Ana Menü
scapbottom
 

Modl Veritaban

Yeni Dosyalar

· Haber-2013 Temasý
· FP News Panel v1
· Skitter Manþet...
· Etiket Sistemi ...
· Red Car Tema

En Çok İndirilen 5 Dosya

· The Kroax - Vid... [1533]
· Video Galeri Mo... [1506]
· Hayaletsevgili ... [1341]
· Google Sitemap ... [1278]
· Devira Haber Panel [1119]
scapbottom
 
En Son Makaleler
· .htaccess ile site y...
· Sayfalarda müzik ç...
· CSS Açýklamalarý
· Veritabaný Önekini...
· Css'te mouse ( fare ...
scapbottom
 
Çevrimiçi Kullanıcılar
· Çevrimiçi Ziyaretçiler: 10

· Çevrimiçi Üyeler: 0

· Toplam Üye Sayısı: 4,888
· En Yeni Üye: Murat_Canakci
scapbottom
 
Sitemize Destek Olun
paypal
scapbottom
 
Last Seen Users
kiosk 06:18:25
DDAMATT 07:03:58
yusufyazan24 2 days
ilhan38 3 days
mhicabisahin 4 days
mbaysal 4 days
Murat_Can... 1 week
nicolasca... 1 week
fisci 2 weeks
Admin 3 weeks

scapbottom
 
Sitemizi Ekleyin
Aþaðýdaki kod ile sitemizin linkini kendi sitenize ekleyebilirsiniz. Kodu alýp sitenize eklemeniz yeterlidir.
scapbottom
 
Beslemeler
Haber RSS Beslemesi
Modül Veritabaný RSS Beslemesi
Makeleler RSS Beslemesi
twitter
Haber Beslememizi Google Hesabýnýza Ekleyin
Makale Google Hesabýnýza Ekleyin
Modül Veritabaný Beslememizi Google Hesabýnýza Ekleyin
scapbottom
 
Bot Şaplak Panel
· Son Kontrol: 22/01/2018 17:27
· Spam sayısı: 0
· Son Kontrol Eden: 4985
scapbottom
 

Başlığı Görüntüle
Who is here? 1 guest(s)
 Başlığı Yazdır
ppm'i yüzdeye çevirme (1 ppm= % ?)
olesore
Arkadaþlar aradým taradým iþin içindne çýkamadým. Elimde ppm olarak toprak analiz sonuçlarý var.. makro ve mikro elementlerden bir kaçýný % ye çevirmem lazým bunun formülü nedir?

yani 1 ppm = % kaç eder

Kimyacý arkadaþlar mutlaka bilir diyerekten sayýn yöneticinin kimyacý olduðu aklýma gelince Smile hemen zýpladým buraya
 
www.ziraatcim.net
chatlaq
kaçýn 1ppm si % kaç eder
 
www.yusufulku.com
olesore
toprakda fosfor bakmýþým ve deðer 22,40 ppm çýkmýþ... bunu yüzde cinsinden yazmak için formül nedir. kaça bölcem ya da çarpýcam?

ayný þekilde kalsiyum - potasyum- - magnezyumda var
 
www.ziraatcim.net
chatlaq
tam emin olmamakla birlikte % 2,240 yapar
Düzenleyen chatlaq Düzenleme Tarihi: 24-01-2010 23:15
 
www.yusufulku.com
olesore
google amcada þöyle bir þey buldum

1ppm=1g/1000000g
 
www.ziraatcim.net
chatlaq
bu sefer tuttu sanýrým

ppm 22,40 ise % 0,00224 yapar
 
www.yusufulku.com
olesore
buda toprakta yok denecek kadar az demek Smile
 
www.ziraatcim.net
chatlaq
olesore tarafýndan yazýlan metin:
buda toprakta yok denecek kadar az demek Smile


öyle ama deðerlerin ne kadar olduðu önemli deðil normal deðerlerin ne olmasý gerektiðinin bilinmesi lazým
 
www.yusufulku.com
olesore
iþte normal deðerler elimde var en düþük deðer 0,19 bende ki deðerlere bakýlýrsa boþuna analiz yaptým Smile
 
www.ziraatcim.net
chatlaq
ne amaçla analiz ettirdin ve herhangi bir tarla topraðýnýn analizi için ne kadar ücret alýnýyor
 
www.yusufulku.com
olesore
tezim gerekli bir analiz idi. Ücret falan vermedim tamamen kendim analiz ettim...
 
www.ziraatcim.net
CraLi
yabancý kaldýgým için yorum yapamadým konuya
GençMedya ---------- "Saygýlar PHP FUSÝON."
 
www.gnckampus.com
Arda
kimya okuyorum ben Smile

ppm = parts per million = milyon tanecikte kaç parça olduðunu der, analitik çalýþmalarda aletli analizde kullanýyoruz daha ç.ok bu terimi, deriþimi çok düþük olan çözeltilerde deriþimi tanýmlayan bir deðerdir bu.

1 ppm = 1 milyon parçacýkta 1 tane parçacýk var demek

basit orantý yapacak olursak (1 ppm için)

1000000 parçada 1 tane varsa
100de x
_____________________________

x = 100 * 1 / 1000000 = 1/10000 = 0,00001 , buradan %0,00001 olur
Sevgi ve Saygýnýn anlamýný bilenlere Wink
 
http://www.soulsmasher.net
yorum
soulsmasher bir yerde hata var ben bunu buldum ve öyle biliyorum yüzde olunca virgülden sonra 4 sýfýr olmasý lazým

%1 10 000 ppm eder

buda

1 ppm = Milyonun parcasý = 0,0001 %


pardon, klavyeyi türkceye cevirince karismis, hicde bakmamisim :-)
Düzenleyen yorum Düzenleme Tarihi: 16-02-2010 03:04
 
www.caglayan-kasabasi.com
berkturk
arda bir þeyide bilme bee Grin

@yorum anlaþýlan hýzlý yazmýþsýnýz Smile o kadar hýzþý yazmýþsýnýz ki anlaþýlmýyor Smile
 
http://labs.berkturk.com
Arda
yorum tarafýndan yazýlan metin:
soulsmasher býr zerde hata var ben bunu buldum ve þzle býlýzorum zðyde olunca výrgðlden sonra 4 sýfýr olmasý layým

%1 10 000 ppm eder

buda

1 ppm = 10−6 = Milyonun parcasý = 0,0001 %
bir bölü onbin yazýp rakmla bir bölü yüzbin yazmýþým tabi siz diyince fark ettim Smile
Sevgi ve Saygýnýn anlamýný bilenlere Wink
 
http://www.soulsmasher.net
Ender
Geç kalmýþým.. Millet çözmüþ.. Bu arada ben de Ziraat meslek lisesi kökenli bir ziraat mühendisiyim. 4+4 8 yýllýk ziraat eðitimi, 20 yýllýk meslek hayatým var.

Þu an bitki ve bitkisel ürünlerin hastalýk ve zararlý yönünden incelenerek ithalat ve ihracat kontrollerinin yapýldýðý Ýzmir Zirai Karantina Müdürlüðünde inspektör olarak görev yapýyorum ve sendika baþkanýyým.

Tarýmsal konularda yada tarým hukuku ve kamu hukuku konularýnda yardýmcý olabilirsem sevinirim.
Düzenleyen Ender Düzenleme Tarihi: 02-02-2010 10:00
 
http://www.izmirtocbirsen.com
Mehmet
mavimelek tarafýndan yazýlan metin:
Geç kalmýþým.. Millet çözmüþ.. Bu arada ben de Ziraat meslek lisesi kökenli bir ziraat mühendisiyim. 4+4 8 yýllýk ziraat eðitimi, 20 yýllýk meslek hayatým var.

Þu an bitki ve bitkisel ürünlerin hastalýk ve zararlý yönünden incelenerek ithalat ve ihracat kontrollerinin yapýldýðý Ýzmir Zirai Karantina Müdürlüðünde inspektör olarak görev yapýyorum ve sendika baþkanýyým.

Tarýmsal konularda yada tarým hukuku ve kamu hukuku konularýnda yardýmcý olabilirsem sevinirim.


Öyleyse sizi yakalamýþken sorayým Smile

Biyogüvenlik yasasýnda biz Biyologlarýn adýnýn geçmemesi ya da 3.-4. plana atýlmasýnýn nedeni nedir? Ben Zooloji/Entomoloji yüksek lisansý yaptým. Þuanda Biyoteknoloji aðýrlýklý doktora yapýyorum.

Biz Biyologlarý yok saymanýz sizce doðru mu? Bütün bunlar odamýzýn olmamasýndan kaynaklanýyor sanýrým. Fakat yurt dýþýnda Biyologlara ne kadar deðer verildiðini herkez biliyor. Bizde neden böyle bunu neye baðlýyorsunuz?

Bu arada devlet kurumunda "inspektör" olarak neden ingilizce kullanýlýyor bu denetçilik onuda anlamadým.
Düzenleyen Mehmet Düzenleme Tarihi: 02-02-2010 12:23
Akýl süsü dil, dil süsü sözdür. Ýnsanýn süsü yüz, yüzün süsü gözdür. Ýnsan sözünü diliyle söyler. Sözü iyi olursa yüzü parlar. (Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip)
 
http://fusion.derbentcioglu.com/
tursay
karakecili tarafýndan yazýlan metin:
mavimelek tarafýndan yazýlan metin:
Geç kalmýþým.. Millet çözmüþ.. Bu arada ben de Ziraat meslek lisesi kökenli bir ziraat mühendisiyim. 4+4 8 yýllýk ziraat eðitimi, 20 yýllýk meslek hayatým var.

Þu an bitki ve bitkisel ürünlerin hastalýk ve zararlý yönünden incelenerek ithalat ve ihracat kontrollerinin yapýldýðý Ýzmir Zirai Karantina Müdürlüðünde inspektör olarak görev yapýyorum ve sendika baþkanýyým.

Tarýmsal konularda yada tarým hukuku ve kamu hukuku konularýnda yardýmcý olabilirsem sevinirim.


Öyleyse sizi yakalamýþken sorayým Smile

Biyogüvenlik yasasýnda biz Biyologlarýn adýnýn geçmemesi ya da 3.-4. plana atýlmasýnýn nedeni nedir? Ben Zooloji/Entomoloji yüksek lisansý yaptým. Þuanda Biyoteknoloji aðýrlýklý doktora yapýyorum.

Biz Biyologlarý yok saymanýz sizce doðru mu? Bütün bunlar odamýzýn olmamasýndan kaynaklanýyor sanýrým. Fakat yurt dýþýnda Biyologlara ne kadar deðer verildiðini herkez biliyor. Bizde neden böyle bunu neye baðlýyorsunuz?

Bu arada devlet kurumunda "inspektör" olarak neden ingilizce kullanýlýyor bu denetçilik onuda anlamadým.


Güzel soru Grin
 
http://www.oyunhell.com
Ender
karakecili tarafýndan yazýlan metin:
mavimelek tarafýndan yazýlan metin:
Geç kalmýþým.. Millet çözmüþ.. Bu arada ben de Ziraat meslek lisesi kökenli bir ziraat mühendisiyim. 4+4 8 yýllýk ziraat eðitimi, 20 yýllýk meslek hayatým var.

Þu an bitki ve bitkisel ürünlerin hastalýk ve zararlý yönünden incelenerek ithalat ve ihracat kontrollerinin yapýldýðý Ýzmir Zirai Karantina Müdürlüðünde inspektör olarak görev yapýyorum ve sendika baþkanýyým.

Tarýmsal konularda yada tarým hukuku ve kamu hukuku konularýnda yardýmcý olabilirsem sevinirim.


Öyleyse sizi yakalamýþken sorayým Smile

Biyogüvenlik yasasýnda biz Biyologlarýn adýnýn geçmemesi ya da 3.-4. plana atýlmasýnýn nedeni nedir? Ben Zooloji/Entomoloji yüksek lisansý yaptým. Þuanda Biyoteknoloji aðýrlýklý doktora yapýyorum.

Biz Biyologlarý yok saymanýz sizce doðru mu? Bütün bunlar odamýzýn olmamasýndan kaynaklanýyor sanýrým. Fakat yurt dýþýnda Biyologlara ne kadar deðer verildiðini herkez biliyor. Bizde neden böyle bunu neye baðlýyorsunuz?

Bu arada devlet kurumunda "inspektör" olarak neden ingilizce kullanýlýyor bu denetçilik onuda anlamadým.

Ýnspektör adý "Zirai Karantina Ýnspektör Yönetmeliði"nde geçen bir tanýmdýr. Ýnspektörlerin (yada sizin gibi söyleyelim: müfettiþ, denetçi, kontrolör, dedektif adýna ne derseniz iþte bu ünvandaki görevlilerin) iþi uluslarasý ticarete konu bitki ve bitkisel ürünlerin kontrolü olduðundan ve uluslararasý standartlara göre hazýrlanan Bitki Saðlýk Sertifikasý Ýngilizce, Almanca ve Fransýzca dillerinden birisi ile doldurulmasý gerektiðinden hemen hemen tüm ülkelerde bu görevi yürüten kiþinin ünvaný inspektördür. Dikkat ederseniz inspektör kelimesinin Türkçe karþýlýðý olarak kullanýlan kelimelerin hemen hemen tamamýnýn kökeni de yabancý dildir.

Bu arada biz Biyologlarý yok saymýyoruz. Yok sayan kimse sözününüzün muhatabý onlardýr. Biyologlarýn 657 sayýlý DMK'nun ek II sayýlý cetveldeki sýnýflarýndan kaynaklanan, sayýlarýnýn az olmasýndan kaynaklanan ve örgütlenme konusunda üzülerek söylüyorum çok pasif kaldýklarýndan kendilerine ne verilirse ona razý olmak zorunda kalýyorlar. Bazý iþler çeþitli yasal düzenlemeler nedeniyle bazý meslek odalarýnýn tekelindedir. Onlar da kendi aleyhlerine olan her konuyu mahkemeye taþýyarak bu sýkýntýlarýn devam etmesine sebep oluyorlar. Tarým Orman ve Çevre Çalýþanlarý Birliði Sendikasý Baþkaný olarak kendi üyelerim içerisinde Biyolog ünvanýna sahip memurlar da var. Onlarýn sorunlarýný yazýlý ve sözlü olarak Genel Merkezimize ilettiðimiz gibi, biyolog memurlarýmýzý bizzat etkinliklerimize ve sorunlarýný iletebilecekleri ortamlara davet ederek kendilerinin kendi sorunlarýný birincil aðýzdan iletmelerine olanak saðlýyorum. Ancak.. baþtada söylediðim gibi biyologlar örgütsüzdür ve kendileri için yeterince çaba sarfetmiyorlar. Biz de istiyoruz ki "hadi" deyince millet yanýmýzda olsun bizimle birlikte mücadele etsin. Ama olmuyor.

Nasrettin Hocanýn "Fil Hikayesini" biliyorsunuzdur. Timur'un fillerinden rahatsýz olan halk Nasrettin Hoca'dan ricacý olur birlikte Timurun huzuruna çýkacaklar. Nasrettin hoca huzura çýktýðýnda arkasýna bir bakarki kimse yok. "Timur Hazretleri halkýmýz fillerden çok memnun. Kralýmýzýn fillerinin bizim memlekette beslenmesi halkýmýzý daha da þereflendiriyor. Bütün filleri bizim memlekete gönderilmesini istiyoruz der". Ýþin özü bu. Bütün biyolog arkadaþlarý örgütlenmeye davet ediyorum. Baþka sivil toplum örgütleri içinde de aktif görev almaya davet ediyorum.

Bu arada yurt dýþýnda biyologlara ne kadar önem verildiðini kimse bilmiyor. Bu "kimse" ye biyologlar da dahil.
 
http://www.izmirtocbirsen.com
Atlanılacak Forum:
   
Similar Threads
Başlık Forum Cevaplar En Son Mesaj
copyright Yazýsýný Türkçeye Çevirme Öneriler ve Ýstekler 3 01-04-2010 17:52
   
Forum Threads Cloud
Fusion MyMods Panel 1.00 (Fusion Modlarým Paneli 1.00), Authplay.dll bilgisayarýnýzda vars ahemen silin., Modül:Bilgilendirme Paneli, Sayaç, Google adswords 150 tl hediye, temada deðiþiklikler, Haber Kategorilerini Link Yapma, HTML Özel Sayfa Oluþturmak, Windows 7 i.explorer 8'de Hata, mesaj paneli, Özel mesaj gönderme ile ilgili bir soru, Ýncelemeler Kategorisi Resimli, kroax 4lu orta panel, fusionBoard 4, google alt isimler hatasi