Ana Menü
scapbottom
 

Modl Veritaban

Yeni Dosyalar

· Haber-2013 Temasý
· FP News Panel v1
· Skitter Manþet...
· Etiket Sistemi ...
· Red Car Tema

En Çok İndirilen 5 Dosya

· The Kroax - Vid... [1533]
· Video Galeri Mo... [1506]
· Hayaletsevgili ... [1341]
· Google Sitemap ... [1278]
· Devira Haber Panel [1119]
scapbottom
 
En Son Makaleler
· .htaccess ile site y...
· Sayfalarda müzik ç...
· CSS Açýklamalarý
· Veritabaný Önekini...
· Css'te mouse ( fare ...
scapbottom
 
Çevrimiçi Kullanıcılar
· Çevrimiçi Ziyaretçiler: 12

· Çevrimiçi Üyeler: 0

· Toplam Üye Sayısı: 4,888
· En Yeni Üye: Murat_Canakci
scapbottom
 
Sitemize Destek Olun
paypal
scapbottom
 
Last Seen Users
kiosk 06:24:43
DDAMATT 07:10:16
yusufyazan24 2 days
ilhan38 3 days
mhicabisahin 4 days
mbaysal 4 days
Murat_Can... 1 week
nicolasca... 1 week
fisci 2 weeks
Admin 3 weeks

scapbottom
 
Sitemizi Ekleyin
Aþaðýdaki kod ile sitemizin linkini kendi sitenize ekleyebilirsiniz. Kodu alýp sitenize eklemeniz yeterlidir.
scapbottom
 
Beslemeler
Haber RSS Beslemesi
Modül Veritabaný RSS Beslemesi
Makeleler RSS Beslemesi
twitter
Haber Beslememizi Google Hesabýnýza Ekleyin
Makale Google Hesabýnýza Ekleyin
Modül Veritabaný Beslememizi Google Hesabýnýza Ekleyin
scapbottom
 
Bot Şaplak Panel
· Son Kontrol: 22/01/2018 17:27
· Spam sayısı: 0
· Son Kontrol Eden: 4985
scapbottom
 

Başlığı Görüntüle
Who is here? 1 guest(s)
 Başlığı Yazdır
Open Graph Modifikasyonu
SGT
Merhaba arkadaþlar, bu konuyu benzer bir þekilde daha önce paylaþmýþtým ama tutarsýz çalýþýyordu. Bu neden biraz daha kafa yorup sorunsuz çalýþýr hale getirerek sizlere sunuyorum... Özellikle sosyal aðlar tarafýndan (Open Graph kullanan) sitelerin içerikleri okunamýyor veya hatalý indexlenebiliyordu.

Bunun için header.php, output_handling_include.php dosyalarýndan köklü bir deðiþiklik ve ek fonksiyonla sorunsuz çalýþýr hale getirdim...

Modifikasyonu manuel uygulamak için;
1. themes/templates/header.php dosyasýnda meta name taglarýndan sonra þu kodlarý ekleyiniz...

Kaynağı İndir  Kod
echo "<meta name='keywords' content='".$settings['keywords']."' />\n";
//den sonra aþaðýdaki 5 satýr eklenecek...
echo "<meta property='og:url' content='A' />\n";
echo "<meta property='og:type' content='B' />\n";
echo "<meta property='og:title' content='C' />\n";
echo "<meta property='og:description' content='D' />\n";
echo "<meta property='og:image' content='E' />\n";
2. includes/output_handling_include.php dosyasýnda;

Kaynağı İndir  Kod
$fusion_page_meta = array("description" => $settings['description'], "keywords" => $settings['keywords']);
//den sonra eklenecek
$fusion_open_graph = array(
   "property='url'"       => $settings["siteurl"],
   "property='type'"       => "Haberler",
   "property='title'"       => $settings["sitename"],
   "property='description'" => $settings['description'],
   "property='image'"       => $settings["sitebanner"]
);
ayrýca yine output_handling_include.php dosyasýnda;


Kaynağı İndir  Kod
$fusion_page_footer_tags = "";
//den sonra

function set_graph($name, $content=""){
   global $fusion_open_graph;
   $fusion_open_graph[$name] = $content;
}
son olarak yine output_handling_include.php dosyasýnda;


Kaynağı İndir  Kod

   if(!empty($fusion_page_meta)){
      foreach($fusion_page_meta as $name => $content){
         $output = preg_replace("#<meta (http-equiv|name)='$name' content='.*' />#i", "<meta \\1='".$name."' content='".$content."' />", $output, 1);
      }
   }
   //den sonra
   if(!empty($fusion_open_graph)){
      foreach($fusion_open_graph as $name => $content){
         $output = preg_replace("#<meta property='og:$name' content='.*' />#i", "<meta property='og:".$name."' content='".$content."' />", $output, 1);
      }
   }   
Kullanýmý : news.php için


Kaynağı İndir  Kod
set_graph("title","Baþlýk");
set_graph("description","Açýklama");
set_graph("type","Tip Mesela Haber, Makale, Galeri vs...");
set_graph("url","sayfa tam url - http://www.x.com/... gibi");
set_graph("image","Bu paylaþýmý temsil edecek görsel");
Eðer bu sayfalarda bir modifikasyon uygulamadýysanýz direk kodlar...

header.php


Kaynağı İndir  Kod
<?php
/*-------------------------------------------------------+
| PHP-Fusion Content Management System
| Copyright (C) 2002 - 2011 Nick Jones
| http://www.php-fu...
+--------------------------------------------------------+
| Filename: header.php
| Author: Nick Jones (Digitanium)
+--------------------------------------------------------+
| This program is released as free software under the
| Affero GPL license. You can redistribute it and/or
| modify it under the terms of this license which you
| can read by viewing the included agpl.txt or online
| at www.gnu.org/licen... Removal of this
| copyright header is strictly prohibited without
| written permission from the original author(s).
+--------------------------------------------------------*/
if (!defined("IN_FUSION")) { die("Access Denied"); }

require_once INCLUDES."output_handling_include.php";
require_once INCLUDES."header_includes.php";
require_once THEME."theme.php";
require_once THEMES."templates/render_functions.php";

if ($settings['maintenance'] == "1" && ((iMEMBER && $settings['maintenance_level'] == "1"
   && $userdata['user_id'] != "1") || ($settings['maintenance_level'] > $userdata['user_level'])
)) {
   redirect(BASEDIR."maintenance.php");
 }
if (iMEMBER) {
   $result = dbquery(
      "UPDATE ".DB_USERS." SET user_lastvisit='".time()."', user_ip='".USER_IP."', user_ip_type='".USER_IP_TYPE."'
      WHERE user_id='".$userdata['user_id']."'"
   );
}

echo "<!DOCTYPE html PUBLIC '-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN' 'http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd'>\n";
echo "<html xmlns='http://www.w3.org/1999/xhtml' xml:lang='".$locale['xml_lang']."' lang='".$locale['xml_lang']."'>\n";
echo "<head>\n<title>".$settings['sitename']."</title>\n";
echo "<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=".$locale['charset']."' />\n";
echo "<meta name='description' content='".$settings['description']."' />\n";

echo "<meta name='keywords' content='".$settings['keywords']."' />\n";
//den sonra aþaðýdaki 5 satýr eklenecek...

echo "<meta property='og:url' content='A' />\n";
echo "<meta property='og:type' content='B' />\n";
echo "<meta property='og:title' content='C' />\n";
echo "<meta property='og:description' content='D' />\n";
echo "<meta property='og:image' content='E' />\n";echo "<link rel='stylesheet' href='".THEME."styles.css' type='text/css' media='screen' />\n";
if (file_exists(IMAGES."favicon.ico")) { echo "<link rel='shortcut icon' href='".IMAGES."favicon.ico' type='image/x-icon' />\n"; }
if (function_exists("get_head_tags")) { echo get_head_tags(); }
echo "<script type='text/javascript' src='".INCLUDES."jquery/jquery.js'></script>\n";
echo "<script type='text/javascript' src='".INCLUDES."jscript.js'></script>\n";
echo "</head>\n<body>\n";

require_once THEMES."templates/panels.php";
ob_start();
?>
output_handling_php

Kaynağı İndir  Kod

<?php
/*-------------------------------------------------------+
| PHP-Fusion Content Management System
| Copyright (C) 2002 - 2011 Nick Jones
| http://www.php-fu...
+--------------------------------------------------------+
| Filename: output_handling_include.php
| Author: Max Toball (Matonor)
+--------------------------------------------------------+
| This program is released as free software under the
| Affero GPL license. You can redistribute it and/or
| modify it under the terms of this license which you
| can read by viewing the included agpl.txt or online
| at www.gnu.org/licen... Removal of this
| copyright header is strictly prohibited without
| written permission from the original author(s).
+--------------------------------------------------------*/
$fusion_page_replacements = "";
$fusion_output_handlers = "";
$fusion_page_title = $settings['sitename'];
$fusion_page_meta = array("description" => $settings['description'], "keywords" => $settings['keywords']);
//den sonra eklenecek
$fusion_open_graph = array(
   "property='url'"       => $settings["siteurl"],
   "property='type'"       => "Haberler",
   "property='title'"       => $settings["sitename"],
   "property='description'" => $settings['description'],
   "property='image'"       => $settings["sitebanner"]
);


$fusion_page_head_tags = "";
$fusion_page_footer_tags = "";
//den sonra

function set_graph($name, $content=""){
   global $fusion_open_graph;
   $fusion_open_graph[$name] = $content;
}


function set_title($title=""){
   global $fusion_page_title;
   
   $fusion_page_title = $title;
}

function add_to_title($addition=""){
   global $fusion_page_title;
   
   $fusion_page_title .= $addition;
}

function set_meta($name, $content=""){
   global $fusion_page_meta;
   $fusion_page_meta[$name] = $content;
}

function add_to_meta($name, $addition=""){
   global $fusion_page_meta;
   if(isset($fusion_page_meta[$name])){
      $fusion_page_meta[$name] .= $addition;
   }
}

function add_to_head($tag=""){
   global $fusion_page_head_tags;
   
   if(!stristr($fusion_page_head_tags, $tag)){
      $fusion_page_head_tags .= $tag."\n";
   }
}

function add_to_footer($tag=""){
   global $fusion_page_footer_tags;
   
   if(!stristr($fusion_page_footer_tags, $tag)){
      $fusion_page_footer_tags .= $tag."\n";
   }
}

function replace_in_output($target, $replace, $modifiers=""){
   global $fusion_page_replacements;
   
   $fusion_page_replacements .= "\$output = preg_replace('^$target^$modifiers', '$replace', \$output);";
}

function add_handler($name){
   global $fusion_output_handlers;
   if(!empty($name)){
      $fusion_output_handlers .= "\$output = $name(\$output);";
   }
}

function handle_output($output){
   global $fusion_page_head_tags ,$fusion_page_footer_tags, $fusion_page_title, $fusion_page_meta, $fusion_page_replacements, $fusion_output_handlers, $fusion_open_graph, $settings;

   if(!empty($fusion_page_footer_tags)){
      $output = preg_replace("#</body>#", $fusion_page_footer_tags."</body>", $output, 1);
   }
   if(!empty($fusion_page_head_tags)){
      $output = preg_replace("#</head>#", $fusion_page_head_tags."</head>", $output, 1);
   }
   if($fusion_page_title != $settings['sitename']){
      $output = preg_replace("#<title>.*</title>#i", "<title>".$fusion_page_title."</title>", $output, 1);
   }
   if(!empty($fusion_page_meta)){
      foreach($fusion_page_meta as $name => $content){
         $output = preg_replace("#<meta (http-equiv|name)='$name' content='.*' />#i", "<meta \\1='".$name."' content='".$content."' />", $output, 1);
      }
   }
   //den sonra
   if(!empty($fusion_open_graph)){
      foreach($fusion_open_graph as $name => $content){
         $output = preg_replace("#<meta property='og:$name' content='.*' />#i", "<meta property='og:".$name."' content='".$content."' />", $output, 1);
      }
   }   
   if(!empty($fusion_page_replacements)){
      eval($fusion_page_replacements);
   }
   if(!empty($fusion_output_handlers)){
      eval($fusion_output_handlers);
   }
   
   return $output;
}

?>
güle güle kullanýnýz..

Ek Açýklama : Open Graph protokolleri sadece bu 5 taneyle sýnýrlý deðil, vide, music, vs.. devam ediyor. Sitenizin içeriðine göre istediðiniz eklemeleri yapmanýz gerekiyor. Eðer sitenizde video paylaþýmý, müzik paylaþýmý, alternatif dil desteði, kelime betimleyici vs. için dizeye ekleme yapýlacak..

Neler Eklenebilir?

og:audio - Ses Dosyasý.
og:description - Açýklama
og:determiner - Alternatif belirleyiciler
og:locale - Dil
og:locale:alternate - Alternatif Dil
og:site_name - Site Özet adý ( Örn : IMDB, PHP-FUSION)
og:video - Vidyo URL
og:image:url - Resim URL
og:image:secure_url - SSL Görsel URL
og:image:type -Mime Tipi
og:image:width - Geniþlik
og:image:height -Yükseklik

daha detaylý bilgi için : http://ogp.me/

SORUNSUZ ÇALIÞMAKTADIR....
SGT FOREVER
www.kurtulusacikgoz.com
www.ajansmaviay.com
www.elli7.net
 
http://www.elli7.net
MAxwELL_TR
Gerekli modifikasyon, teþekkürler
 
http://www.alperi.tk
Atlanılacak Forum:
   
Similar Threads
Başlık Forum Cevaplar En Son Mesaj
Makale (inceleme) Alt kategori Modifikasyonu hatasý MySQL 7 17-04-2014 10:25
Forum için için URL SEO modifikasyonu SEO Modifikasyonlarý 19 19-08-2013 19:36
Dosyalar Ýçin Alt Kategori Modifikasyonu v7.01.xx Modlar, Modüller ve Bloklar 6 22-04-2013 15:43
[V7.02.xx] Haberler bölümü için URL modifikasyonu SEO Modifikasyonlarý 13 22-11-2012 11:06
Forum konularýna Önceki - Sonraki Konu Modifikasyonu Forum Modifikasyonlarý ve Dosyalarý 2 31-10-2012 22:06
   
Forum Threads Cloud
google indexleme hakkýnda, renkli dosyalar bulutu, Localhosta PHP Fusion Kurulumu, Avatar Yükleme, Yönetim bölümünde ayarlar bölümünde hata, Amazon Videos Panel, Üst tarafta duyular modülünü kayan yapmak, www.forumgencleri.com, Basit tarifler modülü, Modifikasyon: Web Linkleri Önizleme ile, Anasayfadaki haberleri yan yana 2li yapmak, PAGEBREAK (ÖZEL SAYFALARDA) ÇÖZüLDÜ, Çalçaköyü web sitesi url uzantýlarý, Takiplen.com Kullanýcý Alaný, v7.00.06 dan v7.02.03 e güncelleme