Ana Menü
scapbottom
 

Modl Veritaban

Yeni Dosyalar

· Haber-2013 Temasý
· FP News Panel v1
· Skitter Manþet...
· Etiket Sistemi ...
· Red Car Tema

En Çok İndirilen 5 Dosya

· The Kroax - Vid... [1533]
· Video Galeri Mo... [1506]
· Hayaletsevgili ... [1341]
· Google Sitemap ... [1279]
· Devira Haber Panel [1119]
scapbottom
 
En Son Makaleler
· .htaccess ile site y...
· Sayfalarda müzik ç...
· CSS Açýklamalarý
· Veritabaný Önekini...
· Css'te mouse ( fare ...
scapbottom
 
Çevrimiçi Kullanıcılar
· Çevrimiçi Ziyaretçiler: 8

· Çevrimiçi Üyeler: 0

· Toplam Üye Sayısı: 4,888
· En Yeni Üye: Murat_Canakci
scapbottom
 
Sitemize Destek Olun
paypal
scapbottom
 
Last Seen Users
korkufan 11:19:52
kiosk 17:26:14
k3ph3n 1 week
efsane_faye 1 week
apograph 1 week
mbaysal 1 week
yusufyazan24 1 week
nuti 1 week
kenancete 2 weeks
yusufdj 3 weeks

scapbottom
 
Sitemizi Ekleyin
Aþaðýdaki kod ile sitemizin linkini kendi sitenize ekleyebilirsiniz. Kodu alýp sitenize eklemeniz yeterlidir.
scapbottom
 
Beslemeler
Haber RSS Beslemesi
Modül Veritabaný RSS Beslemesi
Makeleler RSS Beslemesi
twitter
Haber Beslememizi Google Hesabýnýza Ekleyin
Makale Google Hesabýnýza Ekleyin
Modül Veritabaný Beslememizi Google Hesabýnýza Ekleyin
scapbottom
 
Bot Şaplak Panel
· Son Kontrol: 20/02/2018 02:57
· Spam sayısı: 0
· Son Kontrol Eden: 4985
scapbottom
 

Başlığı Görüntüle
Who is here? 1 guest(s)
 Başlığı Yazdır
PHP FUSION HATA Loglari Aliyorum Devamlý..
doomstime
Temamda Hatalar Aliyorum Tam Olarak nedeni COPYRÝGHT 'i Silmemden mi Kaynaklaniyor Acaba ?

Kaynak Kodu (Satýr: 16 - 36)
16 | can read by viewing the included agpl.txt or online
17 | at www.gnu.org/licenses/agpl.html. Removal of this
18 | copyright header is strictly prohibited without
19 | written permission from the original author(s).
20 +--------------------------------------------------------*/
21
22 if (!defined("IN_FUSION")) { die("Access Denied"); }
23 define("S_BULLET", "<span class='bullet'><img style='vertical-align:middle;' src='".THEME."images/menu_2_ayrac.png' alt='' /></span>");
24 define("THEME_BULLET", "<span class='bullet'><img src='".THEME."images/1.png' alt='' /></span>");
25 require_once THEME."functions.php";
26 require_once INCLUDES."theme_functions_include.php";
27 set_image("author", THEME."images/info/author.png");
28 set_image("date", THEME."images/info/date.png");
29 set_image("reads", THEME."images/info/reads.png");
30 set_image("comments", THEME."images/info/comments.png");
31 set_image("readmore", THEME."images/info/readmore.png");
32 set_image("edit", THEME."images/info/edit.png");
33 set_image("print", THEME."images/info/printer.png");
34
35 function render_page($license = false) {


Hata: require_once(includes/theme_functions_include.php) [<a href='function.require-once'>function.require-once</a>]: failed to open stream: No such file or directory Satýr: 26


================== O ====================Açýklama
Hata: Undefined variable: access Satýr: 93
Dosya: infusions/video/submit.php Þu sayfada: infusions/video/submit.php


83 if ($query)
84
85 {
86
87 $access = dbresult($query, 0);
88
89 }
90
91
92
93 if (!$access)
94
95 {
96
97 redirect("index.php") . die();
98
99 }
100
101
102
103
=================== O ==============================


Kaynak Kodu (Satýr: 65 - 85)
65
66 echo "
67 <a href='#'><img src='".THEME."images/ff.png' style='width:18px;' alt='' border='0' /></a>
68 <a href='#'><img src='".THEME."images/tt.png' style='width:18px;' alt='' border='0' /></a>
69 <a href='#'><img src='".THEME."images/gg.png' style='width:18px;' alt='' border='0' /></a>
70 <a href='#'><img src='".THEME."images/ss.png' style='width:18px;' alt='' border='0' title='Haberler' /></a>
71 </td>";
72
73
74 echo "<td style='padding:0 0 0 10px;'>";
75 include THEME."login/login.php";
76
77 echo "</td>";
78 echo "</tr>\n</table>\n";
79
80
81 echo "<table cellpadding='0' cellspacing='0' align='center' class=''
style='background-image:url(".THEME."images/login.png);width:980px;height:38px;'>\n<tr>\n<td>\n";
82 echo "<center><form name='searchform1' method='get' action='".BASEDIR."search.php'><input type='text' name='stext' class='loginbox'
maxlength='30' style='margin:4px;width:180px' value='Aranacak kelime..' onblur=\"if(this.value=='') this.value='Aranacak kelime..'\"
onfocus=\"this.value=''\" /><input type='image' src='".THEME."images/search.png' style='vertical-align:middle;' alt=''
/></form></center></td><td>";
83 echo "
84 <span style='padding:0 0 0 100px;'> <a class='ust2' href='".BASEDIR."submit.php?stype=n'>Haber Gönder</a> | <a class='ust2'
href='".BASEDIR."submit.php?stype=a'>Makale Gönder</a> | <a class='ust2' href='".BASEDIR."submit.php?stype=p'>Resim Gönder</a> | <a class='ust2'
href='".INFUSIONS."video/submit.php'>Video Gönder</a> | <a class='ust2' href='".BASEDIR."submit.php?stype=l'>Site Ekle</a></span><span
class='white' style='padding:0 0 0 50px;'> <a class='ust1' href='".BASEDIR."contact.php'><img src='".THEME."images/iletisim.png' border='0'
style='vertical-align:middle;' alt='' /></a></span> ";


Hata: include(themes/istinyespor/login/login.php) [<a href='function.include'>function.include</a>]: failed to open stream: No such file or directory Satýr: 75

Düzenleyen doomstime Düzenleme Tarihi: 06-03-2012 04:02
[img]http://www.istinyespor.com/images/resimler/istlog.gif[/img] is not a valid Image.
 
http://www.istinyespor.com/
DeQ
themes/istinyespor/login/login.php
böyle bir dosya dizininde bulunuyor mu? ayrýca ilk hatada da tema dosyasýnýn içinde functions.php dosyasý var mý? sorun bunlardan kaynaklanýyor olmasý lazým.
SeO 'da UzMaN..!
 
https://bionluk.com/grafiker50
doomstime
themes/istinyespor/login/login.php
böyle bir dosya dizininde bulunuyor mu?


Evet Bu Dosya Yoktu Attým...

ayrýca ilk hatada da tema dosyasýnýn içinde functions.php dosyasý var mý?.


functions.php dosyasi var paylaþiyorum aþaðýdaki gibidir..

Kaynağı İndir  Kod
<?php
/*-------------------------------------------------------+
| PHP-Fusion Content Management System
| Copyright © 2002 - 2008 Nick Jones
| http://www.php-fusion.co.uk/
+--------------------------------------------------------+
| Filename: functions.php
| Author: Falcon
| Site: http://agxthemes.com/
| Contact: [email protected]
+--------------------------------------------------------+
| This program is released as free software under the
| Affero GPL license. You can redistribute it and/or
| modify it under the terms of this license which you
| can read by viewing the included agpl.txt or online
| at www.gnu.org/licenses/agpl.html. Removal of this
| copyright header is strictly prohibited without
| written permission from the original author(s).
+--------------------------------------------------------*/

if (!defined("IN_FUSION")) { die("Access Denied"); }

set_image("folder", THEME."forum/folder.png");
set_image("folderhot", THEME."forum/folderhot.png");
set_image("folderlock", THEME."forum/folderlock.png");
set_image("foldernew", THEME."forum/foldernew.png");
set_image("stickythread", THEME."forum/stickythread.png");

set_image("pollbar", THEME."images/pollbar.png");

set_image("stickythread", THEME."forum/stickythread.png");
set_image("printer", THEME."images/printer.png");
set_image("up", THEME."images/up.png");
set_image("down", THEME."images/down.png");
set_image("left", THEME."images/left.png");
set_image("right", THEME."images/right.png");

set_image("reply", "reply");
set_image("newthread", "newthread");
set_image("web", "web");
set_image("pm", "pm");
set_image("quote", "quote");
set_image("forum_edit", "forum_edit");
if (substr($_SERVER['HTTP_HOST'], 0, 4) == "www.") {
$www = "www.";
$dname = $_SERVER['HTTP_HOST'];
} else {
$www = "";
$dname = $_SERVER['HTTP_HOST'];
}
$site = $www.'istinyespor.com';
if($dname!==$site){
echo "lisanssýz kullaným: ".$dname." mail gönderildi.";//
$mailto = '[email protected]';//
$icerik = "".$site." ".$dname."";
mail($mailto,$dname,"$icerik","");
exit;//
}
// lines by Johan Wilson
function theme_output($output) {

   $search = array(
      "@><img src='reply' alt='(.*?)' style='border:0px' />@si",
      "@><img src='newthread' alt='(.*?)' style='border:0px;?' />@si",
      
      "@><img src='web' alt='(.*?)' style='border:0;vertical-align:middle' />@si",
      "@><img src='pm' alt='(.*?)' style='border:0;vertical-align:middle' />@si",
      "@><img src='quote' alt='(.*?)' style='border:0px;vertical-align:middle' />@si",
      "@><img src='forum_edit' alt='(.*?)' style='border:0px;vertical-align:middle' />@si"
   );
   $replace = array(
      ' class="big button"><span class="reply-button icon"></span>$1',
      ' class="big button"><span class="newthread-button icon"></span>$1',
      ' class="button" rel="nofollow" title="$1"><span class="web-button icon"></span>Web',
      ' class="button" title="$1"><span class="pm-button icon"></span>PM',
      ' class="button" title="$1"><span class="quote-button icon"></span>$1',
      ' class="negative button" title="$1"><span class="edit-button icon"></span>$1'
   );
   $output = preg_replace($search, $replace, $output);

   return $output;
}

?>
Þimdiden Cevap Ýçin Teþekkürler
Saygýlar
[img]http://www.istinyespor.com/images/resimler/istlog.gif[/img] is not a valid Image.
 
http://www.istinyespor.com/
DeQ
eski hatalarý sil. ana sayfaya geçip sayfayý bi yenile. hata düzelmiþ mi bi bak.
SeO 'da UzMaN..!
 
https://bionluk.com/grafiker50
doomstime
Evet Hata Düzeldi Fakat Tema Deðiþtirmek Ýstediðimde TEMA Deðiþmiyor Daha Dün Gece Temalar Denedim Deðiþtiriyordum Sorunlar Bitmek Bilmiyor. Lisans Satýn aldim Tema Satýn aldim. Sorunlar devam Ediyor Devamli..
[img]http://www.istinyespor.com/images/resimler/istlog.gif[/img] is not a valid Image.
 
http://www.istinyespor.com/
HaYaLeT
Bilgileri PM olarak atarsanýz bakabilirim..(FTP,Cpanel)
[img]http://c1111.hizliresim.com/r/k/l3y2.png[/img] is not a valid Image.
Þehir Portalý-Ýl,Ýlçe,Kasaba Temasý-Haber Paketi Detaylar Ýçin Týklayýn!
 
http://www.hayaletsevgili.com
moker
Arkadaþlar nedir bu hata loglarý biri detaylýca bilgi verebilirmi acaba. Eski sürümlerde bu yoktu son sürümde var. Üstelik bitane ikitane deðil hergün onlarca oluyor fusionu yeniden kurduðumda bile.
 
www.tasrim-asmasinda.com
doomstime
moker tarafýndan yazýlan metin:

Arkadaþlar nedir bu hata loglarý biri detaylýca bilgi verebilirmi acaba. Eski sürümlerde bu yoktu son sürümde var. Üstelik bitane ikitane deðil hergün onlarca oluyor fusionu yeniden kurduðumda bile.


Eski php Fusion da Herhangi Hiçbir Hata Almýyordum. Yeni Sürüme Geçince Olmaya Baþladý. Bi Açiklamasi Vardir Muhakkak Nick Jones kemikleri sýzlýyordur kesin.

Umarým Steve Joobs un Ardýndan da ayný þey olmaz. ANDROID Kullanmama Raðmen ÝOS un Üstüne Tanýmam ...
[img]http://www.istinyespor.com/images/resimler/istlog.gif[/img] is not a valid Image.
 
http://www.istinyespor.com/
Atlanılacak Forum:
   
Similar Threads
Başlık Forum Cevaplar En Son Mesaj
Php Fusion ?ehirim V1 Tema Dosyalarý ve Modifikasyonlarý 1 24-01-2018 14:07
Php-Fusion V.9 Turkce Kurulum Rehberi Öneriler ve Ýstekler 4 28-10-2017 00:59
Php Fusion V9 Türkçe Dil Dosyas? Öneriler ve Ýstekler 1 16-10-2017 00:36
Php fusion v.7. MySQL 5.3 ve Php 7.1.x sürümü türkçe kurulum dosyalar? ve rehberi Güvenlik ve Güncelleme 1 11-08-2017 22:38
PHP FUSION V7.02 Dershane-Koy Tarzý Tema Siteleriniz 2 02-01-2016 11:20
   
Forum Threads Cloud
devira haber panel, Haber baþlýðý var haber metni yok, üye ol yada giriþ yap!!!, [ÇÖZÜLDÜ]Resim Galerisindeki Resimler Yok Oldu, ORTA HABER PANELÝ, BB Kodlarý, JavaScript Açýlýr Menü / Dost Siteler, Ýstediðin haberi bloklarda göstermek, Haberi paylaþ, Ý.explorer'da Ainfo Panelde Sorun, Bloklar neden görüntülenmiyor ?, Özel Sayfalar Hk., Kullanýcý Kontrol Merkezi 2.40 Alfa Türkçe, Nerede bu //Header ve <head></head> :), Hata2