn.


arkadaþým senin verdiðin link makale anasayfa linki deðil! http://www.beylikduzulife.eu/articles.php makale anasayfasý bu bunu týkladýðýnda hiç kategori oluþturulmamýþ diyor oysa bir sürü kategori oluþturdum!
Sevgi Ruhani Bir Pratiktir!
 
http://www.beylikduzulife.eu
caqlaryildiz
Smile bence sen makale oluþturacaðýn yere, kategori oluþturmuþsun Smile)

Hatýrlatmakta yarar var:

kategoriyi oluþturduktan sonra, makale eklenir kategori seçerek.
 
www.caglaryildiz.net
Kripto
caqlaryildiz tarafýndan yazýlan metin:

Smile bence sen makale oluþturacaðýn yere, kategori oluþturmuþsun Smile)

Hatýrlatmakta yarar var:

kategoriyi oluþturduktan sonra, makale eklenir kategori seçerek.


böyle bir dalgýnlýk yapmýþ olamam þimdi bakýyorum...
Sevgi Ruhani Bir Pratiktir!
 
http://www.beylikduzulife.eu
Atlanılacak Forum:
   
Similar Threads
Başlık Forum Cevaplar En Son Mesaj
Forum en çok okunanlar bloðu makaleler için de yapýlabilir mi? Modlar, Modüller ve Bloklar 2 17-04-2015 19:12
Makaleler veya Haberler gibi bir benzeri Modul Oluþumu ? Forum Modifikasyonlarý ve Dosyalarý 1 22-07-2014 10:12
Facebook Resim Paylaþmada Resimleriniz çýkmýyor mu ? Çeþitli Modifikasyonlar 95 05-12-2013 18:52
Manþet Haber Madülünde Ana Sayfada Haber Resmi Çýkmýyor Modlar, Modüller ve Bloklar 2 16-08-2013 23:09
Haber Ve Makaleler Ýçin BBCODE Mod-Blok Modifikasyonlarý ve Dosyalarý 8 15-02-2013 10:13
   
Forum Threads Cloud
Redux (Tema), Unable to establish connection to MySQL Hatasý, son_duyurular_panel, uzman tv bbcode?, Themenin arka planýný deðiþtirmek.AcidTechRed, Kullanýcý Voice Sistemi v1.0, Downloads kategorileri hakkýnda, vBullettin tarzý forum anahtar kelimer (ÝSTEK), ifray iframe savar - site kontrol sistemi v.1,0, PHP-Fusion 7.02 Yayýnda, Google Words Eklentisi, PhpfusionTurkiye PHPDers3*Php Söz dizimi, Kurulumda Setup hatasý, Resim Galerisi Hatasý, Ýndirme Önerilerisi Hatasý