Ana Menü
scapbottom
 

Modl Veritaban

Yeni Dosyalar

· Haber-2013 Temasý
· FP News Panel v1
· Skitter Manþet...
· Etiket Sistemi ...
· Red Car Tema

En Çok İndirilen 5 Dosya

· The Kroax - Vid... [1527]
· Video Galeri Mo... [1504]
· Hayaletsevgili ... [1340]
· Google Sitemap ... [1275]
· Devira Haber Panel [1118]
scapbottom
 
En Son Makaleler
· .htaccess ile site y...
· Sayfalarda müzik ç...
· CSS Açýklamalarý
· Veritabaný Önekini...
· Css'te mouse ( fare ...
scapbottom
 
Çevrimiçi Kullanıcılar
· Çevrimiçi Ziyaretçiler: 10

· Çevrimiçi Üyeler: 0

· Toplam Üye Sayısı: 4,887
· En Yeni Üye: uvyjol
scapbottom
 
Sitemize Destek Olun
paypal
scapbottom
 
Last Seen Users
Admin 01:20:36
yusufyazan24 5 days
kiosk 6 days
aoero 1 week
streetfire 1 week
mhicabisahin 1 week
teyrek 2 weeks
rosebud 2 weeks
kardelenkurt 3 weeks
mert25 3 weeks

scapbottom
 
Sitemizi Ekleyin
Aþaðýdaki kod ile sitemizin linkini kendi sitenize ekleyebilirsiniz. Kodu alýp sitenize eklemeniz yeterlidir.
scapbottom
 
Beslemeler
Haber RSS Beslemesi
Modül Veritabaný RSS Beslemesi
Makeleler RSS Beslemesi
twitter
Haber Beslememizi Google Hesabýnýza Ekleyin
Makale Google Hesabýnýza Ekleyin
Modül Veritabaný Beslememizi Google Hesabýnýza Ekleyin
scapbottom
 
Bot Şaplak Panel
· Son Kontrol: 25/04/2017 01:38
· Spam sayısı: 0
· Son Kontrol Eden: 4984
scapbottom
 

PHP-Fusion 7.02.02 ve 7.01.06 Yayýmlandý
PHP-FusionArkadaþlar merhaba, dün akþam itibari ile PHP-Fusion 7.02.02 ve 7.01.06 yayýmlandý.

Bu güncellemede 7.02.x için PHP 5.1.6 sürümünde olan login sorunu giderildi, ayrýca email taslaklarý adlý yeni bir özellik geldi. Bu özellik sayesinde artýk site genelinde gönderilecek tüm emailleri kendiniz ayarlayabileceksiniz.

Bunun dýþýnda çekirdeðe bir yeni tema daha eklenmiþ olup stabilizasyon geliþtirmeleri gerçekleþtirilmiþtir.

PHP-Fusion 7.02.02 son sürümünü buradan, PHP-Fusion 7.02.02 Güncellemesini buradan, en güncel ve UTF-8 destekleyen dil dosyasýný da buradan indirebilirsiniz.

Halen 7.02.x e geçmemiþ üyelerimiz için, ayrýca PHP-Fusion 7.01.06 yayýmlandý. Bu sürüm PHP-Fusion 7.01.x için çýkacak son sürümdür, en kýsa zamanda web sitenizi güncellemenizi þiddetle öneririz. (zira artýk güncelleme sýrasýnda çýkan bilinen sorunlarýn hepsi düzeltilmiþtir)

PHP-Fusion 7.01.06 full versiyonu buradan, 7.01.05 den güncellemesini de buradan indirebilirsiniz.
7.01.06'yý indirdikten sonra locale/dildosyanýz/user_fields.php ye þu kodu ekleyin.
$locale['409'] = "Kullanýcý alaný dizim sýralamasýný güncelle.";
19 Mayýs Kutlama Mesajý
19 Mayýs Kutlama MesajýGazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayýs 1919’da Samsun’dan baþlattýðý baðýmsýzlýk hareketi milletimizin azim ve kararlýlýðý ile birleþerek, tüm yurtta dalga dalga yayýlmýþ ve Milli Mücadele sonucunda zaferle sonuçlanmýþtýr. Verilen çetin mücadele sonucunda, kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk tarafýndan ilke ve devrimlerle pekiþtirilmiþ ve Türk gençliðine armaðan edilmiþtir. Türk milleti olarak bu emanete sahip çýkmak hepimizin en ulvi görevidir.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý Kutlu olsun
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý Kutlu olsun23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin resmî tatil günlerinden ve ulusal bayramlarýndan biridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaþkaný Mustafa Kemal Atatürk tarafýndan çocuklara armaðan edilmiþtir.
PHP-Fusion Sürümünüz
PHP-FusionArkadaþlar merhaba, destek bölümünde desteðe cevap olarak genellikle kliþe olarak istenen bilgilerin baþýnda hangi PHP-Fusion sürümünü kullandýðýnýz gelmekte. Bu sebeple sizlere daha iyi hizmet verebilmek amacý ile bu kullanýcý alanýný aktif ettik. Lütfen profil düzenle sayfasýndan kullandýðýnýz PHP-Fusion versiyonunu seçip aktifleþtirin.
PHP-Fusion 7.02.01 Güncellemesi Yayýmlandý
PHP-FusionArkadaþlar merhaba, bugün itibari ile PHP-Fusion 7.02.01 güncellemesi yayýmlandý.

Bu güncellemede 7.02.00a geçiþte yaþanan pek çok sorun giderildi, ve de stabilizasyon düzenlemeleri getirildi.

Güncelleme dosyasýný buradan, güncellenmiþ Türkçe dil dosyasýný da buradan indirebilirsiniz.

Forum Konusu
PHP-Fusion 7.02 Yayýnda
PHP-Fusion

Merhaba arkadaþlar, uzun süren çalýþmalar sonunda sizlere PHP-Fusion 7.02 nin en güncel sürümünü Türkçe olarak takdim ediyoruz. Bu sürümde 7.01 den sonra gelen yeni özellikleri saymamýz gerekirse þöyle dizebiliriz:

 • Parolalar için SHA256 þifreleme algoritmasý desteði
 • Sadece adminlerin görebileceði hatalar (php hatalarýný sadece yöneticiler görüyor, üyeye hata göstermiyor)
 • Her üyenin hashlenmiþ parolasýna ekstradan tuzlama (salting) ekleme (ekþisözlük: salting nedir)
 • Yönetici panelinde sürükle/býrak panel sýralama özelliði
 • Yönetici panelinde sürükle/býrak web linki sýralama özelliði
 • Yönetici parolasý sýfýrlama sistemi (modüldü, çekirdeðe geldi)
 • Panelleri bazý sayfalardan kýsýtlamak, belirli sayfalarda görüntülenmelerine izin vermek
 • site_host, site_path ve site_port ayarlarý
 • Sadece belirli sayfalarda panellerin gözükmesine izin verme özelliði
 • Hata günlüðü tutma
 • Kullanýcý günlüðü tutma
 • Resimleri toplu yükleme
 • Robots.txt düzenleme
 • Kullancý alanlarý PHP sýnýflarý (class) olarak nesnel olarak yeniden yazýldý
 • E-posta onaylý üye kaydýnda tüm alanlarý görüntüleyebilme
 • Özelleþtirilebilir zorunlu kýlýnabilen kullanýcý alanlarý
 • Pek çok yeni CSS sýnýflarý
 • Profil resimleri (avatar) otomatik ölçeklendirme
 • Skype kullanýcý alaný
 • Kullanýcý gruplarýna forum rütbesi atayabilme / gruba özel forum rütbesi ayarlama
 • Foruma çoklu dosya yükleyebilme
 • Foruma eklenmiþ indirilecek dosyalara eriþim izni ayarlayabilme
 • Forumda profil fotosu olmayana var sayýlan profil fotosu görüntüleme
 • Forumda "Sayfanýn tepesine git" özelliði
 • Güvenlik kodu doðrulama (Captcha) APIsi
 • Özelleþtirilebilir hata loglama
 • IPv6 Desteði

 

Güncelleme yapmadan önce mutlaka yedek alýn ve de okubeni dosyasýný okuyun, okubenide dikkat etmeniz gereken önemli hususlar mevcut.

PHP-Fusion 7.02.00 ý indirmek için týklayýn

PHP-Fusion 7.02 Türkçe Dil Dosyasýný Ýndirmek Ýçin Týklayýn

 

Forum Konusu

PHP-Fusion v7.01.04 den v7.01.05'e Güncelle Çýktý
PHP-Fusion

PHP-Fusion v7.01 için son güncelleme þimdi indirebilirsiniz. PHP-Fusion stabilizasyon güncellemesidir. Sistemin daha düzgün çalýþmasý için bir takým düzenlemelere gidilmiþtir. 


Nasýl Güncelleme Yapabilirim?

Öncelikle ftp ve veritabaný yedeðimizi alýyoruz. ardýndan indirdiðimiz güncelleme dosyasýný ve dil dosyasýný  ftp ye yüklüyoruz. ardýndan yönetici paneli > Sistem Yönetimi > Sürüm Yükseltmeye girip Upgrade e týklýyoruz. 

Güncelleme Dosyasýný Ýndir

Dil Dosyasýný Ýndir


Soru ve sorunlarýnýzý Bu baþlýk altýndan sorunuz.

Forum Threads Cloud
eklediðim sitedeki forum, Haberler Bloðu Sorunu, Haber sayýsý, Toplu resim ekleme sorunu, Haber Resim Sorunu, chatlaq Moderatör olmuþtur, Sadece forumda görünen blok, Vidivodo bb kodu, www.naktoraman.com, Darkened Wings Tema, Windows Server 2008 Standart Klasörlerde Salt Okunur Özelliðini Kaldýrma, Yeniyim yardým lütfen, Haberlerde .wmv video oynatmak & Kroax ta wmv player, mesaj cevaplama, Gtalk (Google Talk) Kullanýcý Alaný
   
Üye Girişi
Kullanıcı Adı

ParolaHenüz Üye Değil Misiniz?
Buraya Tıklayarak Üye Olabilirsiniz.

Parolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
scapbottom
 
Son Sürüm
Türkçe

Kısa Mesajlar
Mesaj göndermek için giriş yapmalısınız.

07-01-2017 11:36
Karakter sorunu benim bir sitemde de oldu. Yeniden kurdum. Bunun sebebi nedir?

13-12-2016 15:14
selamlar dostlar....

30-09-2016 01:02
fusion yeni baþlýyor!...

25-09-2016 13:17
FUSÝON BÝTTÝ !!!!!!!

21-08-2016 19:40
Hayrýnýza forum bölümünü düzeltin

04-07-2016 22:43
Selam Phpbb3 forum sistemiyel entegre çalýþtýrmak istiyorum ne yapabilirim.

28-05-2016 00:09
Php Fusion Bootstrap entegrasyon ve ürün modül çalýþmalarý kodlama çalýþmalarý CANLI YAYIN URL : http://youtu.be/Zy
BaCTNBx_Y


scapbottom