Ana Menü
scapbottom
 

Modl Veritaban

Yeni Dosyalar

· Haber-2013 Temasý
· FP News Panel v1
· Skitter Manþet...
· Etiket Sistemi ...
· Red Car Tema

En Çok İndirilen 5 Dosya

· The Kroax - Vid... [1533]
· Video Galeri Mo... [1506]
· Hayaletsevgili ... [1341]
· Google Sitemap ... [1279]
· Devira Haber Panel [1119]
scapbottom
 
En Son Makaleler
· .htaccess ile site y...
· Sayfalarda müzik ç...
· CSS Açýklamalarý
· Veritabaný Önekini...
· Css'te mouse ( fare ...
scapbottom
 
Çevrimiçi Kullanıcılar
· Çevrimiçi Ziyaretçiler: 8

· Çevrimiçi Üyeler: 0

· Toplam Üye Sayısı: 4,888
· En Yeni Üye: Murat_Canakci
scapbottom
 
Sitemize Destek Olun
paypal
scapbottom
 
Last Seen Users
korkufan 11:26:31
kiosk 17:32:53
k3ph3n 1 week
efsane_faye 1 week
apograph 1 week
mbaysal 1 week
yusufyazan24 1 week
nuti 1 week
kenancete 2 weeks
yusufdj 3 weeks

scapbottom
 
Sitemizi Ekleyin
Aþaðýdaki kod ile sitemizin linkini kendi sitenize ekleyebilirsiniz. Kodu alýp sitenize eklemeniz yeterlidir.
scapbottom
 
Beslemeler
Haber RSS Beslemesi
Modül Veritabaný RSS Beslemesi
Makeleler RSS Beslemesi
twitter
Haber Beslememizi Google Hesabýnýza Ekleyin
Makale Google Hesabýnýza Ekleyin
Modül Veritabaný Beslememizi Google Hesabýnýza Ekleyin
scapbottom
 
Bot Şaplak Panel
· Son Kontrol: 20/02/2018 02:57
· Spam sayısı: 0
· Son Kontrol Eden: 4985
scapbottom
 

Satýþ Yapacaklara Önemli Duyuru
PHP-FusionMerhaba, bu haberi yazmak zorunda kaldým çünkü bazý Türk sitelerde PHP-Fusion üçüncü parti modül ve temalarýnýn satýmaya baþlandýðýný, hatta kendi kafalarýndan satýcý listesi vs. hazýrladýðýný gördüm.

PHP-Fusion AGPL v3 ile lisanslanmýþtýr, ve de içine dahil edilen her þey otomatik olarak o lisansla lisanslanýr.

Bu nedenle herhangi bir üye satýþ yapacaksa öncelikle satýþ için ana siteden CRL(Copyright Removal License), hatta satýþ ticari bir iþlem olduðu için eðer ilerde avukatlarla vs. sýkýntý yaþamak istemiyorlarsa CCL (Commercial Core License (yani Ticari Çekirdek Lisans)) almalýdýr. (Bunun yaptýrýmý ülkeden ülkeye deðiþtiðinden / hatta yurt dýþýna da satýþ yapýlabildiðinden dolayý yönetici takýmý olarak bunu önersek de zorunlu tutmuyoruz.)

Bunun sebebi AGPLv3 Lisansýnýn kurallarýný ezmektir. Çünkü lisans alýnmamýþsa (yani halen kodunuz/temanýz AGPLv3 lisansýna sahipse) arz üzerine kaynak kodunu / temayý ve grafikleri isteyenle serbestçe paylaþmanýz gerekmekte.

Fiyatý 45€ olan CRL alarak kendi sitenizdeki özel kodladýðýnýz bir içeriði lisanslayabilirsiniz ve satýþ yapabilirsiniz, ve ayrýca fiyatý 90€ olan CCL ile de hem PHP Fusionu ticari iþlerinizde kullanabilirsiniz, hem de bu lisans ayný zamanda CRL iþlevi de görüp tek domain altýndan copyright silmenize de olanak saðlar. Yani eðer ticari amacýnýz varsa tavsiyemiz CCL yönünde.

An itibari ile Türkiye'de CCL almýþ bildiðim kimse yok. (Ben askerdeyken almýþlar veya haber vermemiþler varsa lütfen bizzat benle iletiþime geçin.)

Eðer satýþ yapýyorsanýz ve elinizde daha önceden alýnmýþ bu lisans varsa, ve lisans varsa lütfen paypal dekontuyla bana özel mesaj dönün ki biz de lisansýnýzý veritabanýna ekleyelim. Bu þu an ticari site iþleten / satýþ yapmak isteyen PHP fusion kullanan herkes için geçerlidir.

Ha eðer lisansýnýz yoksa da ana sitedeki bu sayfadan lisans alýp PayPal dekontunu bize bildirin, böylece lisans veritabanýna sizi ekleyebiliriz.

Lisanslar hakkýnda daha fazla detay ve bilgi için ana sitedeki lisans sayfasýný inceleyebilirsiniz.

PMM (Christian) ile de az önce MSN üzerinden teyid ettim, cevabýný aynen kopyalýyorum.
PMM:
Well, they do not need commercial core licenses, unless they want to remove the copyright notice from a commercial website.

However, they will need a copyright removal license or any other license revoking AGPL, since AGPL forces you to make your code available on demand.
They will need a license, yes - not necessarily a commercial core license though.

Arda:
but they sell the themes or infusions they coded themselves, does this not include commercialism ?

PMM:
Well, I will leave that to lawyers to interpret that - personally I would say yes, but... ;)Kýsaca; 90€ olan CCL tercih edilse bile 45€ olan CRL, satýþ izni için yeterli bir lisans tipidir, ve de bir domain altýndan satýþ yapan herkesin en azýndan bu lisansý almasý gerekmektedir.
Sitemiz yeniden yayýnda!
PHP-FusionArkadaþlar merhaba,

Sunucumuzdaki donaným kaynaklý olan kesintiden dolayý sitemize birkaç gündür girilememekteydi. Donanýmsal olan bu sorunla uðraþýp sitenin daha da fazla kapalý kalmasýna gönlümüz ermediðinden sitemizi Buraðýn da katkýlarýyla baþka bir datacentera taþýdýk.

Sitemizde bu birkaç gün içerisinde bazý aksaklýklar olabilir, lütfen bunlarý fark ederseniz bunlar konusunda bizi bilgilendirin.

Ha bu arada, geldim askerden :)
Sevgiler,
Arda
PHP-Fusion v7.02.05 Yayýnda
PHP-FusionPHP-Fusion v7.02.05 kullanýlabilirliðini duyurmaktan mutluluk duyuyorum.

Güncelleme: PHP-Fusion v7.02.05 Güncelleme
Türkçe Dil Dosyasý

Tam paket: PHP-Fusion v7.02.05


PHP-Fusion v7.02.05 PHP-Fusion Core Sürüm 7.02 için son güncellemedir. Bundan sonra yeni nesil için çalýþmalar yapýlacaktýr.

buradan soru ve sorunlarýnýzý yazmayýn. soru ve sorunlarýnýzý buradaki forum baþlýðý altýnda belirtiniz.
PHP-Fusion 7.02.04 Yayýnda
PHP-FusionMerhaba,

PHP-Fusion scriptinin 7.02.04 versiyonu yayýnda. Bu versiyonda daha çok stabilizasyon güncellemeleri mevcut. Güncellemenizi öneririz.


PHP-Fusion 7.02.04'ü buradan,
7.02.04 için güncellenmiþ Türkçe dil dosyasýný buradan (Burak'a UTF-8 e çevirdiði için teþekkürler),
7.02.04 güncellemesini de buradan indirebilirsiniz.


Güncellemeyi nasýl yapacaðýnýz, soru ve sorunlarýnýz için güncelleme forum baþlýðýna bakabilirsiniz
Enüstkat'a PHP Coder Lazým!
Enüstkat'a PHP Coder Lazým!Güzel bir ortama sahip olan, yöneticilerimizden Arda ve Ferdi 'nin çalýþmakta olduðu Enüstkat Interactive adlý ajansýmýza PHP Coder Lazým!

Detaylý bilgi haberin detayýnda »Çifte Bayram ve Spam Saldýrýsý
PHP-FusionMerhaba arkadaþlar,

Öncelikle PHP-Fusion Türkiye ailesi olarak tüm Müslüman kardeþlerimizin bayramýný, ve de 30 Aðustos zafer bayamýnýzý kutlarýz!

Son birkaç gündür sitemize bir server tarafýndan dos atýlmaktaydý, bu sebeple geçici bir süre sitemize eriþilemedi. Sorunu server bazýnda hallettim. Bu geçici sorundan dolayý sizlerden özür dileriz.


not: kýsa mesajlar yeniden aktifleþtirilmiþtir.

Teþekkürler, bayramýn tadýný çýkartýn ;)

PHP-Fusion Türkiye Ekibi.
PHP-Fusion 7.02.03 Yayýnda
PHP-FusionMerhaba,

PHP-Fusion scriptinin 7.02.03 versiyonu yayýnda. Bu versiyonda daha çok stabilizasyon güncellemeleri mevcut. Güncellemenizi öneririz.


PHP-Fusion 7.02.03ü buradan,
7.02.03 için güncellenmiþ Türkçe dil dosyasýný buradan (Burak'a UTF-8 e çevirdiði için teþekkürler),
7.02.03 güncellemesini de buradan indirebilirsiniz.
Forum Threads Cloud
css ile ilgili soru, Kroax v7 Kayan Resimli Son videolar bloðu, Avatarlarýnýzý Þekillendirin, Doðum Günü Panelinde Hata, Forum sayfasý yok, Slideshow ve Lightbox 'hata', son sürüm kurulum, The Kroax modulu hakkýnda, Toplam Dosya Panel Hatasý, Gelismis User info Panel, Üyelikte link önerme, Üye Profilindeki Hata, bettafun.com, Revision Temada Üst Linkler Ýle Ýlgili, (yeni)Kar-news tema
   
Üye Girişi
Kullanıcı Adı

ParolaHenüz Üye Değil Misiniz?
Buraya Tıklayarak Üye Olabilirsiniz.

Parolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
scapbottom
 
Son Sürüm
Türkçe

Kısa Mesajlar
Mesaj göndermek için giriş yapmalısınız.

06-02-2018 07:04
Çok oldu

19-01-2018 12:23
öldü mü ?

07-08-2017 15:41
ben de çok direndim fusiondan kopmamak için fakat baktim ki herhangi bir gelisme yok mecburen fusionu birakip worpresse geçtim

22-07-2017 09:58
sadece ani olarak kaldi. eskiden nasil hevesle girerdik siteye. simdi ise herkes farkli yazilimlara yoneldi.

30-06-2017 00:35
Vay be, ne günlerdi ama. Fusionla yat?p fusionla kalkard?k. Güzel, zevkli bir u?ra?t?. ??, güç, sosyal medya uzakla?t?rd? kullan?c?lar?.. Yine de site aç?k kald??? sürece u?rayaca??z. Ne emekler var n

18-05-2017 06:11
uzun bir bekleyisten sonra fusion 9 çikti, çok da güzel yapmislar, fakat ne yazik ki bu uzun süre sonunda fusioncu kalmadi galiba

27-04-2017 23:49
Fusion 9.0 stabil sürüm yay?nland?. Arda, sendeyiz

scapbottom