Ana Menü
scapbottom
 

Modl Veritaban

Yeni Dosyalar

· Haber-2013 Temasý
· FP News Panel v1
· Skitter Manþet...
· Etiket Sistemi ...
· Red Car Tema

En Çok İndirilen 5 Dosya

· The Kroax - Vid... [1527]
· Video Galeri Mo... [1504]
· Hayaletsevgili ... [1340]
· Google Sitemap ... [1275]
· Devira Haber Panel [1118]
scapbottom
 
En Son Makaleler
· .htaccess ile site y...
· Sayfalarda müzik ç...
· CSS Açýklamalarý
· Veritabaný Önekini...
· Css'te mouse ( fare ...
scapbottom
 
Çevrimiçi Kullanıcılar
· Çevrimiçi Ziyaretçiler: 8

· Çevrimiçi Üyeler: 0

· Toplam Üye Sayısı: 4,887
· En Yeni Üye: uvyjol
scapbottom
 
Sitemize Destek Olun
paypal
scapbottom
 
Last Seen Users
Admin 01:28:42
yusufyazan24 5 days
kiosk 6 days
aoero 1 week
streetfire 1 week
mhicabisahin 1 week
teyrek 2 weeks
rosebud 2 weeks
kardelenkurt 3 weeks
mert25 3 weeks

scapbottom
 
Sitemizi Ekleyin
Aþaðýdaki kod ile sitemizin linkini kendi sitenize ekleyebilirsiniz. Kodu alýp sitenize eklemeniz yeterlidir.
scapbottom
 
Beslemeler
Haber RSS Beslemesi
Modül Veritabaný RSS Beslemesi
Makeleler RSS Beslemesi
twitter
Haber Beslememizi Google Hesabýnýza Ekleyin
Makale Google Hesabýnýza Ekleyin
Modül Veritabaný Beslememizi Google Hesabýnýza Ekleyin
scapbottom
 
Bot Şaplak Panel
· Son Kontrol: 25/04/2017 01:48
· Spam sayısı: 0
· Son Kontrol Eden: 4984
scapbottom
 

Sitenizi Sergileyin
PHP-Fusion

Ana destek sitesinde bir etkinlik baþlatmýþlar sitenizi gönderiyorsunuz ekran görüntüsü ile beraber yayýnlanýyor. 

Haberin aslý burada ve bazý þartlar belirtilmiþ sitenizi göndermek için buraya týklayýn

  • Siteniz v7 olmalý
  • Ekran görüntüsünün geniþliði en az 800px
  • Siteniz içi boþ olmamalý
  • Ýçerik herkese açýk olmalý

Sitenizi gönderirken açýklama bölümüne site adresini aþaðýdaki gibi girin

[b][url=http://www.mysite.com]http://www.mysite.com[/url][/b]

PHP Fusion 7.01.03'den 7.01.04'e Sürüm Güncellemesi
PHP-Fusion

PHP-Fusion v7.01 için son güncelleme þimdi indirebilirsiniz. 

Türkçe dil dosyalarýda günceldir.

Nasýl Güncelleme Yapabilirim?

v7.01.03 sürümünden güncelleme yapacaklar aþaðýdaki adýmlarý takip edin

Öncelikle ftp(dosyalar) ve veritabaný yedeðimizi alýyoruz. Ardýndan indirdiðimiz güncelleme dosyasýný ftp'ye yüklüyoruz. Ardýndan Yönetici Paneli > Sistem Yönetimi > Sürüm Yükseltme'ye girip Upgrade'e týklýyoruz. 

Sýfýrdan kurulum yapacaklar ise önce tam paketi indirip daha sonra türkçe dil dosyasýný indirecekler ve tam paketiniçine Tr dil dosyasýný yükleyecekler. Daha sonra sunucularýna yükleyip kurulumu baþlatabilirler

 

Güncelleme Paketi: Ýndir (içinde TR dil dosyasý var)

Sadece Türkçe Dil Dosyasý: Ýndir

Tam Paket: Ýndir 

Nick Jones - 1973 - 2011
Nick Jones - 1973 - 2011

Merhaba arkadaþlar, bugün sizlere malesef üzücü bir haber vermekteyim. 2002 senesinde genetik bir hastalýðý yüzünden kardeþlerini kendisinden önce kaybeden Nick Jones isimli bir kiþi, hobi olarak öðrendiði PHP ve MySQL programa dilleri ile basit, hafif ve de hýzlý bir içerik yönetim sistemi hazýrlamaya karar verdi. Daha sonra açýk kaynak sayesinde baþlattýðý projesine tüm dünyadan pek çok geliþtirici yardým etti, ve de onun ve de geliþtiricilerin sayesinde bugün PHP-Fusion piyasadaki sayýlý içerik yönetim sistemlerinden biri. PHP-Fusion Nick Jones'un çocuðuydu, ve de bu çocuðun 2002 senesinden bugünkü haline sizin, bizim, hepimizin katký payý mevcut. Fakat bugün aldýðýmýz habere göre dün (4 ocak) sabahý PHP-Fusion yetim kaldý. Evet, 1973 senesinden beri genetik hastalýðý ile mücadele eden, hepimizin sevgisi, ilgisi, dualarý ile ayakta kalmayý baþarmýþ Nick Jones hayatýný kaybetti. Kendisine, ailesine, ve de yakýnlarýna baþ saðlýðý diliyoruz. Hepimizin baþý sað olsun! PHP-Fusion Türkiye yönetimi

PHP Fusion 7.01.02 dan 7.01.03 Güncellemesi
PHP-FusionPHP-Fusion v7.01 için son güncelleme þimdi indirebilirsiniz.
PHP-Fusion stabilizasyon güncellemesidir. Sistemin daha düzgün çalýþmasý için bir takým düzenlemelere gidilmiþtir.

Nasýl Güncelleme Yapabilirim?
Öncelikle ftp ve veritabaný yedeðimizi alýyoruz. ardýndan indirdiðimiz güncelleme dosyasýný ftp ye yüklüyoruz. ardýndan yönetici paneli > Sistem Yönetimi > Sürüm Yükseltmeye girip Upgrade e týklýyoruz.
Güncelleme Dosyasýný Ýndir

Soru ve sorunlarýnýzý Bu baþlýk altýndan sorunuz.

yeni kurulum yapacaklarýn dikkatine.! türkçe dil dosyalarý daha güncellenmemiþtir. arda güncelleyene kadar 7.01.2 dilini indirip güncellemedeki dille güncelleyin.
Yeni Yýlýnýz Kutlu Olsun
Sevgi bestesinin týnýlarýný tüm insanlarýn yüreðinde hissedeceði, hüzünlerinizin dostluklarla silineceði, ümitlerinizin hiç bitmeyeceði, saðlýk, mutluluk ve baþarý dolu bir yýlý ve geleceðinizi oluþturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi mutlu edecek þekilde olmasýný dillerken. Güneþ kadar sýcak... Kar tanesi kadar berrak... Yaðmur kadar saf ve Temiz bir yýl olmasýný dileriz... Nice senelere...
ÖNEMLI DUYURU
Bu þekilde bir duyum aldýðýmýz için eski sitedeki haberi bu siteye de taþýmaya karar verdik.


ÖNEMLI DUYURU
Arkadaþlar hepinizin bildiði gibi KDK kullanýcý isimli arkadaþýmýz hakkýnda pornolar iþlerini düzgün yapmamasý, müþterilerini maðdur etmesi sebebiyle þikayetler aldýk...

Kendisine ne müþterileri, ne de yönetim ekibi olarak biz de ulaþamadýk. Yaptýðý iþleri zamanýnda teslim etmemesi, parayý alýp iþi yapmamasý ve üstüne üstlük ortadan kaybolmasý yönetim ekibi olarak bizim, ve siz üyelerimizin de rahatsýz olmamýza neden olmuþtur.

Ýþini düzgün yapmadýðýndan dolayý Uluslararasý ekibin onayýyla kendisine verilmiþ olan tema satýþ izni elinden alýnmýþ, kendisi PHP-Fusion Türkiye Resmi Destek Sitesi'nden süresiz olarak uzaklaþtýrýlmýþtýr.


PHP-Fusion Türkiye Yönetimi
Tüm Müslüman Aleminin Kurban Bayramýnýz Kutlu Olsun
Dostluðu, sevgiyi ve geleceði... Aþýmýzý, ekmeðimizi, php kodumuzu... Hüznümüzü, acýmýzý, yalnýzlýðýmýzý paylaþtýðýmýz; birlik ve beraberliðimizi, kardeþlik ve dostluðumuzu en sýcak þekilde hissedeceðimiz mübarek Kurban Bayramýnýzý tebrik eder, mutluluklar dileriz.
PHP-Fusion Türkiye Yönetimi

Forum Threads Cloud
ilerleme durumu bb kodu, Alternatif Profilde Burç Seçme Kullanýcý Alaný, the kroax sorunu, Fborad mesaj yazýnca hata kodu?, Menü tasarýmý (dropdown), Xhide BB Kodu (Forumda Üye Olmayandan Ýçeriði Gizler), geliþmiþ yorumlarda güvenlik kodu, Highslide Son Resimler Paneli, Özel sayfalara isim belirleme, Harry Potter Tema Türkçe buton (Ýstek), Süper Yorum Ýçin Ýstek !!, Günlük ziyaretçi bloðu., BiFrost Theme index sayfasý hk., Haber göndermede html kullanýlamazmý, 404 sayfasý
   
Üye Girişi
Kullanıcı Adı

ParolaHenüz Üye Değil Misiniz?
Buraya Tıklayarak Üye Olabilirsiniz.

Parolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
scapbottom
 
Son Sürüm
Türkçe

Kısa Mesajlar
Mesaj göndermek için giriş yapmalısınız.

07-01-2017 11:36
Karakter sorunu benim bir sitemde de oldu. Yeniden kurdum. Bunun sebebi nedir?

13-12-2016 15:14
selamlar dostlar....

30-09-2016 01:02
fusion yeni baþlýyor!...

25-09-2016 13:17
FUSÝON BÝTTÝ !!!!!!!

21-08-2016 19:40
Hayrýnýza forum bölümünü düzeltin

04-07-2016 22:43
Selam Phpbb3 forum sistemiyel entegre çalýþtýrmak istiyorum ne yapabilirim.

28-05-2016 00:09
Php Fusion Bootstrap entegrasyon ve ürün modül çalýþmalarý kodlama çalýþmalarý CANLI YAYIN URL : http://youtu.be/Zy
BaCTNBx_Y


scapbottom